ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Szkolenie Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora life science w Polsce

Przedłużona została rekrutacja do udziału w II edycji bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez specjalistów Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. w ramach Projektu: Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora life science w Polsce współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W Projekcie uczestniczyć mogą pracownicy (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących działalność w zakresie life science.

Cykl szkoleń adresowany jest do 20 osób i składa się z 5 modułów tematycznych:

a) Specjalistyczne aspekty ochrony własności intelektualnej - zajęcia dotyczyć będą głównie procedur ochrony własności intelektualnej i prowadzone będą przez rzecznika patentowego.

b) Zarządzanie własnością intelektualną - tematyka zajęć odnosi się przede wszystkim do ekonomicznego wykorzystania własności intelektualnej.

c) Komercjalizacja – przedstawienie ogólnych mechanizmów komercjalizacji osiągnięć naukowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

d) Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych - moduł prowadzony będzie przez ekspertów ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, ma na celu pokazanie naukowcom różnorodnych możliwości dofinansowania procesu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (fundusze europejskie, programy krajowe, kapitał prywatny).

e) Formalno-prawne aspekty współpracy naukowo-biznesowej - blok szkoleniowy ma przybliżyć naukowcom sposoby efektywnego nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami przy jednoczesnej ochronie własnych interesów (ze szczególnym uwzględnieniem zawieranych umów, w tym konsorcyjnych i licencyjnych).

DRUGI CYKL SZKOLENIOWY (po 8 h szkoleniowych dziennie):

26, 27 XI 2009 - Rafał Witek
10, 11 XII 2009 - Stephan Hundertmark
7 I 2010 - Kamil Kipiel
8 I 2010 - Krystian Gurba
14, 15 I 2010 - Barbara Miller i Dariusz Lipka

Poza wsparciem szkoleniowym, dla zainteresowanych osób zapewniamy zwrot kosztów dojazdu oraz noclegi.
Rekrutacja będzie prowadzona aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Szczegółowe informacje, Regulamin udziału w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej www.life-science.pl

Źródło: informacja prasowa Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.