ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

UJ proprzedsiębiorczy

Działanie, kreatywność, poszukiwanie nowych wyzwań to niewątpliwe atrybuty studentów. Wielu z nich postrzega przyszłość w perspektywie własnej firmy, w związku z tym poszukuje informacji mogących wyjaśnić nasuwające się pytania, niejasności. Odpowiadając na potrzeby młodych ludzi, działające przy Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) Centrum Innowacji, Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu (CITTRU) po raz kolejny zaoferowało cykl spotkań poświęconych zakładaniu własnej firmy.

Na mocy porozumienia zawartego w 2007 roku pomiędzy UJ a Urzędem Miasta Krakowa (UMK) studenci zyskali możliwość poznania „6 powodów dla których warto założyć firmę w Krakowie”. Prelegenci – na co dzień pracownicy Punktu Obsługi Przedsiębiorcy UMK, miejsca, w którym formalnie powstaje każda z firm działających w Małopolsce – wyjaśniają zawiłości prawne, aspekty finansowe, często obalając jednocześnie przekłamania związane z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej. „ Celem prezentacji jest merytoryczne wsparcie osób myślących o założeniu własnej firmy poprzez konkretne, poparte przykładami informacje. - ocenia Edyta Giżycka, koordynatorka akcji ze strony CITTRU.

W obecnym roku akademickim w 15 zorganizowanych prezentacjach udział wzięło ponad 200 studentów z 7 wydziałów UJ, m.in.: Wydziału Lekarskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Wydziału Historii. Stale rosnące zainteresowanie tego rodzaju wykładami pozwala sądzić, że podane liczby będą wzrastać w przyszłości.

CITTRU poza organizacją spotkań, wykładów dotyczących przedsiębiorczości wspiera wszelkie inicjatyw odnoszące się do szeroko pojętej promocji tego zagadnienia. W kwietniu br objęło patronatem konferencję „Rozwój sektora MSP w dobie kryzysu - wyzwania i perspektywy” zorganizowaną przez Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. W maju natomiast jako Patron Merytoryczny wsparło organizowany przez Europejskie Forum Studentów Festyn Funduszy Europejskich, którego celem jest propagowanie przedsiębiorczości i kreatywności wśród młodych ludzi oraz poszerzania społecznej wiedzy na temat funduszy europejskich i możliwości ich wykorzystania w życiu codziennym. Objęło również patronatem medialnym konferencję: „BIO – Biznes Finanse Innowacje” – przedsięwzięcie promujące przedsiębiorczość w środowisku studentów i młodych pracowników naukowych, pragnących w przyszłości oprzeć swoją karierę o komercjalizację pracy badawczej oraz tworzyć własne, innowacyjne przedsiębiorstwa.

Szerszą informację o realizowanych oraz planowanych działaniach znaleźć można na stronie internetowej CITTRU: www.cittru.uj.edu.pl

Źródło: CITTRU