ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Polscy studenci w prestiżowym konkursie biologii syntetycznej

Już po raz drugi w historii studenci Uniwersytetu Warszawskiego stają do rywalizacji w prestiżowym międzynarodowym konkursie biologii syntetycznej iGEM. Realizując wakacyjny projekt badawczy zmierzą się z ponad 100 drużynami z całego świata. Ubiegłoroczny start zakończyli w gronie brązowych medalistów.

Co jakiś czas można spotkać się z dyskusjami, w których zadaje się pytanie, czy przy obecnym rozwoju nauki człowiek jest już w stanie być stwórcą i stwarzać nowe życie. Niewątpliwie ważny wkład w rozwój takich dyskusji ma gwałtowny rozwój biologii syntetycznej.

Biologia syntetyczna to interesująca dziedzina, w której biologia przeplata się z inżynierią. Biolog-syntetyk molekuły budujące żywe organizmy traktuje jako gotowe części składowe, z których można stworzyć nową jakość lub nawet biologiczną maszynę. Dzięki stworzeniu pewnych standardów tworzenia konstruktów genetycznych, w postaci tzw. BioKlocków (ang. BioBrick), ich projektowanie i wymiana między laboratoriami jest dziecinnie łatwa. W rezultacie, tak jak dziecko z klocków Lego buduje dom, tak dowolny naukowiec powinien być w stanie z dostępnych klocków biologicznych zbudować system pełniący określone funkcje w żywym organizmie lub cały żywy organizm.

Takie podejście do biologii syntetycznej najjaskrawiej widać w projektach drużyn startujących w prestiżowym konkursie iGEM (ang. international Genetically Engineered Machine), organizowanym przez jedną z najlepszych technicznych uczelni świata, Massachusetts Institute of Technology (MIT). Właśnie w konkursie iGEM najwyraźniej widać to połączenie podejścia biologa i inżyniera, które pozwala nadawać żywym organizmom nowe, ściśle zaplanowane i wymodelowane użyteczne cechy (od układu do eksperymentalnej terapii HIV po nowatorską produkcję biopaliw).

Nasza przygoda z konkursem iGEM rozpoczęła się pod koniec 2007 roku, gdy mała grupka studentów Uniwersytetu Warszawskiego zafascynowanych biologią molekularnąi możliwościami biologii syntetycznej opracowała koncepcję własnego projektu i rozpoczęła poszukiwania środków na jego realizację. W rezultacie, jako pierwsza polska drużyna, wystartowaliśmy z projektem pod tytułem „Stworzenie nowego sytemu do poszukiwania i wzmacniania oddziaływań między dowolnymi białkami” (ang. A novel system for generation and screening for new interactors targeted against any bait). Jako stawiająca pierwsze kroki w tej dziedzinie, młoda drużyna, zostaliśmy zakwalifikowani do grona brązowych medalistów.

Do obecnej edycji konkursu podchodzimy bogatsi w wiedzę i doświadczenie. Ciesząc się z obecności nowego grona młodych adeptów biologii syntetycznej rozpoczynamy pracę nad projektem „Wykorzystanie modyfikowanych genetycznie bakterii do korygowania mutacji w genomie mitochondrialnym oraz indukowania apoptozy”. Wykorzystując komórki E. coli zdolne do wnikania do chorych komórek chcemy stworzyć alternatywę dla dostępnych rozwiązań terapii genowych.

Proponowany przez nas system, docelowo w pełni ustandaryzowany zgodnie z wymaganiami formatu BioBrick, ma posiadać większość zalet stosowanych systemów wirusowych, ale jego przewaga ma polegać na braku niekorzystnych zmian, które mogą być wprowadzone do genomu leczonej komórki. Bakteria po wniknięciu do chorej komórki może być zaprogramowana do pełnienia różnych funkcji, od wydzielania białek proapoptotycznych po koniugację z mitochondriami. A po spełnieniu swojej funkcji – automatycznie skierowana do zniszczenia. Liczymy na to, że projekt ten zostanie pozytywnie oceniony przez grono sędziowskie konkursu.

Problemem, który może stanąć nam na przeszkodzie, jest brak funduszy na prowadzenie badań. Jeszcze podczas ubiegłorocznego startu przekonaliśmy się, że finansowanie nauki w Polsce, a zwłaszcza badań prowadzonych przez studentów, nie jest proste. Mimo problemów z finansowaniem kosztownych jak na studenckie warunki projektów staramy się jednak iść ramię w ramię z naszymi kolegami z pozostałych startujących w konkursie drużyn.

Drużynę iGEM 2009 Warsaw Team tworzą studenci Wydziału Biologii oraz Kolegium MISMaP Uniwersytetu Warszawskiego, pod opieką prof. dr hab. Jacka Bieleckiego oraz prof. dr hab. Piotra Stępnia.

Informacji o drużynie i o projekcie na stronie: http://2009.igem.org/Team:Warsaw (w budowie)
Kontakt: igem2009warsaw@gmail.com

---
Serwis BioTechnolog.pl jest patronem medialnym drużyny iGEM 2009 Warsaw Team.

Komentarze

Abolwent farmacji | 2013-04-09 20:59:56
Proszę rozreklamować tą dziedzinę która stwarza olbrzymie mozliwości dla nauki i biznesu. Jest stratą dla Polski brak jaikchkolwiek impulsów intelektualnych i powstawanie kolejnych szkoleń etc etc gdzie pieniadze z Unii nie są małe . Biotechnologia jest przyszłościa i trzeba ją propagować.