ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Mikrobiologia jako kierunek studiów na UŁ

Mikrobiologia jest nowym kierunkiem studiów utworzonym na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Mikrobiologia jako kierunek studiów jest nowością na polskich uczelniach.

Wieloletnie doświadczenie w nowym wydaniu

Mikrobiologia jest uprawiana na Uniwersytecie Łódzkim, jako dyscyplina naukowa i dydaktyczna kształcąca mikrobiologów od momentu założenia Zakładu Bakteriologii przez prof. dr hab. czł. rzecz. PAN Bernarda Zabłockiego tj. od 1945 r. Kształcenie studentów w zakresie Mikrobiologii odbywało się dotąd w ramach specjalności mikrobiologicznej na kierunku studiów Biologia. Od roku akademickiego 2008/2009 w miejsce dotychczasowej specjalności powstaje unikatowy kierunek studiów MIKROBIOLOGIA.

Europejskie standardy kształcenia

Program studiów realizowany jest zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Transferu Punktów (ECTS), co oznacza, że poszczególnym przedmiotom przypisana jest ściśle określona liczba punktów. System taki umożliwia odbycie części studiów za granicą, gdzie punkty zdobyte podczas wyjazdu zostaną przeniesione i uznane po powrocie na uczelnię macierzystą.

Kształcenie studentów na kierunku Mikrobiologia jest prowadzone w systemie studiów pierwszego stopnia - licencjackich (trzyletnich) (nabór od roku akademickiego 2008/2009) z możliwością kontynuowania nauki na studiach drugiego stopnia, uzupełniających – magisterskich (dwuletnich) (nabór od roku akademickiego 20011/2012) oraz studiach doktoranckich w Studium Fizjologiczno-Mikrobiologicznym UŁ.
Zarówno studia licencjackie, jak i magisterskie są prowadzone w systemie nauczania stacjonarnym i niestacjonarnym wieczorowym. Studia niestacjonarne są płatne.

Praktyki i staże zagraniczne

Możemy poszczycić się wieloletnią współpracą z licznymi placówkami naukowymi na całym świecie. Nasze starania w tym kierunku, przekładają się nie tylko na międzynarodowe projekty badawcze, ale możliwość wymiany studenckiej miedzy zaprzyjaźnionymi instytutami. Ponadto studenci Mikrobiologii mają możliwość udziału w licznych programach edukacyjnych, naukowych i stypendialnych zagranicznych.

SOCRATES/ERASMUS – program w ramach, którego studenci odbywają jeden lub dwa semestry studiów na objętych programem uczelniach krajów należących do Unii Europejskiej.

UREKA - Infectious Disease Research Programme – trzymiesięczny program stypendialny, fundowany przez Irlandzkie Ministerstwo Nauki, w ramach, którego studenci pod okiem opiekunów prowadzą własne projekty badawcze oraz uczestniczą w licznych warsztatach doskonalących w dziedzinie etyki badań, prowadzeniu dokumentacji badawczej, prezentacji wyników.

IAESTE – The International Association for the Exchange of the Students for Technical Experience – oferuje praktyki zagraniczne dla studentów Polskich uczelni wyższych, (także dla doktorantów). Sa to praktyki płatne, trwające od 6 do 12 tygodni, mogące odbywać się w jednym z ponad 90 krajów świata. Instytut Mikrobiologii i Immunologii UŁ od 5 lat przyjmuje studentów zagranicznych na praktyki IAESTE oraz otrzymuje kilka ofert rocznie dla własnych studentów. Dotychczas, studenci Mikrobiologii odbyli praktyki w Szwajcarii, Norwegii, Kolumbii, Austrii, Hiszpanii, Serbii, Meksyku.

Unikatowy program nauczania

Program studiów na kierunku Mikrobiologia to ponad 60% zajęć praktycznych, na których studenci sami wykonują badania poznając liczne metody diagnostyki mikrobiologicznej, sposoby oznaczania zanieczyszczeń mikrobiologicznych, specyfikę pracy z materiałem klinicznym, zapoznają się z szeregiem technik genetycznych i immunologicznych a także z zgodną z zasadami etyki metodyką pracy w modelach zwierząt laboratoryjnych. Zajęcia prowadzone z uwzględnieniem najnowszej wiedzy i zgodnie z Normami Polskimi i Europejskimi pozwalają na zapoznanie się ze specyfiką pracy w laboratoriach farmaceutycznych i kosmetologicznych, ochrony środowiska, produkcji żywności, hodowli zwierząt gospodarczych. Natomiast ćwiczenia z dziedziny mikrobiologii klinicznej, serologii i immunologii oraz genetyki drobnoustrojów prowadzone na materiale od pacjentów, przygotowują do pracy w laboratoriach przyszpitalnych i innych ośrodków opieki medycznej.

Nowoczesne laboratoria

W 2008 budynek, w którym mieści się Instytut Mikrobiologii i Immunologii, przeszedł gruntowny remont. Sale ćwiczeniowe jak i laboratoria pracy doświadczalnej sprostają najwyższym standardom potwierdzonym przez liczne kontrole i audyty. Powstało laboratorium specjalistyczne do pracy nad wysoko chorobotwórczymi bakteriami, w tym prątkami gruźlicy, oraz laboratorium do pracy z hodowlami tkankowymi. Sale ćwiczeniowe są skonstruowane w sposób praktyczny, ułatwiający pracę studentom i prowadzącym zajęcia pracownikom dydaktycznym, głównie adiunktom ze stopniem naukowym doktora. Wyposażenie sal do zajęć praktycznych zapewnia bezpieczeństwo. Sale są wyposażone w nowoczesną aparaturę audiowizualną. Instytut posiada nowoczesną zwierzętarnię prowadzącą hodowlę myszy, świnek morskich i królików, w warunkach konwencjonalnych oraz warunkach o zaostrzonym standardzie higienicznym.

Szerokie perspektywy

Absolwenci studiów na kierunku Mikrobiologia posiadają wiedzę i kwalifikacje, z zakresu mikrobiologii, immunologii i genetyki drobnoustrojów oraz innych nauk biologicznych i medycznych. Nabyta wiedza i umiejętności pozwalają na samodzielne rozwiązywanie problemów, wynikających z działania drobnoustrojów na organizmy żywe oraz w środowiskach naturalnych i przemysłowych. Potrafią interpretować, przetwarzać i autoryzować wyniki badań oraz wydawać opinie z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Zdobyta wiedza i umiejętności praktyczne pozwalają im na podejmowanie pracy w:
* Laboratoriach mikrobiologicznych, serologicznych i immunologicznych służby zdrowia
* Laboratoriach przygotowujących ekspertyzy z zakresu mikrobiologii i immunologii, dotyczące produktów szerokiego zastosowania, w tym produktów o przeznaczeniu medycznym
* Laboratoriach służb weterynaryjnych,
* Laboratoriach nadzoru sanitarnego,
* Laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
* Placówkach ochrony przyrody i środowiska
* Szkołach zawodowych wszystkich stopni prowadzących edukację z zakresu mikrobiologii, serologii i immunologii.

Absolwenci Mikrobiologii mają wpojony nawyk ustawicznego kształcenia, są otwarci na nowe trendy i techniki pracy oraz na unowocześnianie i podnoszenie efektywności wykonywania zadań w miejscu zatrudnienia. Absolwenci z tytułem magistra potrafią organizować i kierować pracą zespołów. Potrafią także podejmować współpracę ze specjalistami z innych dziedzin, przejmując w miarę potrzeby rolę konsultanta w zakresie problemów mikrobiologicznych i immunologicznych. Ponadto są przygotowani do pracy naukowej i do kontynuowania edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich) oraz pracy dydaktycznej w zakresie mikrobiologii i dyscyplin pokrewnych. Są zdolni do podejmowania zadań służących podnoszeniu wiedzy społeczeństwa o sposobach zapobiegania chorobom zakaźnym oraz roli drobnoustrojów w ochronie środowiska.

Ponadto wiedza i doświadczenie zdobyte podczas studiów na kierunku Mikrobiologia umożliwia naszym absolwentom podjęcie pracy w zawodach pokrewnych, paramedycznych i medycznych. Gruntowna wiedza
z zakresu: funkcjonowania laboratorium, organizacji pracy, zasad etyki, systemów jakości, prowadzenia dokumentacji badawczej, jak również rozwinięte umiejętności analizy statystycznej i prezentacji wyników za pośrednictwem odpowiedniego oprogramowania sprawiają, że absolwenci świetnie sprawdzają się na takich stanowiskach jak:
* Monitor badań klinicznych,
* Redaktor w magazynach naukowych,
* Doradca ds. nauki w firmach consultingowych,
* Kierownik laboratorium,
* Dystrybutor medyczny,
* Audytor

Rekrutacja: Twoja Makrokariera na kierunku Mikrobiologia
Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na I rok kierunku studiów MIKROBIOLOGIA na Uniwersytecie Łódzkim są dostępne na stronie internetowej UŁ http://www.uni.lodz.pl oraz http://www.biol.uni.lodz.pl

Opracowała: prof. dr hab. Wiesława Rudnicka, Kierownik Katedry Immunologii i Biologii Infekcyjnej, UŁ

Komentarze

gość | 2008-03-07 09:38:33
Pomysł ciekawy, ale proszę nie pisać, że absolwenci znajdą pracę w laboaratoriach medycznych, bo nawet jeśli bedą mieli wiedzę, to ukończenie tego kierunku nie uprawnia ich o ubieganie sie o wpis na listę diagnostów laboratoryjnych - absolwenci nie będą posiadać uprawnień do samodzielnej pracy w laboratorium medycznym. No a nie sądze, ze tak szczególowo wykształcony mikrobiolog będzie zainteresowany pracą technika w labie medycznym za 1200 brutto.

gość UŁ | 2008-03-08 18:58:11
Święta racja, jednakże jest to krok do przodu by takie uprawnienia wywalczyć. Program ułożono tak by KIDL już nie mógł się przyczepić...

Zegar | 2008-03-11 02:54:48
Cóż,moim zdaniem pomysł świetny. Takich kierunków brakuje. Na prawdę nie widzę sensu zmuszania ludzi do nauki o parkach narodowych świata, a dopiero później umożliwiania im wybierania spec mikrobiologia.

R | 2008-03-15 11:53:24
Pomysł ciekawy, ale proszę nie pisać, jakie nawyki wpojone mają absolwenci, skoro absolwentów kierunku jeszcze nie ma.

UŁ | 2008-04-16 20:14:45
Absolwentów kierunku jeszcze nie ma ale jest kilka roczników absolwentów specjalności mikrobiologia, wcześniej 3, obecnie 4-letniej. Także nawyki prawidłowej pracy laboratoryjnej są ostro wdrażane :) Pozdrawiam

maturzystka | 2009-06-30 14:26:13
Jaki był próg punktowy na mikrobiologię w poprzednim roku akademickim?

yanki | 2009-12-27 22:51:32
biotechnolog + biochemik zero zatrudnienia w zawodzie przez ostatnie 25 lat. może jako hobby, ale nie polecam.
pozdrawiam wszystkich wariatów, idealistów i napaleńców

Damian | 2012-03-20 23:16:40
Czy ktoś morze powiedzieć ile wypadało by mieć punktów w tym roku by liczyć na przyjęcie ?? Zdaje rozszerzenie z biologi i matematyki wiem jakie są przeliczniki. zależy mi tylko na progach punktowych z całości matury ... ile trzeba mieć ??