ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Biotechnologia na rozbiegu - Prof. Stefan Malepszy jest twórcą kierunku studiów biotechnologicznych na SGGW wprowadzonych 10 lat temu

Były to pierwsze na SGGW studia międzywydziałowe, 5-letnie, dające tytuł magistra inżyniera i solidne, nowoczesne wykształcenie. Nic dziwnego, że ich absolwenci nie mają kłopotów ze znalezieniem zatrudnienia. Znaczna ich część podejmuje dalsze kształcenie na studiach doktoranckich, często w renomowanych ośrodkach zagranicznych. Spotkać ich można zarówno w Akademii Medycznej jak Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN czy Instytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie.
Studia są elitarne, corocznie przyjmowanych jest 45 słuchaczy. Wysokie koszty kształcenia narzucają ograniczenia liczby studentów. Kłopotom finansowym próbuje się zaradzić powierzając młodzieży ze starszych roczników prowadzenie niektórych eksperymentów. Korzyść jest obustronna.

Pełna treść artykułu znajduje się pod adresem:

http://www.sprawynauki.waw.pl/?section=article&art_id=163
Słowa kluczowe: biotechnologia, SGGW, Prof. Stefan Malepszy