ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Ubikwitynizacja

proces przyłączania ubikwityny do białka przeznaczonego do degradacji. Ubikwityna zbudowana jest z 76 aminokwasów i łączy się z białkiem za pomocą lizyn.

Zazwyczaj do białka przeznaczonego do degradacji przyłącza się więcej niż jedna cząsteczka ubikwityny (poliubikwityna). Można wyróżnić kilka etapów procesu ubikwitynacji, w których szczególną rolę odgrywają enzymy E1, E2, E3. Enzym E1 aktywuje ubikwitynę i łączy ją do E2. Kiedy enzym E3 przyłączy białko, cząsteczka ubikwityny związana z E2 odłącza się i jest przenoszona na białko docelowe. Proces ten powtarza się, aż zostanie utworzony łańcuch poliubikwityny. Zmodyfikowane w ten sposób białko jest rozpoznawane przez proteasom i degradowane.