ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

KE autoryzowała kolejne odmiany roślin GMO

Komisja Europejska przyjęła decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu produktów, składających się lub wyprodukowanych z genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy 3 odmian: 1507xNK603, NK603 x MON810 oraz 59122 Herculex RW. Ponadto przyjęto decyzję zezwalającą na wprowadzenie do obrotu żywności i paszy wyprodukowanej z genetycznie zmodyfikowanego buraka cukrowego H7-1.

Wszystkie wyżej wymienione produkty genetycznie zmodyfikowane otrzymały pozytywną opinię Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) i poddane zostały pełnej procedurze autoryzacji ustanowionej zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Ponieważ Państwa Członkowskie nie zdołały podjąć kwalifikowaną większością głosów decyzji w sprawie autoryzacji tych produktów na posiedzeniach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt, a potem również w Radzie, dokumenty zostały przesłane do Komisji w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Autoryzacja wyżej wymienionych produktów genetycznie zmodyfikowanych będzie obowiązywać przez 10 lat, a wszystkie produkty z nich otrzymane będą podlegać ścisłym unijnym wymaganiom dotyczącym znakowania i identyfikacji.

Źródło: Niezależna Agencja Prasowa

Komentarze

MatPozMar | 2007-10-27 00:00:00
Brawo Europa!!

Tomek | 2007-10-31 00:00:00
Do MatPozMar: To sarkazm?

REJ | 2011-05-17 07:52:27
A gdzie pozostały plantacje naturalne. Czyżby Mosanto także przekupiła UE.