ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Laminy

białka warstwy peryferycznej macierzy jądrowej. Warstwę peryferyczną buduje blaszka jądrowa z kompleksem porów otoczki jądrowej o masie cząsteczkowej ok. 125 MDa. Laminy są głównymi białkami macierzy jądrowej.

Biorą udział w rozpoznawaniu i odbudowie otoczki jądrowej, w organizacji kompleksu chromatynowego podczas interfazy i utrzymywaniu prawidłowej architektury jądra komórkowego, a także w zakotwiczeniu filamentów pośrednich do jego warstwy peryferycznej. Są dwa typy lamin – laminy A (w skład których wchodzi lamina A i lamina C) oraz laminy B (dwa podtypy B1 i B2). W cyklu komórkowym blaszka i otoczka jądrowa podlegają odwracalnym procesom odbudowy i rozpadu. Uważa się, że główną rolę w tych procesach gra proces fosforylacji lamin.