ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

CITTRU: Spotkania branżowe biznes - nauka

CITTRU Spotkania branżoweDziałające na Uniwersytecie Jagiellońskim, Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) zaprasza wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z bezpłatnych spotkań z uniwersyteckimi ekspertami, którzy pomogą rozwiązać problemy technologiczne, udzielą porad dotyczących rozwoju, testowania i wdrożenia nowego produktu. Pierwsze spotkanie "SYMBIOTICA" odbędzie się 7 lipca 2006, drugie: "BIO-EKO" – zaplanowano na 21 lipca 2006.

Celem Spotkań Branżowych jest pomoc w nawiązaniu współpracy firm z naukowcami UJ. Dzięki tym spotkaniom przedsiębiorcy maja możliwość skorzystania z potencjału naukowo – badawczego najstarszej polskiej uczelni. W trakcie spotkań naukowcy i biznes mają możliwość prezentacji profilu swojej działalności oraz przedstawienia możliwości i oczekiwań dotyczących współpracy. Dotychczas tematami przewodnimi dyskusji były: analiza chemiczna, produkcja kosmetyków, specjalistyczne tłumaczenia. Po spotkaniu branży chemicznej Elżbieta Konstanty z firmy Coel, tak określała motywacje do uczestnictwa: „Chodzi nam o przeprowadzenie szczegółowych badań, których nie możemy wykonać we własnych laboratoriach”.

Na lipiec 2006 CITTRU zaplanowało cykl Spotkań Branżowych poświęconych problematyce ochrony przyrody. Do udziału w nich zostali zaproszeni pracownicy naukowi Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi oraz Chemii UJ. Organizatorzy zapraszają na nie również firmy związane z tą tematyką. Szczegóły na stronie http://www.cittru.uj.edu.pl.

Pierwsze ze spotkań zatytułowane "SYMBIOTICA" odbędzie się 7 lipca 2006 (godz. 10.00, ul. Mikołajska 20). Tematem przewodnim jest produkcja i uprawa roślin oraz rekultywacja terenów zdegradowanych.

Kolejne spotkanie - "BIO-EKO" – zaplanowano na 21 lipca 2006 (godz. 10.00, ul. Mikołajska 20). Będzie ono poświęcone problematyce oczyszczania wody i ścieków oraz emisji i redukcji zanieczyszczeń.

Spotkania branżowe – co podkreśla Magdalena Kliś-Suwała z CITTRU – mogą być wstępem do Spotkań Skrojone na Miarę. Zgodnie z zapotrzebowaniem konkretnej firmy organizujemy zespół roboczy, którego celem jest znalezienie rozwiązania technologicznego problemu zgłoszonego przez przedsiębiorstwo. Liczba takich konsultacji jest ograniczona, o ich organizacji decyduje kolejność zgłoszeń.Udział w spotkaniach jest bezpłatny dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej informacji: http://www.cittru.uj.edu.pl lub tel. 012 663 38 37

Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
Powstało w 2003r. Zadaniem tej jednostki jest wspieranie transferu technologii, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz aplikowanie o fundusze na strategiczne inwestycje UJ, także te związane z rozwojem przedsiębiorczości. Działalność CITTRU to miedzy innymi Innowacyjna Baza Danych, gromadząca i udostępniająca informacje o uniwersyteckich ekspertach, projektach i aparaturze, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami, edukacja pro-przedsiębiorcza, współpraca międzynarodowa, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania.

CITTRU:
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
e-mail: cittru@uj.edu.pl, http://www.cittru.uj.edu.pl

Informacji nt. spotkań branżowych udziela:
Agnieszka Kujawska
012 663 38 37, e-mail: agnieszka.kujawska@uj.edu.pl

Informacje prasowe:
Piotr Żabicki
012 663 38 35, e-mail: piotr.zabicki@uj.edu.pl