ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Kwartalnik *Biotechnologia* - 3*2004

Kwartalnik "Biotechnologia" jest to polskie pismo poświęcone biotechnologii. Redakcja stara się prezentować na łamach pisma ważne zagadnienia dla rozwoju krajowej biotechnologii, a mianowicie działalność Komitetu Biotechnologii przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, odbiór społeczny biotechnologii jako jeden z zasadniczych czynników rzutujących na jej rozwój, informator "Kto jest kim w polskiej biotechnologii".

Kwartalnik "Biotechnologia" - 3/2004

Spis treści:

Od Redakcji

Listy

Omówienie Sekcji II Krajowego Kongresu Biotechnologii

1. Sekcja A – „Biotechnologia dla ochrony zdrowia” – M. Koziołkiewicz
2. Sekcja B – „Biotechnologia w ochronie środowiska” – J. Długoński, S. Ledakowicz
3. Sekcja C – „Biotechnologia Zwierząt, Roślin i Drobnoustrojów” – A. K. Kononowicz
4. Sekcja D – „Biotechnologia żywności”, „Biokataliza i biotransformacja”, „Genomika i proteomika” – Z. Libudzisz, M. Turkiewicz, J. Dziadek, P. Parniewski

II Krajowy Kongres Biotechnologii

Artykuły przeglądowe

J. Dulak, A. Józkowicz
Terapia genowa chorób układu krążenia

K. Wiejacha, G. Szkuta, L. B. Orlikowski, T. Orlikowska
Phytophthora – patogeny drzew i krzewów. Detekcja i identyfikacja

K. Grzywnowicz
Inhibitory proteaz z grzybów jako potencjalne farmaceutyki

J. Nowakowska
Zastosowanie roślin transgenicznych w leśnictwie – perspektywy i zagrożenia

K. Kieć-Kononowicz
Nowe leki otrzymywane przy udziale technologii rekombinowanego DNA

S. Ledakowicz, J. Wagner-Doebler, W. D. Deckwer
Mikrobiologiczna metoda usuwania rtęci ze ścieków

M. Turkiewicz, K. Makowski
Nowe metody immobilizacji enzymów

Sz. Powałowski, P. Cyplik
Metody zwiększania przeżywalności bakterii mlekowych poddawanych suszeniu rozpyłowemu

J. Opiela, L. Kątska-Książkiewicz
Charakterystyka zdolności rozwojowej oocytów ssaków w aspekcie zapłodnienia i rozwoju zarodkowego: I. Dojrzałość jądrowa i molekularne aspekty jej regulacji

A Demczuk, W. Bednarski, J. Kowalewska-Piontas
Aspekty technologiczne i żywieniowe enzymatycznego wzbogacania mleka i jego przetworów w galaktooligosacharydy

A. Godawska, K. Kieć-Kononowicz
Wykorzystanie cytochromów w biotechnologii farmaceutycznej

A. Korwin-Kossakowska, J. Kurył
Panel komórek hybrydowych stworzony na bazie napromieniowanych komórek – nowoczesna metoda mapowania fizycznego genomu świni


Artykuły eksperymentalne

A. Latała, S. Wierzba
Ocena aktywności biodegradacyjnej wybranych szczepów bakterii lipolitycznych

A. Latała, S. Wierzba, T. Farbiszewska, B. Polaczek, E. Boniewska
Biodegradacja odpadów gospodarczych przy użyciu szczepów bakterii liopolitycznych, proteolitycznych i celulolitycznych

T. Drewa, Z. Wolski, P. Gałązka, J. Sir, A. Woźniak, A. Czaplewski
Badania wstępne nad zastosowaniem alginianu do przeszczepiania chondrocytów w ścianę pęcherza moczowego szczura

T. Malewski, G. Glazko, A. Sazanov
Distribution of transcription factor binding sites along 5’ upstream sequences of genes: estimation of minimal promoters and upstream regulatory regions

E. Liwarska-Bizukojć
Modelowanie procesów biologicznego oczyszczania wybranych ścieków przemysłowych

E. Liwarska-Bizukojć
Pomiar stężenia biomasy w odpadach i osadach ściekowych

P. Szybka-Hrynkiewicz, Z. Janeczko
Indukcja, proliferacja i analiza fitochemiczna tkanki kalusowej Polygonatum verticillatum (L.) All.

M. Kania, B. Stasińska
Zastosowanie preparatu enzymatycznego Flavourzym do otrzymywania hydrolizatów drożdżowych----------

Cena pisma wynosi 15 zł; prenumerata jest możliwa poprzez DHN, RUCH i bezpośrednio w Redakcji:
Instytut Chemii Bioorganicznej PAN
61-704 Poznań, ul. Noskowskiego 12/14
tel. 061 - 8528503 w. 133, fax: 061 - 8520532
e-mail: twardows@ibch.poznan.pl