ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska 2006

Między Biotechnologią a Ochroną ŚrodowiskaI Ogólnopolskie Sympozjum Młodych Przyrodników- "Między Biotechnologią a Ochroną Środowiska- interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników". Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego serdecznie zaprasza do uczestnictwa w I Ogólnopolskim Studenckim Sympozjum Naukowym - "Między Biotechnologią a ochroną środowiska - interdyscyplinarne spotkanie młodych przyrodników", które odbędzie się w dniach 14-15 października 2006 r.

Skierowane jest ono do młodych naukowców z całej Polski (w szczególności studentów kierunków przyrodniczych), którzy chcą przedstawić wyniki swoich prac realizowanych w ramach prac dyplomowych, lub też wyniki badan realizowanych w ramach działalności studenckich kół naukowych.

Podstawą udziału w sympozjum są prezentacje ustne lub w formie posteru. W przypadku prezentacji ustnych, bezpośrednio po wystąpieniu zaplanowana jest dyskusja merytoryczna, w czasie której uczestnicy mogą wspólnie rozwiązywać problemy, szukać nowych pomysłów. Sesja posterowa, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, stwarza możliwość bezpośredniej dyskusji z autorem prezentowanej pracy.

W ramach dwóch dni sympozjum zaplanowane są wystąpienia w ramach sesji problemowych, których ilość będzie uzależniona od nadesłanych zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 sierpnia 2006 r. pod adresami:
sunset@ztpnet.pl oraz bioinfo@gmail.com

Opłata konferencyjna:
20 zł- dla członków Koła Naukowego Biologów UZ
50 zł- dla pozostałych gości
W opłatę konferencyjną wliczone są 2 obiady oraz materiały konferencyjne

Bliższe informacje :
Dr Krystyna Walińska, e-mail: sunset@ztpnet.pl
Katarzyna Marciniak, e-mail: kasia.marciniak@orange.pl Tel. 0508 268 567

Zapraszamy na naszą stronę:
http://www.uz.zgora.pl/~jleluk/sympozjum/