ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Komunikat i informacja dotycząca kukurydzy MON 810

W związku z licznymi, wpływającymi do Ministerstwa Środowiska pytaniami dotyczącymi m.in. możliwości wystąpienia przez Polskę na podstawie tzw. klauzuli bezpieczeństwa o niedopuszczenie na nasz rynek kukurydzy MON 810, przekazana została oficjalną informację Ministerstwa Środowiska w powyższej sprawie.

Informacja dotycząca kukurydzy MON 810

Kukurydza MON 810, odporna na omacnicę prosowiankę (szkodnika atakującego liście, łodygi i kolby kukurydzy) została dopuszczona do obrotu i stosowania w państwach członkowskich Unii Europejskiej Decyzją Komisji Europejskiej nr 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy (Zea mays L. linii MON 810) zgodnie z Dyrektywą Rady 90/220/EWG (Dz. Urz. WE L 131, 5 maja 1998 r.). Wprowadzenie do obrotu powyższej kukurydzy dotyczyło importu ziarna i zastosowaniu go do przetwarzania na cele paszowe, spożywcze i przemysłowe.

Kukurydza ta jest użytkowana na rynku Wspólnoty od roku 1998, a w Polsce od roku 2002, po wydaniu decyzji Ministra Środowiska nr 43/2002 na wprowadzenie do obrotu omawianej kukurydzy.

W dniu 8 września 2004 roku Komisja Europejska podjęła decyzję o wpisaniu 17 odmian kukurydzy MON 810 do Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych i od tej chwili odmiany te mogą być uprawiane na terytorium Wspólnoty, w tym także w Polsce.

Wprowadzenie do obrotu produktu GMO na terytorium Wspólnoty odbywa się na podstawie decyzji zezwalających na takie działanie. Decyzje wydają właściwe organy Państw Członkowskich, do których wnioskodawcy składają stosowne wnioski. Decyzja wydana przez właściwy organ jednego Państwa Członkowskiego ma zastosowanie dla wszystkich Państw Członkowskich. Decyzje Państw Członkowskich są poprzedzone Decyzjami Komisji Europejskiej. Wprowadzenie do obrotu produktu GMO polega na udostępnianiu odpłatnie lub nieodpłatnie osobom trzecim produktu GMO i obejmuje w szczególności: import, sprzedaż, przetwarzanie na cele paszowe i spożywcze.

Uprawa roślin GM na terytorium Wspólnoty jest możliwa po wpisaniu odmiany danej rośliny do Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą być uprawiane odmiany znajdujące się w Krajowym Rejestrze Odmian lub odmiany ze Wspólnego Katalogu Odmian Gatunków Roślin Rolniczych.

Możliwości wprowadzenia czasowego zakazu obrotu produktem GMO lub czasowego zakazu uprawy odmian roślin zmodyfikowanych genetycznie (GM).

Po wydaniu zezwolenia na wprowadzenie do obrotu produktu GMO lub po zarejestrowaniu odmiany we Wspólnym Katalogu, Państwo Członkowskie na swoim terytorium ma możliwość wprowadzenia tymczasowego zakazu obrotu produktem GMO (na podstawie art. 23 Dyrektywy 2001/18) lub wprowadzenia tymczasowego zakazu uprawy odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych (na podstawie art. 16.2 Dyrektywy 2002/53).

Wprowadzenie takich zakazów jest możliwe jedynie po spełnieniu niżej określonych warunków

W przypadku:

1. tymczasowego ograniczenia lub zakazu wprowadzania do obrotu (stosowania lub sprzedaży na swoim terytorium) produktu GMO, Państwo Członkowskie chcące wprowadzić zakaz powinno wykazać, że GMO zastosowane w danym produkcie, stanowi zagrożenie dla zdrowia człowieka lub dla środowiska. Państwo Członkowskie przygotowuje dokumentację oceny zagrożenia, opracowaną wedle ściśle określonych zasad, o których mowa w Dyrektywie 2001/18 w sprawie zamierzonego uwalniania GMO do środowiska. Ocena zagrożenia musi być przygotowana w oparciu o wyniki badań naukowych, które określają wpływ danego GMO na zdrowie ludzi i na środowisko;

2. czasowego zakazu uprawy odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych, które znajdują się we Wspólnym Katalogu, Państwo Członkowskie powinno wykazać, że: uprawa danej odmiany może być szkodliwa dla innych odmian lub gatunków albo dana odmiana nie nadaje się do uprawy w żadnej części terytorium Państwa Członkowskiego ze względu na okres dojrzewania lub odmiana stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.

W dniu 18 października 2004 roku Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił stanowisko w sprawie uprawy genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON 810, w którym stwierdzono, że rozważana jest możliwość wystąpienia do Komisji Europejskiej z wnioskiem o zakaz uprawy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy - MON 810 w Polsce.

Prace nad opracowaniem stosownego wniosku są aktualnie prowadzone. Jednakże konieczne jest udokumentowanie, że kukurydza MON 810, po jej wprowadzeniu do obrotu powoduje negatywne skutki dla zdrowia ludzi i dla środowiska.

Warszawa, dnia 17 lutego 2005 r.

Źródło komunikatu:
Ministerstwo Środowiska

Komentarze

Ta.Ka | 2005-03-08 00:00:00
...i bardzo słusznie!!ostroźności nigdy za wiele!!poza tym w przypadku firmy MONSANTO,majacej na koncie wiele tyś.$$ odszkodowan, taki sceptyctzm jest jak najbardziej uzasadniony!!!

mysza | 2009-12-08 09:42:49
Wszystko to bardzo cwanie urządzone... DLACZEGO PODSTĘPNIE WPROWADZA SIĘ GMO I OSZUKUJE LUDZI SKORO LUDZIE NIE CHCĄ GMO ?! PO SKARMIANIU PASZĄ Z GMO ŻADNE PRODUKTY NIE NADAJĄ SIĘ DO SPOŻYCIA; MIĘSO, MLEKO, NABIAŁ, JAJA, ŻELATYNA iid SĄ SKAŻONE !! Przestałam kupowac kukurydzę w puszkach i warzywa mrożone z kukurydzą, kaszę i olej kukurydziany bo nie wiem z jakiej kukurydzy jest to wszystko robione ! jestem zmuszana do obczytywania składu wszystkich produktów bym mogła ustrzec się przed zakupem czegokolwiek z soją lub lecytyną! Cwaniaki za pieniądze zmuszają nas do rezygnacji z jedzenia lub do jedzenia z GMO ! Do czego to podobne, żeby człowiek nie miał wyboru! A rządzący czyją wolę reprezentują - wyborców, czy swoją własną !? Niech sobie sami żywią rodziny GMO !! Społeczeństwo tego nie chce !!!

czytelnik | 2010-04-24 21:55:03
MON810 to Trucizna

m | 2010-12-08 22:03:40
Proponuję nadrobić braki w podstawowych zagadnieniach z genetyki, hodowli, procesach biotechnologicznych i jeszcze raz się zastanowić nad znaczeniem - GMO. Chyba, że lubicie powtarzać półprawdy i tworzyć kolejne mity szkodliwości organizmów transgenicznych (głównie skierowanie przeciwko megakorporacjom).

Maja | 2011-10-03 10:02:00
To jest niesamowite, trzeba udowodnic ze GMO jest szkodliwe, a nie to ze nie zagraza zyciu i zdrowiu ludzi, srodowisku naturalnemu itd. Przeciez produkcja GMO jest prowadzona na tak duza skale i jest to produkt tak istotnie zwiazany z czlowiekiem i srodowiskiem.