ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Krok w terapii genowej raka piersi

Terapia genowa, określana jako terapia XXI wieku, staje się coraz większą szansą na pokonanie wielu, wcześniej uważanych za nieuleczalne, chorób. Taka też jest stosowana w leczeniu raka piersi, na którego umiera na raka piersi. Naukowcy opracowali już terapię genową, a ostatnio została ona ulepszona o nowy aspekt. Został bowiem odkryty gen regulujący powstanie i rozwój raka piersi, zależny od kobiecego hormonu - estrogenu.

Naukowcy z Iowa Univeristy, pod przewodnictwem Rolanda Weigel’a odkryli gen regulujący ścieżkę aktywacji komórek nowotworowych przez estrogen, który to kieruje komórki nowotworowe na drogę podziału. Rezultaty badań zostały opublikowane przez magazyn "Cancer Resaerch".

Terapia genowa jest najnowocześniejszą metodą leczenia chorób, szczególnie nowotworowych. Ogólną zasada polega na wprowadzeniu obcego materiału genetycznego do organizmu chorego. Rezultatem jest produkcja białka, które jest kodowane przez wprowadzony kwas nukleinowy, np. takiego który inicjuje apoptozę (programowaną śmierć) komórek rakowych, bądź też wprowadzony gen hamuje lub reguluje ekspresję innych białek.

Estrogen, kluczowy czynnik w tego rodzaju terapii, sprawia, że komórki rakowe mające do niego receptory (ER-alfa, lub znajdujące się w błonie - GPR-30) rosną oraz dzielą się, czyli w tym przypadku jest on aktywatorem komórek nowotworowych. Są obecnie używane dwie drogi leczenia oparte na modyfikacji estrogenowej. Jedna hamuje oddziaływanie estrogenu z receptorem, a druga po prostu obniża poziom estrogenu w organizmie.

Nowo odkryty gen o nazwie APC2 jest czynnikiem transkrypcyjnym, który reguluje ścieżkę sygnałową estrogenu na komórki nowotworowe. Jest on na tyle ważnym genem w regulacji oddziaływania estrogenu, że jego całkowite usunięcie powoduje, że sygnały wcześniej aktywowane przez hormon nie są czynne. Co za tym idzie komórki nowotworowe nie podlegają już regulacji (aktywacji) za pośrednictwem estrogenu, nie dzielą się, nie rosną.

Dokładnie APC2 odpowiada za ilość receptorów estrogenu na powierzchni komórek nowotworowych. Zatem wycieszenie tego genu powoduje zmniejszenie ilości receptorów oddziałujących z hormonem. Takie wyciszenie powoduje także zahamowanie wzrostu guza piersi.

Jak każdy proces regulacji w organizmie, i ten jest złożony i odpowiada na niego wiele czynników, ale naukowcom udało się odkryć ten najważniejszy, za pośrednictwem którego wszystko jest kontrolowane. Wyciszenie sygnału dla komórek nowotworowych do podziału i wzrostu jakim jest APC2 może okazać się najlepszą terapią genową w leczeniu raka piersi. Dotychczas używane leki zaburzały tylko ścieżki sygnałowe między estrogenem a receptorem, w tym wypadku hamowanie zaczyna się już na samym początku ścieżki.

wiadomości.onet.pl: "Gen, który jest dobrym celem terapii raka piersi"

Komentarze

Sigismus | 2009-10-11 17:08:28
Hipokrates mówił: pożywienie niech będzie waszym lekiem a lekarstwo niech będzie waszym pożywieniem.
No dobrze ale czy wiesz, że od roku 1928 dr Max Gerson leczył raka oraz 50 innych chorob i to skutecznie po 35 latach badań klinicznych. Dlaczego teraz kroi się ludzi i obcina piersi Kobietom? Mamy w Polsce człowieka, który w prostszy jeszcze sposób potrafi wyleczyć oczywiście za pomocą pożywienia przywraca ciału swoją pamięć i następuje samowyleczenie. Jeżeli masz jakiekolwiek problemy zdrowotne i chcesz naprawdę z tego wyjść to proponuję tel. do Pana Jerzego 783 504 000.
Sposób wyleczenia i to na poziomie przyczynowym czyli całkowita kasacja choroby jest tak prosty aż niewiarygodny. Aby w to uwierzyć trzeba to spróbować. Ja to sprawdziłem, dzięki temu mam swoje NOWE ŻYCIE! Zygmunt