ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Centrum Nowych Technologii Ochota UW

Za ponad 270 mln złotych powstanie Centrum Nowych Technologii Ochota Uniwersytetu Warszawskiego - podpisano umowę na dofinansowanie kolejnego dużego projektu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Kompleks dydaktyczno-naukowy Uniwersytetu Warszawskiego – Centrum Nowych Technologii, powstający na terenie Kampusu Ochota wzorowany jest na najlepszych światowych wzorcach, takich jak MIT, Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet w Heidelbergu, czy Techniczny Uniwersytet w Monachium. Jego głównym celem jest kształcenie ludzi, którzy będą mogli podjąć wyzwanie budowania w Polsce "knowledge based society". CeNT będzie ukierunkowane na kształcenie interdyscyplinarne, a tematyka prowadzonych w nim prac magisterskich i doktorskich będzie silnie powiązana z potrzebami gospodarki.

Studenci i doktoranci będą zdobywali zarówno wiedzę i umiejętności kierunkowe (np. potrzebne do opracowywania technologii nowych leków i szczepionek, modelowania procesów przemysłowych czy syntezy nowych materiałów i konstruowania nowych urządzeń), jak również z zakresu ekonomii i zarządzania, tak by wynalazki i technologie móc właściwie wykorzystywać w praktyce. CeNT stanie się także siedzibą interdyscyplinarnej Szkoły Doktoranckiej (Warszawskiej Szkoły Zaawansowanych Technologii - WaSZT), kształcącej studentów w strategicznych obszarach, takich jak: zdrowie, nowe materiały i technologie i technologie informacyjne. Szkoła będzie działać w oparciu o doświadczenia interdyscyplinarne Kolegium MISMaP, wydziałów i jednostek zaangażowanych w projekt oraz obejmie szeroko rozumiany obszar nauk przyrodniczych i matematycznych.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Pierwszy (przygotowawczy) przewidziano na okres od marca 2006 do września 2009. Właściwy etap realizacji rozpoczął się w sierpniu 2008, a jego zakończenie planowane jest na marzec 2013 r. W budynku CENT I powstaną laboratoria oraz sale wykładowe i dydaktyczne dla studentów i doktorantów kształcących się na kierunkach: biologia, chemia, biotechnologia, informatyka i ochrona środowiska. Do końca 2009 r. powinny zostać zakończone prace przygotowawcze związane z usunięciem kolizji sieci infrastruktury technicznej, rozbiórką dawnej oraz budową nowej stacji zasilającej PZO. Budynek będzie gotowy w III kwartale 2012 r. Budynek CENT II będzie powstawał w dwóch etapach. Docelowo będzie mieścił Wydział Fizyki z infrastrukturą służącą realizacji programów edukacyjno - badawczych w zakresie fizyki i nauk pokrewnych. Do końca października zostaną zakończone prace nad dokumentacją projektu wykonawczego, a rozpoczęcie pierwszego etapu budowy planowane jest na I kwartał 2010 roku. Zakończenie realizacji budynku planowane jest na I kwartał 2013 roku.

Źródło: informacja prasowa Ośrodek Przetwarzania Informacji