ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Impedymetria

Metoda pozwalająca na ocenę liczby drobnoustrojów w pożywce poprzez obserwowanie zmian właściwości elektrycznych pożywki mikrobiologicznej. Zmiany te zachodzą podczas wzrostu drobnoustrojów.

Przewodność elektryczna pożywki (impedancja) odzwierciedla metabolizm drobnoustrojów.

Namnażające się mikroorganizmy powodują rozpad m.in. białek, cukrów w naelektryzowane cząsteczki, co odzwierciedla się w zmianach właściwości elektrycznych pożywki.

Impedymetria ilościowa opiera się na pomiarze czasu, jaki mija od chwili rozpoczęcia badania do wystąpienia istotnej zmiany sygnału elektrycznego. Czas, w jakim obserwuje się tę zmianę jest odwrotnie proporcjonalny do ilości komórek wprowadzonych do pożywki.

Oznaczenie liczby komórek drobnoustrojów możliwe jest po wcześniejszym przeprowadzeniu wzorcowania. Konieczne jest przygotowanie krzywych wzorcowych dla określonego rodzaju drobnoustroju.