ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Klaster naukowo-przemysłowy Life Science Krakow

20 października 2006r. w Collegium Maius UJ Prof. Karol Musioł, Rektor UJ oraz przedstawiciele kilkunastu firm i instytucji naukowych podpiszą umowę o stworzeniu Klastra Life Science Krakow.

Klaster to sposób łączenia firm, instytucji, organizacji oraz społeczności działających w obrębie jednej dziedziny. Wewnętrzna konkurencja, szybka wymiana informacja, wzajemne wsparcie, wspólne przedsięwzięcia powodują, że klastry są świetną metoda rozwoju gospodarczego.

Kraków jest drugim po Warszawie centrum naukowo-badawczym i jednym z najszybciej rozwijających się ośrodków gospodarczych, przyciągających każdego roku miliony euro inwestycji. Jedną z dziedzin wiedzy, na którą powinno się zwrócić szczególną uwagę są nauki biomedyczne (Life Science), między innymi: medycyna, biologia, biochemia, biotechnologia, farmacja. Zainteresowanie firm efektami badań w tych dziedzinach stale rośnie i należy się spodziewać intensyfikacji tego trendu w najbliższej przyszłości.

Uniwersytet Jagielloński, poprzez swoje "biznesowe skrzydło" – Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)*, realizując jedną z misji szkół wyższych, czyli inicjowanie współpracy świata nauki i gospodarki – rozpoczął proces tworzenia Klastra Life Science.

Założycielami Klastra – oprócz UJ - są miedzy innymi: potentat farmaceutyczny Pliva, Akademia Rolnicza, Szpital im. Jana Pawła II, Instytut Nafty i Gazu, producent cenionych szczepionek IBSS Biomed czy choćby Instytut Farmakologii PAN. Warto także wskazać, że listy intencyjne popierające tworzenie klastra podpisały władze miasta Krakowa
i Urzędu Marszałkowskiego.

Już teraz niektóre z instytucji dostrzegają natychmiastowe korzyści z partnerstwa. Prof. Marek Jeżabek, dyrektor Instytutu Fizyki Jądrowej PAN jest przekonany, że korzystając z zaplecza współpracujących ośrodków będą mogli pozyskać duże projekty w ramach 7. Programu Ramowego.

Długoterminowym celem inicjatorów tego przedsięwzięcia jest stworzenia z Krakowa – największego w Europie Centralnej i Wschodniej - centrum przemysłu i badań biotechnologicznych, a co za tym idzie budowanie nowych firm, dynamiczny rozwój badań, przyciąganie inwestycji. Należy również zaznaczyć, że utworzenie Klastra Life Science daje dużą szansę na pozyskania dofinansowania ze środków europejskich w latach 2007 – 2013. Wystarczy przytoczyć założenia Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, który przewiduje wsparcie dla kooperacyjnych powiązań przedsiębiorstw i instytucji sektora B+R poprzez tworzenie klasterów, sieci oraz partnerstw. Podobny rodzaj wsparcia, został przewidziany w jednym z priorytetów centralnego programu "Innowacyjna Gospodarka".

----------------------------------------------------------------------------------------------
*Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU)
Powstało w 2003r. Zadaniem tej jednostki jest wspieranie transferu technologii, promocja przedsiębiorczości akademickiej oraz aplikowanie o fundusze na strategiczne inwestycje UJ, także te związane z rozwojem przedsiębiorczości. Działalność CITTRU to miedzy innymi Innowacyjna Baza Danych, gromadząca i udostępniająca informacje o uniwersyteckich ekspertach, projektach i aparaturze, zacieśnienie współpracy pomiędzy naukowcami a firmami, edukacja pro-przedsiębiorcza, współpraca międzynarodowa, wsparcie w pozyskiwaniu funduszy na innowacyjne badania.

CITTRU:
ul. Czapskich 4, 31-110 Kraków
e-mail: cittru@uj.edu.pl, www.cittru.uj.edu.pl

Informacji nt. Klastra Life Science Krakow:
Kamil Kipiel
012 663 38 38, e-mail: kamil.kipiel@uj.edu.pl

Kontakt prasowy:
Piotr Żabicki
012 663 38 35, e-mail: piotr.zabicki@uj.edu.pl

Komentarze

BT | 2006-10-26 00:00:00
Powodzenia dla Krakowa, ale nie tylko oni będą tworzyć wielkie projekty z zakresu life science. Uważam, że potencjał innych ośrodków nauokowych w Polsce, takich jak Wrocław, Poznań, Gdańsk (Trójmiasto), Łódź nie wspominając o Stolicy, może okazać się znacznie większy niż ten krakowski. Kraków ma świetny PR, ale poza tym jest nieco w tyle w tej dziedzinie. Dlatego uważam, że w najbliższym czasie będziemy świadkami niesamowitego wyścigu o pierwszeństwo w naukach o życiu na polskiej scenie naukowej.