ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Laureaci konkursu prac naukowych Fundacji Hasco-Lek

Nagrody w III edycji ogólnopolskiego konkursu prac naukowych Fundacji Hasco-Lek przyznane. W dniu 4 czerwca sześcioro młodych, wyróżniających się ciekawym dorobkiem, naukowców odebrało laury podczas międzynarodowej konferencji Bioforum 2009 w Łodzi.

Konkurs, organizowany przez Fundację Hasco-Lek z Wrocławia, jest skierowany do polskiego środowiska akademickiego. Wybierane są w nim najlepsze prace doktorskie i magisterskie, których tematyka koncentruje się wokół nowych odkryć i innowacji, mogących znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym oraz w przemysłach pokrewnych. To jedyny w Polsce konkurs o takim profilu, a kluczowym kryterium oceny jest wartość naukowo-wdrożeniowa prac.

Konkurs dynamicznie się rozwija, gdyż z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń. Pokazuje to, że farmacja przemysłowa jest perspektywiczną dziedziną, a potrzeba wymiany wiedzy i doświadczenia między przemysłem a nauką ogromna. W tym roku jury konkursowe miało mnóstwo pracy, gdyż napłynęło najwięcej jak dotąd prac – aż kilkadziesiąt. Zostały one wykonane w instytutach PAN, uniwersytetach medycznych, politechnikach i uniwersytetach przyrodniczych.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się 4 czerwca podczas Środkowoeuropejskiego Forum Biotechnologii BIOFORUM 2009 w Łodzi. Jest to największe w tym rejonie Europy wydarzenie skupiające przedstawicieli nauki i biznesu z sektora biotech. Fundacja co roku wręcza nagrody podczas imprez branżowych o wysokiej randze, aby w ten sposób uhonorować zwycięzców i zaprezentować ich dorobek szerokiemu gronu odbiorców.

Laureatami III edycji konkursu zostali:

PRACE DOKTORSKIE

I MIEJSCE (6 tys. zł) - komisja konkursowa w tym roku nie przyznała nagrody

II MIEJSCE (4 tys. zł) - dr Katarzyna Michalska, "Optymalizacja metod elektroforezy kapilarnej stosowanych w badaniu produktów leczniczych zawierających wybrane antybiotyki", Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny

III MIEJSCE (3 tys. zł) - dr Jacek Achrem Achremowicz, "Cytotoksyczność półsyntetycznych pochodnych betuliny", Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Collegium Medicum, Wydział Farmaceutyczny

PRACE MAGISTERSKIE

I MIEJSCE (4 tys. zł) mgr Paulina Skupin, "Chemiczna funkcjonalizacja wielościennych nanorurek węglowych", Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Farmaceutyczny

II MIEJSCE EX EQUO (obie laureatki otrzymują po 3 tys. zł)
mgr Mariola Nowak, "Wspomaganie elektroporacją metody fotodynamicznej w terapii nowotworów", Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki
mgr Nina Skołucka, "Optymalizacja elektroporacji w komórkach eukariotycznych", Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

III MIEJSCE (2 tys. zł) – mgr Nina Zarucka, "Otrzymywanie i badanie właściwości nanożeli polimerowych", Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny

Zarząd Fundacji Hasco-Lek składa laureatom serdeczne gratulacje i życzy odważnych pomysłów oraz pasji, z którą będą je realizować. Dziękuje też wszystkim, którzy zgłosili swoje prace i zdecydowali się skonfrontować je z dorobkiem pozostałych uczestników.

Katarzyna Bodalska, wiceprezes Fundacji Hasco-Lek:
- Organizując konkurs, dajemy sygnał naukowcom, że przemysł interesuje się wynikami ich prac, a spędzanie wielu godzin w laboratorium ma sens. Nagroda w konkursie znacznie zwiększa szanse laureatów na rynku pracy, a w przypadku magistrów wspiera ich starania o dostanie się na studia doktoranckie.

Prof. Piotr Sobota, przewodniczący jury konkursowego:
- W pracach ocenialiśmy przede wszystkim możliwość wdrożenia wyników badań w praktyce. Zgłoszone w tej edycji prace odznaczają się innowacyjnością, co braliśmy pod uwagę w pierwszej kolejności. Tematyka nagrodzonych prac doktorskich skupia się na chromatografii kapilarnej umożliwiającej rozdział i analizę związków chemicznych oraz cytostatycznym działaniu półsyntetycznej pochodnej betuliny. Prace magisterskie dotyczą zaś nowoczesnych badań nad wykorzystaniem nanorurek węglowych w farmacji, metod fotodymanicznych w terapii nowotworowej oraz wytwarzania nanożeli.

W czerwcu 2009 r. zostanie zainaugurowana IV edycja konkursu.

Źródło: informacja prasowa Hasco-Lek

dr Katarzyna Michalska
Fot. 1. Laureatka konkursu dr Katarzyna Michalska oraz wiceprezes Fundacji Hasco-Lek Katarzyna Bodalska oraz prof. Piotr Sobota, przewodniczący jury konkursowego.

Laureaci konkursu prac naukowych Fundacji Hasco-Lek
Fot. 2. Laureaci konkursu prac naukowych Fundacji Hasco-Lek