ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

IV Poznańska Letnia Szkoła Bioinformatyki

Czwarta edycja Poznańskiej Letniej Szkoły Bioinformatyki odbędzie się w dniach 10-15 lipca 2006, na terenie kampusu Morasko Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Kurs organizowany jest przez pracowników Wydziałów Biologii i obejmuje szeroki zakres zagadnień i technik związanych ze współczesną biologią obliczeniową. Szkoła Letnia ma charakter wprowadzenia do bioinformatyki i dlatego do udziału w nim zapraszamy wszystkie osoby, które pragną zdobyć podstawową wiedzę w tej dziedzinie.

Tegoroczna szkoła odbywa się w ramach realizacji grantu Marie Curie Fellowships for the Transfer of Knowledge: Introduction of modern functional genomics methods.

Program 6-dniowej Szkoły Bioinformatyki obejmuje wykłady, prezentacje i ćwiczenia poświecone następującej tematyce:
- biologiczne bazy danych oraz techniki ich efektywnego przeszukiwania,
- algorytmy i metody szukania sekwencji podobnych (homologicznych): porównywanie i dopasowywanie (alignment) sekwencji,
- podstawy analiz filogenetycznych,
- analiza sekwencji DNA (adnotacja genów), RNA (adnotacja i analiza strukturalna) oraz białka (modelowanie 3D),
- wprowadzenie do analizy ekspresji genów.

Uczestnicy Poznańskiej Szkoły Bioinformatyki będą mieli okazję aby w ramach szerokiego spektrum zajęć zdobyć wiedzę i umiejętności praktyczne pozwalające na wykorzystanie technik biologii obliczeniowej w codziennej pracy laboratoryjnej. Poznają efektywne metody przeszukiwania publicznie dostępnych baz danych, nauczą się jak w pełni wykorzystywać oprogramowanie do porównywania sekwencji biologicznych oraz dowiedzą się jak najlepiej przeprowadzać analizy sekwencji DNA, RNA oraz białka, łącznie z zagadnieniami poświęconymi modelowaniu struktury trzeciorzędowej. Dzięki wprowadzeniu do systemu Linux uczestnicy będą mogli w przyszłości korzystać z efektywnego środowiska przeznaczonego do analiz bioinformatycznych. Wszystkie ćwiczenia prowadzone będą w języku polskim, natomiast część wykładów będzie wygłoszona w języku angielskim.

Szczegółowe informacje dotyczące zagadnień poruszanych w czasie trwania Poznańskiej Szkoły Bioinformatyki, listę wykładowców i organizatorów, warunków uczestnictwa i worlumarz zgłoszeniowy znajdują się na stronie:
http://pssb.amu.edu.pl