ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Strategiczne geny w rozwoju i proliferacji komórek

Naukowcy z Ohio State University Comprehensive Cancer Center dokonali odkrycia dotyczącego rozwoju i proliferacji komórek, a dokładniej dwóch genów E2F-7 oraz E2F-8 należących do rodziny E2F.

Rodzina genów znana jako E2F, współpracująca z takimi genami jak: pRB, p107 czy p130 jest strategiczną grupą czynników niezbędnych podczas transkrypcji, jak również do prawidłowego rozwoju komórek. Geny te biorą udział w cyklu komórkowym w szczególności w przejściu z fazy G1 do fazy S. W komórkach ssaków odkryto i opisano już sześć genów z owej rodziny (E2F1-6). Wszystkie sześć zawierają wysoce konserwatywne domeny, które są umiejscowione w odpowiednich dla nich miejscach na DNA, z którymi są połączone białka DP.

Ostatnio opisane właściwości genów E2F-7 i E2F-8 dowodzą, że obecność tych genów jest fundamentalna dla rozwoju komórek zwierzęcych. Zaburzenia ich funkcji prowadzą do rozwoju raka piersi, żołądka, okrężnicy czy pęcherza moczowego. Badania opublikowane w Developmental Cell wskazują na to, że zachowane prawidłowości w strukturze tych genów, chroni komórkę przed śmiercią i nie blokuje rozwoju embrionów. Wyniki badań ujawniły także właściwości ochronne genów E2F7-8, które skutecznie tłumią rodzinę genów E2F1, odpowiedzialną za uruchamianie procesów zaprogramowanej śmierci komórki lub apoptozy embrionów.

„Aż do tej pory, prawie nikt nie wiedział, jaką rolę odgrywają te dwa geny” – mówi prof. Gustavo Leone, wirusolog, genetyk molekularny i kierownik badań z Ohio States Comprehensive Cancer Center. Wyniki badań ujawniają nie tylko strategiczną dla rozwoju komórki rolę, ale także zależności między genami w obrębie rodziny E2F, które odpowiadają za przetrwanie i rozwój komórki – dodaje prof. Leone.

Badacze pod kierownictwem prof. Leone użyli do swych eksperymentów myszy, u których brakowało genu E2F7 albo E2F8, bądź nie występował żaden z nich, a także badali wpływ nieobecności genu E2F1. Wyniki badań pokazały, że embrion mógł skutecznie się rozwijać i nie dochodziło do masowego obumierania komórek tylko wówczas, gdy był obecny jeden z dwóch genów z rodziny E2F. To dowodzi, że geny E2F7 i E2F8 pełnią o wiele bardziej szerszą funkcję niż tylko regulacja cyklu komórkowego i zapobiegania śmierci komórki.

W sumie nasze odkrycie dowodzi tego, że dwa opisywane geny są strategiczne dla embrionalnego rozwoju zarodków, chroniąc je również przed negatywnym działaniem genu E2F1 – przekonuje prof. Leone.

Źródło:
- EurekAlert!: 2 genes found to play crucial role in cell survival. 4-Feb-2008
- Luisa Di Stefano, Michael Rugaard Jensen, and Kristian Helin: E2F7, a novel E2F featuring DP-independent repression of a subset of E2F-regulated genes, EMBO J. 2003 December 1;