ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Strefy Wolne od GMO

Strefy wolne od GMOStrefą wolną od GMO jest obszar w obrębie którego nie są uprawiane rośliny modyfikowane genetycznie, nie są przetwarzane, ani sprzedawane.
Strefę wolną od GMO może być: województwo, powiat, gmina, miejscowość, a także przetwórnia, sklep, czy gospodarstwo.

Pierwszą Strefą wolną od GMO została gmina Chmielnik, dnia 23 lipca 2004 uchwałą Rady Gminy Chmielnik. Aktualnie Strefami jest też większość województw, dziesiątki gospodarstw w Polsce.

Uchwały organów samorządu terytorialnego - Rad Miast, Gmin, Powiatów, sejmików województw (zwane w uchwałach rezolucją albo stanowiskiem) w sprawie niedopuszczania na swój obszar GMO - wyrażają jedynie stanowisko tych organów, które je podjęły. Nie mają charakteru prawa miejscowego, nie zobowiązują rolników do zaniechania uprawy genetycznie zmodyfikowanych odmian roślin.

"Strefy Wolne od GMO" są akcją zorganizowaną przez organizacje sprzeciwiające się sprzedaży żywności transgenicznej i uprawie roślin modyfikowanych genetycznie. Ustanowienie danego województwa "Strefą Wolną od GMO" jest jedynie chęcią władz, aby na danym obszarze nie były uprawiane rośliny GMO.

8 września 2004 roku Komisja Europejska zezwoliła na dopuszczenie na unijny rynek nasion zmodyfikowanych genetycznie roślin uprawnych. Chodzi konkretnie o 17 odmian kukurydzy, linii MON 810 amerykańskiego koncernu Monsanto.

Zarządzenie Unii ma znaczny charakter symboliczny. Kontynent, który długo przeciwstawiał się użyciu inżynierii genetycznej w rolnictwie, po raz pierwszy pozwolił na uprawę zmodyfikowanej rośliny na swoim terytorium.

Każde państwo może wprowadzić poprawkę do unijnej ustawy i zakazać uprawiania genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy mimo odgórnej zgody UE.

W parkach narodowych i rezerwatach jest ustawowy zakaz wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Ustawa o Ochronie Przyrody, Art. 15 par. 1, podpunkt: 26).

Rozmieszczenie "Stref wolnych od GMO" w Polsce:

Strefy Wolne od GMO

Źródło: Fundacja ICPPC

Więcej informacji na temat "Stref Wolnych od GMO":

Kampania Anty-GMO - Strona ICPPC – Międzynarodowej Koalicji Dla Ochrony Polskiej Wsi – zawiera m.in. szczegółowe informacje na temat Stref wolnych od GMO w Polsce, przedstawionych na mapie.

http://storytel.republika.pl/Strefy.htm - Strona z informacjami na temat Stref wolnych od GMO.

Greenpeace - Greenpeace - także prowadzi kampanie przeciw GMO.