ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Układ grupowy krwi AB0

W celu określenia grupy krwi należy oznaczyć antygeny na krwinkach czerwonych i alloprzeciwciała w surowicy.

Ich obecność stwierdza się na podstawie:
- obecnośći lub braku reakcji aglutynacji krwinek badanych z surowicami diagnostycznymi anty-A, anty-B, i anty-AB (oznaczanie antygenów)
- obecności lub braku aglutynacji krwinek wzorcowych A1 i B z surowicą badaną (oznaczenie regularnych przeciwciał)
- kontrolnym badaniu reakcji krwinek wzorcowych 0 z surowicą badaną wykazującą ewentualną obecność nieregularnych przeciwciał.

Do oznaczenia antygenów układu AB0 dopuszcza się stosowanie różnych zestawów krwinek wzorcowych i surowic. Przed właściwym badaniem należy wykonać kontrolę swoistości i aktywności zestawu wzorcowego.
Oznaczenie antygenów układu AB0 można przeprowadzić metodą probówkową lub szkiełkową.

Aglutynacja krwinek z surowicami powinna pojawić się w ciągu pierwszej minuty i osiągnąć nasilenie (+ + + +) lub (+ + +) w ciągu 5 minut.

Schemat interpretacji wyników oznaczeń grup układu AB0:
układ grup AB0