ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Selvita strategicznym inwestorem w BioCentrum

Krakowskie firmy biotechnologiczne BioCentrum Sp. z o.o. i Selvita Sp. z o.o. nawiązały strategiczną współpracę w zakresie dostarczania produktów i usług dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. W ramach nawiązanej współpracy BioCentrum wejdzie do grupy kapitałowej Selvita i skoncentruje cały potencjał obydwu firm w zakresie badań kontraktowych ADMET dla firm farmaceutycznych, w tym analiz biochemicznych w zakresie chemii białek i mikrobiologicznych oraz produkcji preparatów białkowych.

Selvita będzie dalej rozwijać ofertę grupy w zakresie projektowania innowacyjnych związków terapeutycznych, informatyki i usług chemicznych dla przemysłu farmaceutycznego oraz prowadzić innowacyjne badania własne.

„Współpraca z Selvitą pomoże nam dynamicznie rozwinąć działalność usługową, przeznaczyć większe środki na marketing i rozwój naszych produktów oraz rozbudować i lepiej wyposażyć nasze laboratorium” powiedział Prof. Adam Dubin, założyciel i dotychczasowy Prezes BioCentrum. „W ciągu czterech lat od powstania BioCentrum zdobyło dobrą opinię na rynku krajowym i międzynarodowym. We współpracy z Wydziałem Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego wytworzyliśmy unikalne w skali europejskiej kompetencje badawcze. Teraz przyszedł czas, żeby dotrzeć z nimi do szerszego grona klientów”.

W wyniku porozumienia Selvita objęła 64% udziałów w BioCentrum poprzez podniesienie kapitału spółki i odkupienie udziałów od udziałowców mniejszościowych, nie związanych aktualnie z firmą. Do poszerzonego zarządu spółki wejdą przedstawiciele zarządu Selvity - Paweł Przewięźlikowski, który obejmie stanowisko Prezesa Zarządu BioCentrum, i Bogusław Sieczkowski, na stanowisko Vice Prezesa Zarządu BioCentrum. Prof. Adam Dubin, obecnie na stanowisku Vice Prezesa Zarządu BioCentrum, zaangażuje się także w projekty badawcze Selvity, obejmując stanowisko Przewodniczącego siedmioosobowej Rady Naukowej Selvity, w której oprócz niego zasiadają wiodący polscy naukowcy specjalizujący się w badaniach biomedycznych.

„Jesteśmy pod dużym wrażeniem osiągnięć BioCentrum”, powiedział Bogusław Sieczkowski. „Firma zdobyła już klientów z branży biotechnologicznej w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji i USA. Dynamicznie zwiększa przychody i utrzymuje wysoką rentowność. Inwestycja pomoże w pełni wykorzystać synergię pomiędzy naszymi firmami w obszarze obsługi klientów, badań i infrastruktury”.

O BioCentrum

BioCentrum jest prywatnym przedsiębiorstwem działającym w obszarze biotechnologii. Jednym z jego głównych celów jest ułatwienie kontaktów między badaczami uniwersyteckimi, a firmami sektora farmaceutycznego. Firma powstała w czerwcu 2004 roku, przy wsparciu władz rektorskich Uniwersytetu Jagiellońskiego i Dziekana Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii, a także Centrum Innowacji i Transferu Technologii UJ. Jest w gronie członków założycieli Polskiej Platformy Technologicznej Biotechnologii, Klastra Life Science oraz Polskiej Izby Przemysłowej Zaawansowanych Technologii, działa aktywnie w Akademickim Centrum Technologicznym AKCENT Małopolska oraz w projekcie Małopolskie Centrum Biotechnologii.

Firma wykonuje własne prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie czynników wirulencji bakterii jako potencjalnych celów terapeutycznych oraz peptydów antybakteryjnych jako możliwych antybiotyków, prowadzi też zlecone prace B+R oraz usługi naukowo-badawcze, obejmujące opracowanie i produkcję w skali laboratoryjnej mysich przeciwciał monoklonalnych. Przyjmuje zlecenia na analizy sekwencjonowania i składu aminokwasowego, 2D elektroforezy oraz oczyszczania białek. Specjalizuje się w produkcji wysoko-oczyszczonych i wysoko-aktywnych enzymów, inhibitorów i innych białek aktywnych biologicznie, w tym białek rekombinowanych w bakteryjnych systemach ekspresyjnych.
BioCentrum wspólnie z Uniwersytetem Jagiellońskim jest współwłaścicielem dwóch zgłoszeń patentowych w zakresie biotechnologii. Jest także udziałowcem spółki Mabion, opracowującej terapeutyczne przeciwciała monoklonalne.
Więcej informacji o firmie na stronie: www.biocentrum.com.pl

O Selvicie

Selvita jest polską firmą biotechnologiczną, założoną w 2007 roku w Krakowie. Stanowi unikalne połączenie zespołu menadżerskiego, doświadczonego w branży wysokich technologii i eksporcie know-how, oraz wysokiej klasy zespołu naukowców z obszaru chemii, farmacji, biologii molekularnej, biotechnologii i informatyki – w większości z tytułem doktorskim najlepszych uczelni polskich i zagranicznych.

Misją Selvity jest dostarczanie kompleksowych rozwiązań dla polskich i zagranicznych firm farmaceutycznych i biotechnologicznych, umożliwiających obniżenie kosztów wprowadzania innowacyjnych związków na rynek. W ramach swojej strategii Selvita:
- rozwija własne innowacyjne struktury biologicznie aktywne, będące efektem własnych prac badawczych oraz wyników otrzymanych na polskich uczelniach,
- tworzy innowacyjne i efektywne kosztowo rozwiązania informatyczne przyspieszające prowadzenie badań i zmniejszające ryzyko ich niepowodzenia,
- udostępnia w formie baz danych przetworzoną wiedzę organizacjom badawczym,
- wykonuje usługi w zakresie badań przedklinicznych.
Więcej informacji o firmie na stronie: www.selvita.com

Źródło: Selvita