ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Seminarium: Zastosowania real-time PCR w medycynie

Seminarium z cyklu Biologia Molekularna w Medycynie pt. Zastosowania real-time PCR odbędzie się 15 stycznia 2009 w Warszawie. Organizowane jest przez Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o.

Zapraszając Państwa do udziału w seminarium nie musimy przekonywać o przełomowych możliwościach jakie niesie ze sobą zastosowanie technik biologii molekularnej w medycynie. Lekarze, diagności laboratoryjni a nawet technicy nie pytają już jakie zdobycze nauk podstawowych przenieść do praktyki klinicznej, lecz kiedy.

Styczniowe spotkanie Centrum Edukacji Medycznej CEMED, z cyklu „BIOLOGIA MOLEKULARNA W MEDYCYNIE” poświęcimy w całości najnowocześniejszej modyfikacji jednej z najpowszechniejszych metod pracy z kwasami nukleinowymi – Łańcuchowej Reakcji Polimeryzacji (ang. PCR) z możliwością pomiaru ilości produktu w czasie rzeczywistym (ang. real-time PCR). Opowiemy o najnowszych trendach, w dziedzinie zastosowania pomiaru ilości matrycy, wykrywania mutacji i co bardzo ważne, praktycznych aspektach wprowadzenia do codziennej pracy sprzętu i odczynników do real-time PCR.

W programie:
- Techniki biologii molekularnej w nowoczesnej diagnostyce medycznej – trendy światowe i polskie, prof. dr hab. Janusz A. Siedlecki, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa
- Pokaz działania urządzenia real-time PCR, Roche Diagnostics Polska
- Technologie u podstaw ilościowego PCR, mgr inż. Andrzej Tysarowski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
- Zastosowania ilościowego PCR w diagnostyce mikrobiologicznej i wirusologicznej, dr Tomasz Dzieciątkowski, Centralny Szpital Kliniczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny
- Case study: Real-time PCR w praktyce komercyjnego laboratorium diagnostycznego, dr Katarzyna Łacna – Z-ca Kierownika Laboratorium Genetyki Medycznej, Centrum Badań DNA w Poznaniu
- Ocena poziomu ekspresji mikroRNA z wykorzystaniem real – time PCR, mgr inż. Michalina Zajdel, Zakład Immunologii, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
- Blok prezentacji merytorycznych producentów sprzętu i odczynników do biologii molekularnej
- Ilościowy PCR w molekularnej diagnostyce onkologicznej, mgr inż. Andrzej Tysarowski, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
- Zastosowanie ilościowego PCR w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych, dr n. med. Maria Jędrzejewska, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie
- Ilościowy PCR w diagnostyce molekularnej chorób dziedzicznych i diagnostyce prenatalnej, mgr Magdalena Nawara, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
- Uwarunkowania prawno-organizacyjne zastosowania technik biologii molekularnej w diagnostyce laboratoryjnej w świetle przepisów polskich i europejskich, dr n. med. Tomasz Anyszek i dr Henryk Owczarek – Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, Warszawa

dr Tomasz Bykowski
Prezes Zarządu
Centrum Edukacji Medycznej CEMED

Więcej informacji i rejestracja: http://www.cemed.pl/szkolenia/2009/bm_pcr/index.php

Koszt uczestnictwa:
290 zł brutto (w tym 22% VAT) – przesłanie zgłoszenia do 4 stycznia 2009 r. (włącznie)
350 zł brutto (w tym 22% VAT) – przesłanie zgłoszenia po 4 stycznia 2009 r., oraz jeśli płatnikiem jest firma farmaceutyczna lub firma będąca dostawcą sprzętu medycznego
250 zł brutto (w tym 22% VAT) – dla członków PTGC

Koszt uczestnictwa obejmuje: materiały drukowane, catering, Certyfikat Centrum Edukacji Medycznej. Cena nie obejmuje kosztu parkingu.

Centrum Edukacji Medycznej CEMEDORGANIZATOR:
Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o.,
ul. Łucka 15 p. 214, 00-842 Warszawa,
tel. 022 257 00 38, 022 257 00 39,
faks 022 890 01 02,
e-mail cemed@cemed.pl, www.cemed.pl


Źródło: informacja prasowa Centrum Edukacji Medycznej CEMED Sp. z o.o.

---
Serwis BioTechnolog.pl jest patronem medialnym Seminarium: Zastosowania real-time PCR w medycynie.