ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Pozytywna opinia o mieszańcach kukurydzy GM

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności wydał pozytywną opinię na temat bezpieczeństwa mieszańców kukurydzy - łączących właściwości genetycznie modyfikowanych odmian MON 810, MON 863 i NK 603.

Jako oddzielne rośliny, każda z odmian jest już dopuszczona na unijny rynek.

Wszystkie trzy odmiany opracowane zostały przez koncern Monsanto. Kukurydza MON 810 jest odporna na gąsienice szkodników (gł. łodygi i liście), zawiera tzn. modyfikację Bt, MON 863 - odporność gł. na szkodniki niszczące korzenie kukurydzy, NK 603 - odporność na herbicydy.

Jeżeli mieszańce zostaną dopuszczone do unijnego runku to miałyby być wykorzystywane jako pasza dla bydła oraz do celów przemysłowych.

"Posiadane informacje są wystarczające aby stwierdzić, że mieszańce kukurydzy modyfikowanej genetycznie nie będą szkodliwe wpływały na zdrowie człowieka i zwierząt w kontekście ich proponowanego wykorzystania" - napisano w oświadczeniu. "Mieszańce z roślin modyfikowanych genetycznie nie różnią się ich od konwencjonalnych odpowiedników pod względem bezpieczeństwa i żywieniowych właściwości".

Europejski Urząd Bezpieczeństwa Żywności (Food Safety Authority - EFSA) jest odpowiedzialny za doradztwo naukowe we wszystkich kwestiach związanych pośrednio lub bezpośrednio z bezpieczeństwem żywności. Zadaniem Urzędu jest ocena ryzyka związanego z łańcuchem żywności, badanie wszelkich czynników mogących mieć pośredni lub bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności. Upoważniony do badań nad zagadnieniami związanymi z organizmami genetycznie modyfikowanymi.

Źródło: Reuters: