ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Biotechnologia w Jarosłowiu bez uprawnień!

Komunikat MENiS w sprawie rekrutacji prowadzonej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, na kierunek: biotechnologia w trybie dziennym i zaocznym, informujący iż uczelnia nie ma uprawnień to prowadzeniu studiów na tym kierunku.

W związku z ogłoszeniem przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu rekrutacji na I rok studiów na kierunku biotechnologia w trybie dziennym i zaocznym oraz podawaniem powyższej informacji do wiadomości publicznej, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu informuje, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu nie posiada uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku biotechnologia.

Ogłoszenie naboru na ten kierunek studiów oraz rozpowszechnianie informacji na ten temat jest niezgodne z obowiązującymi przepisami. Uprzejmie wyjaśniamy, iż zgodnie z art. 4 a ust. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. o wyższych szkołach zawodowych (Dz. U. Nr 96, poz. 590 ze zm.) uprawnienie do prowadzenia studiów wyższych na określonym kierunku lub kierunku i specjalności zawodowej nadaje uczelni zawodowej minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku PWSZ im. ks. B. Markiewicza decyzja taka nie została wydana.

Zwracamy uwagę, że uczelnia nie ma tym samym prawa pobierać żadnych opłat za studia zaoczne na tym kierunku.

Źródło: Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu
http://www.menis.gov.pl/szk-wyz/u_panstwowe/pwsz_jaroslaw.php

Komentarze

gcze | 2005-06-15 00:00:00
A szefem biotechnologii w tej szkółce ma być .... prof. dr. hab Janusz Szczodrak