ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Miniaturowe laboratorium do badań biomedycznych

Mikrochip, do złudzenia przypominający zwykłą miniaturową cześć elektroniczną, pozwala dzięki nowo opracowanej technice na analizę odpowiedzi grupy komórek na różne czynniki farmakologiczne. Tego typu układ umożliwia między innymi badanie wpływu nowych leków na przeróżne grupy komórek, w tym komórek nowotworowych, donosi "Lab on a Chip".

Naukowcy z University of Leipzig, University of Ilmenau oraz Leipzig University Medical Center współpracujący w ramach grupy badawczej, której prace koordynowała profesor Andrea A. Robitzki opracowali nowe mikroskopijne urządzenie o charakterze laboratorium na chipie, za pomocą którego można badać wpływ czynników fizykochemicznych na różnego rodzaju komórki.

Pojedynczy chip, przypominający standardowy elektroniczny element instalowany w każdym komputerze, składa się z 15 miniaturowych prostokątnych studzienek, na ściankach których zamieszczone zostały cztery elektrody.

Dzięki złożonej konstrukcji, podczas jednej sesji pomiarowej możliwe jest dokonywanie analiz w 15 różnych studzienkach pomiarowych w tym samym momencie, przez co można badać wpływ różnych czynników (np. substancji toksycznych lub nowych leków) na komórki będące w tym samym stadium rozwojowym.

Próbki biologiczne, przed rozpoczęciem badania, należy odpowiednio spreparować, tak by pojedyncze komórki danej tkanki (celowo rozdzielone) połączyły się w trójwymiarową strukturę (sferoid, czyli kroplę zawierającą daną próbkę biologiczną) naśladującą tkankę. Tak przygotowany sferoid nanosi się na studzienkę pomiarową, po czym można rozpocząć analizy wpływu różnych czynników na funkcjonowanie grupy komórek, będących laboratoryjnym modelem żywej tkanki.

Pomiar polega na analizie zmian impedancji próbki - pozwalający śledzić zmiany właściwości elektrycznych komórek, po dodaniu jakiegoś czynnika chemicznego - np. nowego leku antynowotworowego.

Według naukowców, opracowany chip zrewolucjonizuje badania zarówno czysto naukowe, jak te związane z przemysłem medycznym czy farmaceutycznym, gdyż pozwala na analizy dotąd niemożliwe, czyli badania wpływu różnych czynników na tą samą grupę komórek jednocześnie (w każdej ze studzienek osobno można badać inny czynnik).