ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Integryny

są to główne białka receptorowe, które są wykorzystywane przez komórkę jako receptory dla składników macierzy zewnątrzkomórkowej oraz jako białka adhezyjne ułatwiające przyłączenie się komórki do macierzy.

Integryny działają jako komórkowe transmembranowe linkery pośredniczące w interakcjach między cytoszkieletem i matriks zewnątrzkomórkową, przez co regulują kształt, orientację i ruch komórki. Większość integryn wiąże się do pęczków filamentów aktynowych. W komórkach krwi integryny pomagają w połączeniu jednej komórki z drugą. Integryny są zbudowane z dwóch niekowalencyjnie związanych podjednostek glikoproteinowych – α i β.