ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Park i Inkubator LifeScience w Krakowie

22 grudnia 2009 w Krakowie odbyła się oficjalna Inauguracja Parku i Inkubatora LIFESCIENCE. Inwestycja prowadzona przez Jagiellońskie Centrum Innowacji (JCI) potwierdza, że Małopolska konsekwentnie realizuje plan stworzenia najsilniejszego ośrodka bio-biznesu w Polsce i Europie Środkowej.

Pierwszy budynek krakowskiego Parku LifeScience, o powierzchni ok. 6000 m2 , jest odpowiedzią na potrzeby krajowych i zagranicznych firm z sektora life science w zakresie przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego.

Jednakże Park LIFESCIENCE to nie tylko infrastruktura - podkreśla Paweł Błachno, Prezes Zarządu JCI Sp z o.o. - to doskonałe miejsce, w którym dzięki komplementarności usług możliwa jest synergia biznesu z naukami life science. Uzupełnieniem oferty JCI jest realizacja inwestycji kapitałowych w dziedzinie life science, a także świadczenie profesjonalnych usług wykorzystujących zasoby nauki i biznesu - badania kontraktowe, badania kliniczne i project management - uzupełnia Błachno.

Jagiellońskiego Centrum Innowacji

Oferta i działalność Jagiellońskiego Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI) skonstruowana została w oparciu o kluczowe czynniki rozwoju biznesu, znacząco wpływające na szanse sukcesu. Strategia rozwoju spółki zakłada, że najważniejszym elementem spełniającym to oczekiwanie jest komplementarna oferta funkcjonująca na pograniczu biznesu i nauk life science i gwarantująca uzyskanie skutecznego efektu synergii w tym obszarze.

Zgodnie z tym założeniem, podstawowymi elementami działalności JCI są:
- wynajem powierzchni laboratoryjnej w Parku LifeScience,
- realizacja inwestycji kapitałowych w dziedzinie life science,
- świadczenie profesjonalnych usług wykorzystujących zasoby nauki i biznesu - badania kontraktowe, badania kliniczne i project management.

Park i Inkubator LifeScience (Park LifeScience)

Park i Inkubator LifeScience (Park LifeScience) to kompleks trzech połączonych budynków o łącznej powierzchni prawie 20 000 m2, zlokalizowany przy ulicy Bobrzyńskiego 14 w Krakowie. Inwestycja realizowana jest w 3 etapach, obejmujących obiekty o różnym przeznaczeniu tj. Parku Technologicznego I dla dużych i średnich firm, Inkubatora Biotechnologicznego (BioInkubatora) dla małych firm i projektów typu start-up oraz Parku Technologicznego II dla dużych i średnich przedsiębiorstw. Budynek pierwszy - Park Technologiczny I - został ukończony w listopadzie 2008 r. W części laboratoryjnej Park przystosowany jest do dowolnej adaptacji infrastruktury umożliwiającej prowadzenie zaawansowanych badań w zakresie biotechnologii, biomedycyny, biologii, chemii, farmakologii, fizyki, nanotechnologii i ochrony środowiska. Zintegrowano także tzw. powierzchnię wspólną, stanowiącą zaplecze organizacyjne dla działalności badawczo-naukowej prowadzonej przez Lokatorów Parku: pokoje spotkań, sale konferencyjne i video konferencyjne oraz zaplecze socjalne i techniczne.

Etap I - Park technologiczny I

Budynek Parku Technologicznego I o łącznej powierzchni 5 890 m2, przeznaczony jest pod komercyjny wynajem przestrzeni laboratoryjnej oraz zaplecza badawczego i organizacyjnego dla krajowych i zagranicznych firm z sektora life science. Charakterystycznym elementem funkcjonowania tej części Parku jest ukierunkowanie na duże i średnie przedsiębiorstwa, realizujące szeroko zakrojone, wieloletnie i kosztowne projekty. Powierzchnia laboratoryjna adaptowana jest w zależności od wymagań Klienta, a także pod kątem zapotrzebowania na specjalistyczny sprzęt laboratoryjny. Z laboratoriami zintegrowane jest zaplecze pomocnicze, dostępne tylko dla personelu: magazyny sprzętu laboratoryjnego, pomieszczenia socjalne i sanitarne, pokoje spotkań dla pracowników oraz charakterystyczna kantyna oferująca wyborną atmosferę do wypoczynku i rozmowy.

Etap II - BioInkubator

Budynek BioInkubatora przeznaczony został w całości pod wynajem powierzchni biurowej i laboratoryjnej, a także zaplecza organizacyjnego i technicznego dla małych firm z sektora life science rozpoczynających działalność (start-up) lub rozwijających się (spin-off). W przeciwieństwie do pozostałych budynków Parku, BioInkubator oferuje gotowe laboratoria i biura oraz usługi wsparcia biznesu. Na jego terenie przygotowano powierzchnie badawcze w modułach 50-cio metrowych. Ich wyposażenie stanowi podstawowy sprzęt laboratoryjny i biurowy, umożliwiający rozpoczęcie działalności w chwili podpisania umowy najmu. Całkowita powierzchnia BioInkubatora to około 6 800 m2, z czego laboratoria zajmują 1 770 m2, natomiast 2 880 metrów przeznaczono na biura, zaplecze konferencyjne i obiekty gastronomiczne. W podziemiu zlokalizowano parking dla pracowników.

Etap III - Park technologiczny II

Budynek Parku Technologicznego II stanowi uzupełnienie oferty Parku Technologicznego I, co decyduje o jego zbliżonej funkcjonalności i sposobie organizacji. Dostępna pod wynajem powierzchnia laboratoryjna wynosi około 6 300 m2. Oprócz laboratoriów i powierzchni wspólnych na terenie budynku znajduje się także zwierzętarnia przygotowana dla około 10 000 gryzoni, hodowli ryb i gadów, a także zwierząt transgenicznych. Dodatkowym elementem podnoszącym funkcjonalność kompleksu jest zaplecze socjalne, wypoczynkowe i rekreacyjne zlokalizowane w budynku Parku Technologicznego II: klub fitness, przedszkole i bar winny z tarasem widokowym. Infrastruktura Parku przeznaczona jest wyłącznie dla osób pracujących na jego terenie.

Lokalizacja Parku LifeScience

Inwestycja Parku LifeScience zlokalizowana jest w sąsiedztwie III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W pobliżu Parku znajdują się także, lub wkrótce powstaną m.in.:
- Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ,
- Wydział Biologii i Nauk u Ziemi UJ,
- Wydział Chemii UJ,
- Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ,
- Wydział Matematyki i Informatyki UJ,
- Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
- Małopolskie Centrum Biotechnologii (MCB),
- Narodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego (Polski Synchrotron),
- Konsorcjum Narodowego Centrum Radioterapii Hadronowej (NCRH) koordynowane przez IFJ PAN Kraków,
- Jagiellońskie Centrum Rozwoju Leków (JCET) prowadzące badania z zakresu farmakologii naczyń krwionośnych - na terenie Parku LifeScience.

Lokalizacja Parku LifeScience - Specjalna Strefa Ekonomiczna

Położenie Parku LifeScience na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Pychowice (SSE) wiąże się z możliwością zaoferowania inwestorom i najemcom korzystnych warunków współpracy i zwiększa atrakcyjność kompleksowej oferty Parku. Wynajem laboratoriów i podjęcie inwestycji na terenie objętym strefą upoważnia do korzystania z pakietu pomocy publicznej, w tym w szczególności do ulgi od podatku dochodowego. SSE obejmuje obecnie obszar 528,84 ha. Położona jest na terenie województw małopolskiego i podkarpackiego, gdzie pomoc publiczna z tytułu inwestycji na terenie SSE jest najwyższa w Polsce. Strefa działa na podstawie Ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów i funkcjonować będzie do 31 grudnia 2020 roku.

Infrastruktura drogowa i lokalizacja na mapie Krakowa

Z początkiem 2009 roku rozpoczęto prace związane z rozbudową infrastruktury drogowej w bezpośrednim sąsiedztwie Parku. Obok kompleksu przebiegać będzie dwupasmowa droga pod nazwą „Trasa Skotnicka” wraz z linią Krakowskiego Szybkiego Tramwaju prowadzącą z centrum miasta do III Kampusu Uniwersytetu Jagiellońskiego i Parku LifeScience. Niezależnie od realizowanych przez miasto inwestycji drogowych, Park znajduje się w dogodnym punkcie aglomeracji pozwalającym na szybki i sprawny dojazd zarówno do centrum jak i do obwodnicy połączonej z autostradą A4. Biegnie ona od zachodniej granicy z Niemcami przez Wrocław, Katowice, Kraków i Rzeszów na wschód - aż do granicy z Ukrainą. W pobliżu Krakowa autostradę A4 przecina droga krajowa nr 7 prowadząca w kierunku północ-południe. W odległości 14 kilometrów od Parku (wliczając przejazd 10 km po obwodnicy miasta) znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice, przygotowany do obsługi znacznej liczby lotów. W 2009 roku było to ponad 35 000 operacji lotniczych.

INWESTYCJE KAPITAŁOWE

W powiązaniu z ofertą Parku LifeScience, a w szczególności Bioinkubatorem, Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o. (JCI) podejmuje realizację działań o charakterze inwestycyjnym. Skupiają się ona na obszarze life science i realizowane są poprzez wykorzystanie 2 rodzajów zadań:
- Inwestycje bezpośrednie - zarządzanie inwestycjami kapitałowymi JCI w innowacyjne projekty w obszarze life science,
- Fundusze Kapitałowe - zarządzanie funduszami - zalążkowymi (seed capital) i rozwojowymi (venture capital).

W 2008 roku, obserwując rynek projektów, potrzeb i kontaktów z dziedziny life science JCI postanowiło zrealizować jedno z takich zadań, związane z działalnością funduszu kapitałowego. Efektem tych postanowień stało się powołanie Spółki - funduszu zalążkowego venture capital, pod nazwą JCI Venture Sp. z o.o. Partnerem finansowym jest fundusz zalążkowy SATUS Sp. z o.o.

Działalność JCI Venture skonstruowana została wielopoziomowo:
- na poziomie poznawczym zajmuje się tworzeniem narzędzi do wyszukiwania, lokalizacją, oraz wskazywaniem innowacyjnych projektów naukowo-badawczych i inwestycyjnych z branży life science,
- na poziomie analitycznym przygotowuje merytoryczne podstawy realizacji wybranego projektu oraz opracowuje szczegółowe elementy prawne istotne na etapie wdrożeniowym,
- na poziomie inwestycyjnym prowadzi pełen program realizacji założeń projektu, z uwzględnieniem wyników analiz z wcześniejszych etapów przygotowawczych,
- organizuje istotne wsparcie biznesowe niezbędne do osiągnięcia założonych celów.

Przez cały okres wdrożeniowy i realizacyjny jednym z głównych narzędzi zapewniających sukces danego przedsięwzięcia jest drobiazgowa i nieprzerwana analiza otoczenia biznesowego. Celem takiego działania jest umożliwienie bezpiecznego rozwoju projektu oraz zapewnienie sprawnego przepływu informacji od i do osób zainteresowanych. Efektywną analizę projektu zapewnia szereg komplementarnych usług, realizowanych przez JCI.

Zespół JCI Venture stanowi grupa kompetentnych ekonomistów, analityków finansowych i brokerów technologii. Projekty oceniane są przez niezależny Komitet Inwestycyjny złożony z przedstawicieli świata finansów i Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Komplementarnym uzupełnieniem oferty spółki JCI Venture oraz wcześniej wymienionych obszarów działalności inwestycyjnej JCI są usługi opracowywania i udostępniania informacji, dotyczące innowacyjnych badań i projektów w obszarze life science:

Badania i projekty - baza danych badań i projektów będąca źródłem informacji dla podmiotów realizujących projekty badawczo-rozwojowe. Dane w bazie obejmują obszar całego kraju. Oferta Spółki zawiera także opracowanie danych w zależności od zakresu zainteresowania i potrzeb Klientów, w tym wstępne studia wykonalności.

Patenty i wdrożenia - baza danych patentów i wdrożeń jest źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym tzw. Business Angels. Udostępniane informacje obejmują globalne dane o patentach i wdrożeniach dotyczących dziedziny life science.

Inwestycje kapitałowe - JCI Venture Sp. z o.o.

JCI Venture Sp. z o.o. powstała z inicjatywy Jagiellońskiego Centrum Innowacji w odpowiedzi na brak spójnego systemu komercjalizacji badań naukowych oraz trudności w pozyskiwaniu kapitału na realizację ryzykownych projektów technologicznych. Spółka zarządza funduszem kapitału zalążkowego (seed capital), który pozwala na finansowanie pierwszego etapu formowania nowej firmy. Pieniądze pochodzą ze środków europejskich, ale model i dyscyplina finansowa są takie same jak w przedsiębiorstwach venture capital zarządzających prywatnym kapitałem. JCI Venture aktywnie angażuje się w proces formowania spółek, dysponując wiedzą i umiejętnościami, które są krytyczne do przetrwania i rozwoju nowo powstałych podmiotów.

JCI Venture specjalizuje się w rozwijaniu przedsięwzięć w obszarze life science wykorzystujących w sposób komercyjny własność intelektualną oraz zaawansowane technologie. Model działania zakłada szeroką współpracę z naukowcami, odkrywcami, innowatorami i ludźmi biznesu, w trakcie której kładziony jest bardzo duży nacisk na jej uczciwy charakter, rzetelne wyceny pomysłów oraz obustronne korzyści. Zespół JCI Venture stosuje podejście hands-on, co oznacza, że aktywnie wspiera proces budowania innowacyjnych spółek, dostarczając niezbędną wiedzę, umiejętności oraz kontakty, zwiększając w ten sposób ich szanse na sukces. To trudne i wymagające przedsięwzięcie wymaga współdziałania wielu ludzi o odmiennym przygotowaniu profesjonalnym.

JCI Venture przyjmuje zgłoszenia projektów w trybie ciągłym. Mogą one charakteryzować się różnym poziomem zaawansowania - od gotowych koncepcji przedstawionych w formie biznesplanów do luźnych pomysłów, które nie zostały jeszcze spisane. W analizie zgłoszeń istotne są m.in. innowacyjność projektu, kompetencje pomysłodawcy, potencjał kreatywny i rynkowy pomysłu, a także czas niezbędny do rozpoczęcia jego realizacji. Przy pomocy zespołu JCI Venture, idea zostanie rozwinięta, wstępnie przeanalizowana oraz sformatowana na potrzeby biznesu. Wybrane projekty przechodzą do aktywnej preinkubacji, w czasie której przeprowadzone zostaną działania weryfikujące potencjał projektu, powstaną profesjonalne analizy przy udziale niezależnych ekspertów technologicznych, rynkowych i finansowych oraz nawiązane zostaną wstępne relacje biznesowe.

Z potencjalnymi partnerami planowanej spółki. Koncepcje biznesu o najwyższym potencjale zostaną nie tylko dofinansowane kapitałem zalążkowym umożliwiającym dynamiczny start spółki, ale także pozyskają współwłaściciela - JCI Venture - który będzie aktywnie wspierał wczesne etapy rozwoju.

Oferta

Oferta JCI Venture skierowana jest do osób zainteresowanych rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki kapitałowej i obejmuje:
- bezzwrotne dokapitalizowanie powstającego podmiotu kwotą stanowiącą równowartość € 200 000, która zasili kapitał własny powstającej spółki w zamian za udziały lub akcje,
- sfinansowanie procesu preinkubacji, w trakcie którego zweryfikowany zostanie potencjał naukowy i rynkowy zgłoszonego pomysłu. Przykładowe działania realizowane w procesie preinkubacji to badania proof of concept, wykonanie prototypu, zlecenie specjalistycznych badań rynkowych, etc.,
- czynną pomoc w opracowaniu optymalnego modelu biznesowego dla planowanej działalności oraz nawiązywaniu relacji handlowych,
- aktywne doradztwo i współpracę w zakresie optymalnej struktury finansowania dla powoływanego podmiotu, ze szczególnym uwzględnieniem środków UE, kapitału pozyskiwanego od innych inwestorów oraz upubliczniania spółek na rynku NewConnect.

Jako element Grupy Jagiellońskie Centrum Innowacji, JCI Venture może zaoferować współpracującym pomysłodawcom dodatkowe korzyści, niedostępne do osiągnięcia u innych inwestorów:
- możliwość rozwijania działalności na terenie Parku LifeScience dysponującego infrastrukturą laboratoryjną spełniającą najwyższe standardy,
- ułatwiony dostęp do potencjalnych klientów i kooperantów działających
- na terenie Parku LifeScience, zrzeszonych w Klastrze LifeScience lub Polskiej Platformie Biotechnologii,
- ułatwiony dostęp do ekspertów i naukowców będących pracownikami naukowymi Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studentów, którzy mogą stanowić przyszłe kadry innowacyjnych spółek.

BUSINESS NETWORKING

Polska Platforma Biotechnologii (PPB) została powołana na podstawie „Porozumienia dotyczącego utworzenia Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii” zawartego w dniu 20 lipca 2006 r. w Łodzi przez szereg podmiotów publicznych i prywatnych celem wspierania rozwoju biotechnologii w Polsce. Działalnością Platformy administruje Jagiellońskie Centrum Innowacji.

Biotechnologia jest obecnie uznawana na świecie za jedną z najważniejszych gałęzi gospodarki, która może zapewnić zrównoważony rozwój przemysłowy, zwiększyć konkurencyjność, zmniejszyć nakłady finansowe, ograniczyć ilość emitowanych zanieczyszczeń do środowiska, jak również umożliwić rekultywację zanieczyszczonych terenów.

Obecnie przyjmuje się podział biotechnologii zaproponowany przez stowarzyszenie EuropaBio:

Biała - biotechnologia przemysłowa wykorzystująca systemy biologiczne w produkcji przemysłowej i ochronie środowiska. Opiera się ona na biokatalizie i bioprocesach.

Czerwona - biotechnologia wykorzystywana w ochronie zdrowia, w szczególności w zakresie produkcji nowych biofarmaceutyków, rozwoju diagnostyki genetycznej, czy genoterapii i ksenotransplantologii.

Zielona - biotechnologia związana z rolnictwem obejmująca stosowanie metod inżynierii genetycznej w celu doskonalenia produkcji roślinnej czy zwierzęcej.

Fioletowa - związana z ustawodawstwem, które dotyczy biotechnologii (prawne i społeczne uwarunkowania).

Obszar działań PPB to zrównoważony rozwój bioprocesów, a w szczególności R&D w zakresie nowych chemikaliów, zarówno w produkcji nisko- jak i wysokotonażowej, biofarmaceutyków, nowoczesnych leków, testów diagnostycznych, funkcjonalnych składników żywności i bardziej czystych, opartych na biokatalizie procesów.

Cele technologiczne:

Zastosowanie nowoczesnej biotechnologii w rolnictwie umożliwia:
- otrzymywanie roślin odpornych na patogeny, szkodniki i abiotyczne czynniki stresowe;
- uzyskiwanie zwiększonego plonowania i wysokiej jakości produkcji rolno-spożywczej;
wprowadzanie transgenicznych roślin do produkcji szczepionek i rekombinowanych białek oraz jako surowców odnawialnych;
- produkcję roślin dla sektora biotechnologii przemysłowej.

Wykorzystanie biotechnologii w medycynie stwarza szanse na dynamiczny rozwój diagnostyki molekularnej opartej między innymi na testach immunodiagnostycznych czy badaniach bazujących na specyficznej amplifikacji DNA, a także umożliwia szybki postęp w zakresie nowoczesnych i skutecznych metod terapii i profilaktyki różnych schorzeń.

Strategiczny program działań:

Wykorzystanie szansy, jaką niesie za sobą nowoczesna biotechnologia jest uwarunkowana wieloma czynnikami.

Do najważniejszych z nich należą:
- stworzenie systemu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych;
- uruchomienie mechanizmu sprzężenia zwrotnego pomiędzy nakładami na sektor B+R ze środków publicznych a efektami zastosowania ich w gospodarce;
- wspieranie rozwoju infrastruktury, co jest kluczowe dla powstawania nowych technologii i produktów biotechnologicznych, w szczególności z zakresu: genomiki, proteomiki, metabolomiki, molekularnej inżynierii białkowej, bioinformatyki, inżynierii procesowej;
- prowadzenie szkoleń w zakresie własności intelektualnej;
- zapewnienie systemów jakości, w tym walidacji procesów produkcyjnych i analityki;
- prace nad doskonaleniem regulacji ustawowych;
- wzrost akceptacji społecznej dla biotechnologii.

KLASTER LIFESCIENCE KRAKÓW

Pomysłowi utworzenia Klastra Life Science w Krakowie od samego początku przyświecała idea właściwego zrozumienia i rozwoju istniejącego potencjału w dziedzinie life science. Potencjał ten istnieje zarówno w już istniejących przedsiębiorstwach z tej branży, jak i również w sferze prowadzonych badań naukowych, realizowanych przez krakowskie środowisko akademickie.

Misja Klastra Lifescience:

- Stworzenie sieci współpracy w obszarze Life Science, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie istniejącego w tym obszarze potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.
- Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności w obszarze Life Science oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników prac badawczych i rozwojowych.
- Łączenie i rozwijanie zasobów oraz kompetencji z obszaru Life Science w celu efektywnego wykorzystywania zarówno istniejących możliwości, jak i szans związanych z rozwojem innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.

Działalność Klastra w sposób bezpośredni nawiązuje do Regionalnej Strategii Innowacji, której celem jest zwiększenie poziomu innowacji i konkurencyjności, poprzez stymulowanie współpracy przedsiębiorstw z sektora MSP z instytucjami badawczymi oraz transfer technologii.

Klaster funkcjonuje jako Projekt - wspólne przedsięwzięcie wielu podmiotów, które łączy dążenie do zrealizowania wspólnej misji i osiągnięcia wspólnych celów. Jako taki, Projekt służy inicjowaniu i wspieraniu inicjatyw członków Klastra - sam nie generuje przychodów.

Źródło: informacja prasowa Jagiellońskie Centrum Innowacji Sp. z o.o.