ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Eurobiotech 2010

eurobiotech 2008Kongres Central European Congress of Life Sciences Eurobiotech 2010 odbędzie się w dniach 20-22 września 2010 w Krakowie. Tematem przewodnim Eurobiotech 2010 będzie tak zwana biała biotechnologia, czyli szeroko pojęta biotechnologia przemysłowa.

Eurobiotech 2010


Kongres Eurobiotech 2010 jest już trzecią edycją tej międzynarodowej imprezy - w której bierze udział prawie 400 uczestników z kraju i zagranicy oraz przedstawiciele firm z branży biotechnologicznej z Europy Centralnej oraz z całego świata.

Naszym celem jest stworzenie międzynarodowej platformy spotkań oraz wymiany myśli naukowej między partnerami z różnych krajów. W kongresie Eurobiotech 2010 wezmą udział przedstawiciele najważniejszych ośrodków biotechnologicznych z Europy Środkowej. W tym roku oczekujemy uczestników między innymi ze Słowacji, Czech, Węgier, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii oraz z wielu innych krajów.

Eurobiotech 2010 jest kontynuacją cyklu konferencji zapoczątkowanych w 2007 roku i poświęcony jest poszczególnym dziedzinom biotechnologii. Tematem głównym Kongresu Eurobiotech 2007 była „zielona biotechnologia”, zaś kolejna edycja w 2008 dedykowana była „czerwonej biotechnologii”. W roku 2010 skoncentrujemy się na zagadnieniach „białej biotechnologii”. Kongres odbywać się będzie pod patronatem honorowym Rektora Uniwersytetu Rolniczego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego a także pod patronatem Europejskiej Federacji Biotechnologii oraz Polskiej Federacji Biotechnologii.

Dzięki połączeniu naukowych wykładów i dyskusji z sesją posterową oraz wystawą towarzyszącą, Eurobiotech 2010 stanie się miejscem spotkania i współpracy sektora nauki i biznesu.

Wystawa towarzysząca będzie idealnym miejscem promocji firm z różnych dziedzin „białej biotechnologii” (biopaliwa, bioenergia, ochrona środowiska, biomateriały, przetwórstwo spożywcze, przemysł kosmetyczny, biotechnologiczne procesy produkcyjne) oraz firm patentowych, konsultingowych i funduszy inwestycyjnych.

Mając na uwadze powodzenie i sukces wcześniejszych edycji jesteśmy pewni, że Kongres Eurobiotech już wkrótce stanie się dużą, międzynarodową imprezą kongresową, która na stałe wejdzie do kalendarza najważniejszych imprez branży biotechnologicznej w Europie Środkowej.

Tematy Eurobiotech 2010:

- Environment Biotechnology and Bioenergy / Biotechnologia środowiska i Bioenergia
- Beverages, Medicine and Biotechnology / Napoje, Medycyna i Biotechnologia
- Clean Technologies and Biomaterials / Czyste technologie i Biomateriały
- Pharmaceutical Biotechnology / Biotechnologia Farmaceutyczna
- Intellectual Property and Intellectual Value / Prawo własności intelektualnej

Więcej informacji: www.eurobiotech.krakow.pl

---
Serwis BioTechnolog.pl sprawuje patronat medialny nad kongresem Eurobiotech 2010.