ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Centrum Bio- i Nanotechnologii na Politechnice Łódzkiej

Politechnika Łódzka otworzy nowatorskie w skali kraju centrum badawcze zajmujące się eksperymentami z dziedziny bio- i nanotechnologii. Jak informuje rzecznik uczelni Ewa Chojnacka, placówka działać będzie w oparciu o najlepsze europejskie wzorce, a pracować w niej będą interdyscyplinarne zespoły naukowców z polskich i zagranicznych ośrodków.

„Biotechnologia i nanotechnologia to nauki robiące obecnie światową karierę w technologii – mówi Chojnacka. - Znajdują one zastosowania praktycznie we wszystkich dziedzinach przemysłu, medycyny, ochrony środowiska i in.”. Zdaniem rzeczniczki, utworzenie w Łodzi Centrum Bio- i Nanotechnologii (CBNT) pozwoli miastu na dołączenie do światowych liderów w tej dziedzinie, na czym zyska nie tylko region łódzki, ale także cała Polska.

„Centrum będzie rozwijać prace zgodne z kierunkami badań czołowych ośrodków naukowych na świecie oraz priorytetami badawczymi Programu Ramowego UE – wyjaśnia prof. Jacek Ułański, pełnomocnik rektora PŁ ds. CBNT. – W związku z szybkim postępem w biotechnologii i nanotechnologii nasze programy badawcze będą na bieżąco aktualizowane, a na potrzeby realizacji konkretnych projektów będziemy tworzyć konsorcja badawczo-wdrożeniowe”.

Istotną rolę w tym względzie ma odegrać Międzynarodowy Komitet Doradczy, składający się z najznakomitszych uczonych z Europy i z USA. Jak informuje Chojnacka, jego przewodniczącym zgodził się zostać prof. Krzysztof Matyjaszewski - światowej sławy naukowiec, który od kilku lat jest uważany za jednego z najpoważniejszych kandydatów do Nagrody Nobla z dziedziny chemii.

Pierwsze, inauguracyjne spotkanie Międzynarodowego Komitetu Doradczego odbyło się 20 października.

Źródło: PAP - Nauka w Polsce, Katarzyna Czechowicz