ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Promocja Targów Biotechnologii i Biobiznesu Bio-Forum VI na Ukrainie

Celem organizowanych w Łodzi Targów Biotechnologii i Biobiznesu – BioForum VI, które odbędą się w dniach 19-20 października 2006, jest prezentacja oferty służącej podniesieniu poziomu innowacyjności w sektorze biotechnologicznym, farmaceutycznym i kosmetycznym.

Organizatorzy targów starają się również zainteresować tą ofertą, poza polskimi producentami leków i kosmetyków, także przedstawicieli tego typu firm m.in. z krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Aktualnie rozpoczyna się promocja Bio-Forum 2006 na Ukrainie, w którą włączają się aktywnie m.in. działacze studenckich kół naukowych biotechnologii funkcjonujących na tamtejszych uniwersytetach.

Ukraiński sektor kosmetyczny i farmaceutyczny wchodzi w fazę gruntownej restrukturyzacji i unowocześniania produkcji w celu dostosowania jej do norm i wymogów Unii Europejskiej. Targi Bio-Forum prezentujące ofertę rozwiązań innowacyjnych dla biogospodarki są więc szczególnie atrakcyjną imprezą dla ukraińskich producentów leków i kosmetyków. Targi tego typu organizowane w Polsce są także interesujące dla naszych sąsiadów ze Wschodu pod względem ekonomicznym (np. kosztów uczestnictwa) i kulturowym (chociażby ze względu na fakt mniejszej bariery językowej).
Ponadto, lokalizacja targów w Łodzi stanowi dodatkowe ułatwienie dla zwiedzających tę imprezę gości z Ukrainy. Łódź dysponuje bowiem bezpośrednim połączeniem autobusowym m.in. z Lwowem.

Poza firmami ukraińskimi zainteresowanie udziałem w Bio-Forum wykazują także firmy litewskie.

Strona główna Targów Bio-Forom VI: www.bioforum.pl.

---
Wiadomość stanowi materiał promocyjny Targów Biotechnologii i Biobiznesu – BioForum VI