ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Kwartalnik *Biotechnologia* - 2*2004

Kwartalnik "Biotechnologia" jest to polskie pismo poświęcone biotechnologii. Redakcja stara się prezentować na łamach pisma ważne zagadnienia dla rozwoju krajowej biotechnologii, a mianowicie działalność Komitetu Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, odbiór społeczny biotechnologii jako jeden z zasadniczych czynników rzutujących na jej rozwój, informator "Kto jest kim w polskiej biotechnologii".

Kwartalnik "Biotechnologia" - 1/2004

Spis treści:

Od Redakcji

Prace przeglądowe

T. Cegielska-Taras
Embriogeneza mikrospor-zmiana rozwoju gametofitowego na sporofitowy wywołana stresem

W. Popławska, A. Liersch, I. Bartkowiak-Broda
Praktyczne zastosowanie markerów molekularnych w hodowli heterozyjnej rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera)


Prace eksperymentalne

M. Korbin, J. Majka, A. Gruchała, E. Żurawicz
Opracowanie konstrukcji pBIN19-PGIP do modyfikacji genomu truskawki dla uzyskania genotypów odpornych na szarą pleśń

E. Piątczak, M. Wielanek, A. Królicka, E. Łojkowska, H. Wysokińska
Kultury korzeni transformowanych Centaurium erythraea Rafn.

A. Czubacka, T. Doroszewska
Uzyskiwanie transgenicznych linii podwojonych haploidów tytoniu metodą kultur tkankowych

D. Wawrzyńczak, I. Sowik, L. Michalczuk
Wpływ transformacji genem iaglu na wzrost i rozwój transgenicznej truskawki w kulturach in vitro

I. Weremczuk-Jeżyna, H. Wysokińska
Kultury korzeni transformowanych Arnica montana L. – izolacja metabolitów wtórnych

G. Dąbrowska, J. Veit, A. Goc, A. Tretyn
Podobny do katalazy gen Pharbitis nil ulega podwyższonej ekspresji u roślin uprawianych na świetle ciągłym

A. Lisek, M. Korbin, E. Żurawicz, E. Rozpara
Analiza polimorfizmu DNA odmian śliwy (Prunus domestica L.) przy użyciu techniki RAPD - PCR

A. Kuras, M. Korbin, E. Żurawicz
Ocena zróżnicowania genetycznego odmian truskawki (Fragaria x ananasa Duch.<) przy użyciu metody ISSR

D. Nabiałkowska, I. Szarejko, D. Siwińska
Zróżnicowany poziom mutacji punktowych i chromosomowych u regenerantów z kultury tkankowej Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.

M. Zalewska, J. Lema-Rumińska
Wpływ promieniowania gamma na regenerację pędów przybyszowych z eksplantatów liściowych chryzantemy wielkokwiatowej (Dendranthema grandiflora Tzvelev)

P. Szybka-Hrynkiewicz, Z. Janeczko
Densytometryczna analiza diosgeniny w ekstraktach z tkanki kalusowej Polygonatum verticillatum (L.) All.

M. Sienkiewicz-Chwist, D. Kalemba, H. Wysokińska
Skład olejków eterycznych w pędach Elsholtzia cristata Willd. uzyskanych metodą in vitro

M. J. Latkowska, K. Wojciechowska
Wpływ egzogennych regulatorów wzrostu na kiełkowanie i konwersję zarodków somatycznych świerka pospolitego (Picea abies (L.) Karst.)

E. Kępczyńska, S. Zielińska
Wpływ kwasu salicylowego, inhibitora biosyntezy jasmonidów, na wzrost zawiesiny embriogennej, rozwój somatycznych zarodków oraz ich regenerację w kulturach Medicago sativa L.

R. Doliński
Ocena polskich odmian koniczyny czerwonej pod względem zdolności do somatycznej embriogenezy

J. A. Przyborowski, S. Szczukowski, J. Tworkowski, M. Stolarski
Indukcja organogenezy in vitro u ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita Rusby)

M. Gośka
Wpływ cytokinin na morfogenezę buraka cukrowego (Beta vulgaris L.) w kulturach in vitro

E. Plażuk, K. Kromer
Wpływ związków fenolowych na rozwój pąków kątowych podkładki jabłoni M7 w warunkach in vitro

E. Kępczyńska, B. Skoblińska, J. Kępczyński
Wpływ melatoniny na tworzenie się pędów przybyszowych róży miniaturowej White Gem w kulturach in vitro

A. Wojtania, E. Gabryszewska
Wykorzystanie meta-topoliny w procesie wzrostu i rozwoju pędów Pelargonium × hortorum in vitro

B. Głowacka
Wpływ barwy światła na namnażanie mikrosadzonek pomidora (Lycopersicon esculentum Mill.)

A. Gatz, M. Reinke
Wpływ IAA i BAP oraz warunków świetlnych na różnicowanie kalusa papryki in vitro

A. Ilczuk, M. Witomska
Wpływ chłodzenia cebul matecznych i regulatorów wzrostu na formowanie cebul przybyszowych zwartnicy Chmiela (Hippeastrum x chmielii Chm.) in vitro

K. Wiejacha, T. Orlikowska
Wpływ stężenia soli mineralnych, rodzaju czynnika zestalającego, cytokininy i TIBA na regenerację przybyszową podkładki jabłoni P.59

M. Witomska, A. Ilczuk
Formowanie cebul przybyszowych w kulturach in vitro eksplantatów łuskowych zwartnicy Chmiela (Hippeastrum x chmielii Chm.)

E. Dziedzic, M. Małodobry
Mikrorozmnażanie podkładek wegetatywnych czereśni

I. Grzegorczyk, H. Wysokińska
Mikrorozmnażanie Salvia officinalis L. z wierzchołków pędów

A. Trejgell, J. Wiśniewska, A. Tretyn
Zawiesina komórkowa uzyskana z kalusa oraz bezpośrednio z liścieni Pharbitis nil Chois.

K. Floryanowicz-Czekalska, H. Wysokińska
Oxycoccus quadripetalus Gilib. w kulturze in vitro

D. Kulpa, D. Rzepka-Plevneš, J. Kurek
Inicjacja kultur kalusowych chryzantemy (Dendranthema grandiflora Tzvelev.)

J. Marszał, K. Kromer
Zastosowanie kultur in vitro w ochronie rzadkich i ginących gatunków paproci serpentynitowych z Dolnego Śląska

H. Kruczkowska, H. Pawłowska, B. Skucińska
Wpływ stężenia 2,4-D i stresu osmotycznego na androgenezę w kulturze pylników jęczmienia

K. Głowacka, M. Zenkteler, S. Jeżowski
Mikrorozmnażanie Miscanthus x giganteus (Greef i Deu.) z eksplantatów kwiatowych

M. Wielanek, H. Urbanek, M. Dobras
Regeneracja Oxalis triangularis z korzeni transformowanych i wpływ glutationu na wytwarzanie antocyjanin

E. Andrzejewska-Golec, J. Makowczyńska, K. Marek
Tracheogeneza w tkance kalusowej Plantago asiatica L.

J. Makowczyńska, E. Andrzejewska-Golec, K. Marek
Plastydy w tkance kalusowej Plantago asiatica L.


----------

Cena pisma wynosi 15 zł; prenumerata jest możliwa poprzez DHN, RUCH i bezpośrednio w Redakcji:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
tel. 061 - 8528503 w. 133, fax: 061 - 8520532
e-mail: twardows@ibch.poznan.pl