ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Nieprawidłowa regulacja epigenetyczna przyczyną białaczki

Nowy model ostrej białaczki limfoblastycznej pozwolił ustalić jej molekularne podłoże. Naukowcy wierzą, że umożliwi także znalezienie skutecznego leku na tę chorobę. Klucz do sukcesu leży w epigenetycznej regulacji genów.

Badacze z zespołu z Children’s Hospital Boston oraz Dana-Farber Cancer Institute o swoich odkryciach donoszą w wydaniu Cancer Cell z 04.11.2008. Udało im się stworzyć mysi model ostrej białaczki limfoblastycznej (ALL, acute lymphoblastic leukemia), w którym po kontrolowanej indukcji dochodzi do fuzji dwóch genów: Mll i AF4. Mutacja taka, prowadząca do powstania fuzyjnego białka MLL-AF4, jest częstą przyczyną ALL wśród dzieci, pośród niemowląt stanowiąc aż 70% przypadków. I choć ogółem wyleczalność dziecięcych białaczek szacuje się na ponad 80%, to mutacja MLL-AF4 należy do tych zaburzeń, które szczególnie źle rokują na dalszy przebieg choroby.

Na szczęście nowy model choroby dobrze oddaje swój ludzki pierwowzór: przypomina ostrą białaczkę limfoblastyczną zarówno pod względem morfologicznym, jak i pod względem ekspresji genów. Wiedząc, że białko AF4, podobnie jak kilka innych ulegających fuzji z MLL, oddziałuje z metylotransferazą DOT1L, badacze sprawdzili, czy interakcja ta zachodzi w chorych komórkach. Okazało się, że DOT1L – enzym metylujący histon 3 na lizynie 79 (H3K79) – wykazuje znacznie wyższą aktywność u osobników modelowych niż w grupie kontrolnej. Znacznie więcej miejsc H3K79 było zmetylowanych. Co więcej, te zmiany na poziomie epigenetycznym wpływały znacząco na wiele genów, wywołując ich nadekrspresję. Po zbadaniu próbek ludzkich pochodzących od pacjentów z MLL-zależną ostrą białaczka limfoblastyczną okazało się, że podobny wzór metylacji oraz nadekspresji genów występuje również w chorych ludzkich tkankach. Potwierdziło to użyteczność i wiarygodność stworzonego modelu.

Jak twierdzą autorzy, ścisły związek pomiędzy mutacją MLL-AF4, specyficznymi epigenetycznymi zmianami (metylacją H3K79) i zmienioną ekspresją genów, może prowadzić do ważnych zastosowań terapeutycznych. Celu terapii upatrują we wspomnianej metylotransferazie DOT1L, odpowiedzialnej bezpośrednio za wprowadzanie zmian w regulacji genów na poziomie metylacji histonów. Inhibicja jej działania uniemożliwiłaby epigenetyczne zmiany, które wydają się odpowiadać za zgubny wpływ fuzji MLL-AF4. Dla tej hipotezy autorów dobrze rokują wyniki pierwszych eksperymentów, w których obniżeniu ekspresji DOT1L z użyciem shRNA towarzyszył znaczący spadek ekspresji niektórych genów.

Stworzenie nowego zwierzęcego modelu ludzkiej choroby jest procesem żmudnym i pracochłonnym. Nie ma dróg na skróty, bo od jakości i wierności modelu zależy jego użyteczność dla dalszych badań oraz wiarygodność uzyskanych w nich wyników. Jeśli jednak przedsięwzięcie takie zakończy się sukcesem, daje badaczom wiele nowych możliwości. Potwierdza to przykład opisanego modelu ostrej białaczki limfoblastycznej powodowanej mutacją MLL-AF4: dzięki wnikliwej analizie danych szybko stworzono zarys molekularnego mechanizmu odpowiadającego za schorzenie, a nawet wyznaczono potencjalny cel terapeutyczny. Pozostaje mieć nadzieję, że model ten umożliwi wnikliwe poznanie choroby, która dziś dla ponad połowy pacjentów pozostaje nieuleczalna.

Źródło:
1. Krivtsov A.V. et al. H3K79 Methylation Profiles Define Murine and Human MLL-AF4 Leukemias, Cancer Cell 14, 355-368, Nov 4 2008.
2. ScienceDaily Tackling A Hard-to-treat Childhood Cancer By Targeting Epigenetic Changes, 03.11.2008.