ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Konferencja i Targi EUROBIOTECH 2007

25 kwietnia rozpocznie się w Krakowie I Międzynarodowa Konferencja "Biotechnologia w Rolnictwie" połączona z branżowymi Targami. Obydwie imprezy organizowane są przez Akademię Rolniczą w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński oraz Targi w Krakowie Sp. z o.o. w ramach wspólnej inicjatywy EUROBIOTECH. Konferencja i Targi odbywać się będą w obiekcie wystawienniczym firmy Targi w Krakowie, przy ul. Centralnej 41 A w dniach 25-27 kwietnia 2007.

Konferencja i Targi EUROBIOTECH 2007Nowoczesne rozwiązania z zakresu biotechnologii znajdują coraz szersze zastosowanie w różnych gałęziach gospodarki. W porównaniu z procesami chemicznymi procesy biotechnologiczne są znacznie mniej energochłonne, tańsze i wydajniejsze, a powstające przy nich zanieczyszczenia są na ogół mało uciążliwe dla środowiska. Osiągnięcia biotechnologii stosuje się głównie w rolnictwie, ale również w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, chemii, farmakologii, a nawet energetyce.

Organizatorzy Konferencji zapewnili bogaty merytorycznie program naukowy. Oto niektóre zagadnienia, które poruszone zostaną podczas wykładów i sesji naukowych:

Wykłady plenarne:

Prof. Andrzej Anioł
Tytuł: Transgeniczne rośliny uprawne: nowa obiecująca technologia czy zagrożenie dla człowieka i środowiska?

Prof. Tomasz Twardowski
Title: What determines public perception of agrobiotechnology?

Prof. Ben van Ommen
Tytuł: Postępy w badaniach nad nutrigenomiką

Prof. Victor de Lorenzo
Tytuł: Globalne systemy biodegradacji – przegląd i analiza problemu

Prof. Zdzisław Smorąg
Tytuł: Biotechnologia rozrodu zwierząt – osiągnięcia polskich zespołów

SEKCJA 1: Dieta a zdrowie
Panel I: Nutrigenomika a Zdrowotność
Panel II: Technologia a własności funkcjonalne żywności
Panel III: Probiotyki

SEKCJA 2: Biotechnologia w hodowli i produkcji roślinnej
Panel I: Kultury tkankowe in vitro i biosynteza metabolitów wtórnych
Panel II: Rośliny transgeniczne - wykorzystanie w badaniach i praktyce hodowlanej
Panel III: Markery molekularne w hodowli roślin

SEKCJA 3: Biotechnologia w naukach o zwierzętach
Panel I: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt
Panel II: Biotechnologia w genetyce i hodowli zwierząt
Panel III: Wykorzystanie biotechnologii w badaniach nad fizjologią zwierząt
Panel IV: Biotechnologia w żywieniu zwierząt i produkcji pasz

SEKCJA 4: Biotechnologia w ochronie środowiska
Panel I: Bioremediacja zanieczyszczeń gleby i wody
Panel II:. Biomasa w produkcji energii: nauka i praktyka
Panel III: Rekultywacja obszarów poprzemysłowych

Szczegółowy program naukowy znajdą Państwo na stronie Targów.


Zakres branżowy targów obejmie następujące zagadnienia:
- zdrowie i żywność
- biotechnologia w hodowli i produkcji roślinnej
- biotechnologia w produkcji zwierzęcej
- biotechnologia w ochronie środowiska

Do udziału w targach zapraszamy firmy, oferujące najnowsze rozwiązania z zakresu biotechnologii, firmy które odkryły ogromne korzyści wynikające z zastosowania wyników badań w codziennej produkcji.

Wśród odwiedzających Targi spodziewamy się branżowych gości, z następujących dziedzin gospodarki:
- właściciele dużych gospodarstw rolnych i hodowli zwierząt
- spółdzielnie mleczarskie
- browary
- instytucje doradcze, władze lokalne
-fundusze zajmujące się ochroną środowiska i rekultywacją obszarów poprzemysłowych
- rafinerie
- producenci biopaliw
- naukowcy

Zapraszamy do zapoznania się z programem naukowym Konferencji oraz dokonywania zgłoszeń udziału w Konferencji. Informujemy, że firma Targi w Krakowie umożliwia wszystkim uczestnikom konferencji i targów możliwość rezerwacji miejsc hotelowych.

Szczegółowe informacje na temat targów i konferencji znajdą Państwo na stronie www.biotechnologia.krakow.pl

---
Serwis BioTechnolog.pl objął patronat medialny nad Konferencją i Targami EUROBIOTECH 2007