ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Pierwsze kroki w komercjalizacji wiedzy naukowej - art. promocyjny

Centrum Transferu Technologii Politechnika KrakowskaRozwój gospodarczy współczesnego świata jest w znacznej mierze oparty na rozwoju nauki i wprowadzanych innowacjach. Przedsiębiorstwa coraz bardziej nastawione są na podnoszenie własnej konkurencyjności poprzez wprowadzanie innowacji i nowych technologii, technologii w dużej mierze powstającej w uczelniach wyższych. Dlatego Politechnika Krakowska kładzie coraz większy nacisk na transfer innowacji do przemysłu oraz komercjalizację wyników badań wypracowanych przez naukowców. Problem polega jednak na tym, by odpowiednio przygotować do tej roli naukowców, aby potrafili rozpoznać potrzebę rynku i właściwie wycenili swoją wiedzę.

Wychodząc naprzeciw powyższym potrzebom Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska podjęło realizację projektu „Cykl szkoleń dla pracowników naukowych, mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do przemysłu”, współfinansowanego przez Unię Europejską, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zaznajomienie pracowników jednostek naukowych z realiami biznesu i procesem komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych. W listopadzie 2009 roku, sukcesem zakończyła się druga i ostatnia edycja szkoleń. W obu cyklach szkoleniowych uczestniczyli naukowcy z całej Polski, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe lub wspierają proces komercjalizacji wyników badań.

Mocną stroną szkoleń był podział na część wykładowa i warsztatową oraz udział przedstawicieli przedsiębiorstw w roli prelegentów, którzy na co dzień spotykają się z barierami współpracy nauki z przemysłem. Takie działanie zapewniło praktyczny charakter zajęć. Prelegenci podkreślali, że już na etapie tworzenia projektów badawczo-rozwojowych pracownicy naukowi powinni pomyśleć o potencjale komercyjnym wyników badań. Przekonywali do potrzeby badania rynku, stanu techniki oraz zapotrzebowania przemysłu na rozwiązania naukowe jeszcze przed przygotowaniem projektu. Szkolenie było szczególnie interesujące ze względu na możliwość wymiany międzynarodowych doświadczeń z zagranicznymi ekspertami z zakresu komercjalizacji prac badawczo-rozwojowych.

Podczas warsztatów naukowcy mieli okazję zapoznać się z narzędziami wspomagającymi zarządzanie projektami badawczo-rozwojowymi oraz sposobami poszukiwanie partnerów do współpracy naukowo-technologicznej. Uczestnicy dowiedzieli się na jakie ważne aspekty prawne należy zwrócić uwagę przy tworzeniu i negocjowaniu dokumentów handlowych. Warsztaty z negocjacji oraz komunikacji werbalnej i niewerbalnej z przedsiębiorcami nakierowane były na rozwijanie umiejętności interpersonalnych. W tych zajęć uczestnicy podjęli próbę zdefiniowania stereotypowych cech naukowca i przedsiębiorcy utrudniających ich wzajemną współpracę. Pozwoliło to na zidentyfikowanie wzajemnych problemów komunikacyjnych. Według uczestników szkoleń bardzo przydatne w kontaktach z przedsiębiorcami będą wskazówki, jak zachowywać się na spotkaniach biznesowych oraz jakie są najczęstsze błędy popełniane przez pracowników jednostek naukowych w kontaktach z przedstawicielami przemysłu.

W procesie komercjalizacji najważniejsze jest zdefiniowane w uporządkowany sposób oferty technologicznej. Dlatego znaczna część warsztatów została poświęcona tej tematyce. Uczestnicy pod okiem praktyka uczyli się jak przygotować ofertę technologiczną by była ona interesująca i przekonywująca dla przedsiębiorców. Dowiedzieli się, jaka jest funkcja oferty technologicznej i jakie informacje powinna zawierać, a w konsekwencji samodzielnie opracowali oferty technologiczne dla przemysłu na bazie własnych rozwiązań technologicznych. Wśród tych ofert szczególnie interesujące były te z zakresu technologii biopaliw silnikowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, zgrzewania profili aluminiowych, modelowania numerycznego do oceny podłoża gruntowego, biodegradowalnych smarów, górnictwa i przemysłu paszowego. Naukowcy oferowali również interaktywną bazę danych do wykorzystania w procesie przygotowania produkcji odlewniczej, interaktywną mapę dostępnych surowców do produkcji biogazu oraz głowicę rotacyjną, czyli nowy typ mieszadła usprawniający proces fermentacji brzeczki w tanko fermentorach. Zainteresowanych szczegółami opracowanych ofert technologicznych zachęcamy do kontaktu z Centrum Transferu Technologii PK.

Jako podsumowanie wiedzy zaprezentowanej w trakcie szkoleń i warsztatów został wydany podręcznik pt. „Komercjalizacja wyników badań naukowych – krok po kroku”. Publikacja ma charakter przewodnika, który przeprowadzi czytelnika przez wszystkie etapy komercjalizacji badań, co pomoże lepiej zrozumieć ten proces i skuteczniej wdrażać rozwiązania naukowe do przemysłu. Dzięki niemu dowiedzą się Państwo w jaki sposób sprawdzić unikalność rozwiązania naukowego, w jaki sposób chronić i wycenić własność intelektualnej. Podręcznik wtajemniczy czytelników w proces i modele komercjalizacji, w podstawy analizy finansowej przedsięwzięcia oraz zagadnienia szczególnie istotne przy planowaniu i zarządzaniu projektem wdrożeniowym. Jeżeli efektem końcowym projektu wdrożeniowego jest prototyp lub technologia wówczas pomocne będą wskazówki jak przygotować ofertę technologiczną i w jaki sposób ją wypromować. Ostatnim etapem procesu komercjalizacji jest bezpośrednie spotkanie z potencjalnym nabywcą naszego rozwiązania. Podręcznik podpowie jak odpowiednio przygotować się do spotkania oraz jakie umowy handlowe można wykorzystać w trakcie omawiania warunków współpracy. Zachęcając do lektury pozostajemy w przekonaniu, iż niniejszy podręcznik pomoże odnaleźć Państwu odpowiedź na nurtujące młodych naukowców pytania, od czego zacząć ten proces oraz na jakie aspekty należy szczególnie zwrócić uwagę podejmując próbę wdrożenia rozwiązań naukowych do przemysłu. Podręcznik dostępny jest nieodpłatnie w siedzibie CTT PK oraz na stronie www.transfer.edu.pl

Życzymy wielu sukcesów w komercjalizacji wyników badań naukowych oraz w nawiązywaniu współpracy technologicznej ze środowiskiem przedsiębiorców.

Dorota Markiewicz-Roszak
Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska
www.transfer.edu.pl

Artykuł powstał w ramach Projektu "Cykl szkoleń dla pracowników naukowych mających na celu usprawnieni transferu wyników badań z uczelni do przemysłu", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UE Kapitał Ludzki

Cykl szkoleń dla pracowników naukowych mających na celu usprawnieni transferu wyników badań z uczelni do przemysłu

Komercjalizacja wynikow badań naukowych - krok po kroku