ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Konferencja *Jakość i prozdrowotne cechy żywności*

W dniach 24-25 maja 2006 w Warszawie organizowana jest XI Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności p.t. "Jakość i prozdrowotne cechy żywności".

Organizowana wzorem lat ubiegłych XI Sesja Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ daje możliwość spotkania się młodych adeptów nauki, zintegrowania środowiska, prezentacji wyników, wymiany poglądów i dyskusji.

Tematyka Sesji łączy w sobie szeroko rozumiane zagadnienia związane z wytwarzaniem i przetwarzaniem żywności. Podejmowana problematyka daje przekrój spojrzenia na żywność w ujęciu mikrobiologii, biotechnologii, chemii żywności, technologii i żywienia. Problematyka żywnościowa rozpatrywana z różnych perspektyw badawczych ma stanowić przyczynek do interdyscyplinarnych prac badawczych oraz pomóc w weryfikacji dotychczasowych poczynań naukowych.

W ramach sesji będą prezentowane doniesienia w formie 15 minutowych ustnych komunikatów lub posterów. Wzorem lat ubiegłych, jedynymi lub pierwszymi autorami doniesień powinni być młodzi pracownicy nauki do 35 roku życia.

Więcej informacji na stronie konferencji:
http://www.sggw.waw.pl/~11sesja/index.html