ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Spotkanie branżowe Biotechnologia, Farmacja, Kosmetyki

W ostatni czwartek lipca w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni odbyło się spotkanie branżowe "Biotechnologia, Farmacja, Kosmetyki". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, jednostek naukowo-badawczych, uczelni oraz władz wojewódzkich z regionu Woj. Pomorskiego. Wydarzenie to rozpoczyna intensywne prace przedstawicieli branży nad definiowaniem najważniejszych wspólnych działań w obliczu zawiązanej już w kwietniu zeszłego roku współpracy.

Spotkanie moderował prof. UG, dr hab. Krzysztof Bielawski, prezes spółki Biobaltica Sp. z o.o. - nieprzypadkowo, ponieważ to właśnie działania tej Spółki i osobiste zaangażowanie jej prezesa umożliwiły dalsze finansowanie rozwoju współpracy. Projekt koordynacji działań klastra w obszarze nauk Life-Science w regionie województwa pomorskiego, który realizuje Biobaltica zarządzany jest przez firmę PRO-SCIENCE.eu.

"Mamy nadzieję skutecznie wykorzystać przyznane środki unijne i zmobilizować branżę, aby dostrzegła we współpracy zyski i możliwości, którymi dysponuje nasz region. Naszym priorytetem jest zwiększenie aktywności przedsiębiorstw w definiowaniu istotnych wspólnych działań" - mówi Marek Kuźbicki (PRO-SCIENCE.eu), Project Manager projektu.

Podczas spotkania zaprezentowane zostały postępy i idee rozwoju spółki Biobaltica, której celem jest ułatwienie realizacji współpracy przemysłu z uczelniami oraz zapewnienie nowoczesnej i dostępnej infrastruktury dla realizacji projektów aplikacyjnych z zakresu biotechnologii oraz diagnostyki innowacyjnej. W imieniu Urzędu Marszałkowskiego Pani Karolina Lipińska przedstawiła możliwości wsparcia wspólnych działań przedsiębiorstw z branży oraz korzyści, które mogą uzyskać zarówno firmy jak i uczelnie współpracujące w ramach Klastra o charakterze kluczowym dla regionu. Pan Stanisław Szultka reprezentujący IBnGR przedstawił wyniki podsumowujące projekt pilotażowy, w ramach którego opracowano propozycję działań zmierzających do intensywnego rozwoju branży Life-Science na Pomorzu. Zaprezentowane informacje zrodziły dyskusję, która z pewnością przyczyni się do lepszego zdefiniowania wspólnych działań branży. Kolejne spotkanie branżowe zaplanowane zostało na czwartek 17 września 2009 i odbędzie się ono na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym wspólnie z inaguracją projektu tejże uczelni: "Nauka i Biznes".

BioBaltica jest to ośrodek, w którym na powierzchni ponad 4 tys. m kw. zlokalizowanych będzie 27 laboratoriów wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą. Centrum mieścić się będzie w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym im. prof. Hilarego Koprowskiego na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Infrastrukturę naukowo-badawczą BioBaltica mają tworzyć dwa moduły: biotechnologii przemysłowej i diagnostyki innowacyjnej. Uruchomienie działalności operacyjnej przez Bałtyckie Centrum Biotechnologii i Diagnostyki Innowacyjnej BioBaltica, zależne w zasadniczym stopniu od odzyskania finansowania z funduszy Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, planowane jest na pierwszą połowę 2012 roku. Elementem realizacji misji BioBaltica jest również przyjęcie roli instytucji integrującej branżę biotechnologii, farmacji i kosmetyków i wspierającej powstanie realnej, efektywnej inicjatywy klastrowej.

PRO-SCIENCE.eu jest innowacyjną firmą powstała w oparciu o doświadczenie i wiedzę jej pracowników. PRO-SCIENCE.eu chce współdziałać ze środowiskiem akademickim na rzecz lepszego wykorzystania zasobów wiedzy uczelni i doświadczenia jej pracowników w tworzeniu innowacyjnej gospodarki. Firma oferuje też swoje usługi naukowcom, zespołom badawczym i uczelniom. PRO-SCIENCE.eu udziela wsparcia w zakresie transferu technologii, poradnictwa dotyczącego własności intelektualnej oraz wyceny inwestycji i finansowania projektów aplikacyjnych. Szczególną częścią działalności firmy jest organizacja szkoleń i konferencji. Ponadto firma prowadzi działalność w zakresie: profesjonalnych tłumaczeń, przygotowanie materiałów reklamowych, badań rynku, public relations oraz marketingu.

Źródło: informacja prasowa PRO-SCIENCE.eu