ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Genomika

dziedzina biologii molekularnej zajmująca się poznaniem i analizą genomów różnych gatunków i osobników.

Wyróżnia się:
- genomikę strukturalną – badającą strukturę i organizację genomu,
- genomikę funkcjonalną – badającą funkcję poszczególnych elementów genomu, regulację transkrypcji genomu.