ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Po XIII Międzynarodowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych

W dniach 15-16 maja 2008 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyła się XIII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych i XXV Sejmik SKN. Podczas tegorocznej edycji pierwszy raz odbyły się obrady w Sekcji Biotechnologii.

Wzięli w nich udział studenci przybyli z takich uczelni w Polsce jak: Politechnika Gdańska, Politechnika Śląska w Gliwicach, SGGW w Warszawie, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy i Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.

Wygłoszonych zostało 13 referatów oraz zaprezentowano 17 posterów. Tematyka przedstawianych prac była bardzo zróżnicowana i obejmowała swoim zakresem zagadnienia z obszaru biotechnologii białej, zielonej, a także czerwonej. Komisja, której przewodniczącą była Pani prof. dr hab. Maria Wojtatowicz, nagrodziła 3 zespoły w sesji referatowej i 4 zespoły w sesji posterowej. Ponadto Polska Federacja Biotechnologii, która sprawowała patronat honorowy nad Sekcją Biotechnologii, ufundowała dwie nagrody pocieszenia.

Przedstawicielka PFB, Pani dr hab. Małgorzata Robak, prof. nadzw. UP, odczytała list Prezesa PFB – prof. dra hab. Tomasza Twardowskiego. Pan Profesor pogratulował w nim inicjatywy utworzenia odrębnej sekcji plenarnej biotechnologów oraz wyraził potrzebę propagowania wiedzy biotechnologicznej wśród jak najszerszej rzeszy odbiorców.

Już dziś zapraszamy naszych kolegów, studentów związanych z biotechnologią, do udziału w obradach Sekcji Biotechnologii w przyszłym roku, podczas kolejnej edycji Międzynarodowej Konferencji SKN na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu.

---
Serwis Biotechnolog.pl sprawuje patronat medialny nad XIII Międzynarodową Konferencją Studenckich Kół Naukowych.