ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

VetPharma 2009

VetPharma 2009, konferencja zapoznająca z aktualną sytuacją prawą w obszarze weterynaryjnych produktów leczniczych, oraz przekazująca praktyczną wiedzę prowadzącą do sprawnego i efektywnego funkcjonowania w tym obszarze, odbędzie się 25 listopada 2008 w Hotelu Polonia Palace w Warszawie.

Organizatorzy - Cooper Conferences, zaprosili do współpracy najwybitniejszych ekspertów z dziedziny farmacji weterynaryjnej, są to między innymi przedstawiciele: Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, Głównego Inspektoratu Weterynaryjnego, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego, Krajowej Izby Lekarskiej, DMPK, SGGW, renomowanej Kancelarii Prawnej CMS Cameron McKenna i innych.

Zaproszeni prelegenci poruszą wiele kluczowych zagadnień takich jak:
- badania kliniczne w weterynarii,
- reklama w sektorze weterynaryjnym,
- prawo farmaceutyczne,
- nadzór nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych weterynaryjnych,
- nadzór Inspekcji Weterynaryjnej nad obrotem i stosowaniem produktów leczniczych weterynaryjnych
- kwestie związane z pozostałościami leków weterynaryjnych
- nielegalny obrót substancjami farmaceutycznymi w produkcji zwierzęcej.

VetPharma 2009 w przeciwieństwie do innych seminariów i konferencji o charakterze ogólnym dla branży farmaceutycznej koncentruje się wyłącznie na problematyce farmacji weterynaryjnej i odpowiada na potrzeby właśnie tego sektora.

Lista zaproszonych prelegentów wraz z tematami wystąpień:

Pan Jacek Boruta, Dyrektor Biura Środków Żywienia Zwierząt, Główny Inspektorat Weterynarii - Nadzór nad obrotem hurtowym i detalicznym produktami leczniczymi weterynaryjnymi - zadania Inspekcji Weterynaryjnej a bezpieczeństwo żywności.

Pani Edyta Sapierzyńska, Główny Inspektorat Farmaceutyczny - Nadzór nad wytwarzaniem i importem produktów leczniczych weterynaryjnych w świetle obowiązujących przepisów.

Dr Tomasz Grabowski, Biokinetica - Stosowanie systemu GLP - dobrej praktyki laboratoryjnej w aspekcie prowadzenia badań biorównoważności oraz badań DMPK w odniesieniu do szczegółowych wytycznych FDA i EMEA.

Pan Tadeusz Jakubowski, Prezes, Krajowa Izba Lekarsko – Weterynaryjna - Substancje farmaceutyczne wprowadzane nielegalnie na rynek Polski.

Prof. Andrzej Posyniuk, Państwowy Instytut Weterynaryjny – Pozostałości leków weterynaryjnych : zagadnienia prawne.

Pani Monika Marczak - Kierownik Wydziału Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji - Prawo farmaceutyczne - zmiany 2007r.

Pani Katarzyna Krzyżańska - Kierownik Działu Oceny Produktów Leczniczych Weterynaryjnych Urzędu Rejestracji - Rodzaje wniosków o dopuszczenie do obrotu.

Pani Diana Przeździecka- Wydział Produktów Leczniczych Weterynaryjnych - Badania Kliniczne Weterynaryjne.

Pani Agnieszka Rogowska - Kierownik Działu Monitorowania Działań Niepożądanych Urzędu Rejestracji - Monitorowanie Działań Niepożądanych Produktów Leczniczych Weterynaryjnych.

Więcej informacji:
http://cooperconferences.pl/konferencje-sub-vetpharma.html

Zobacz broszurę:
pdf Vet_broszura.pdf (1,32MB)


Judyta Rak
Sales Manager
tel: 022 424-73-73
jrak@cooperconferences.pl

Cooper Conferences
ul. Malczycka 5
04-961 Warszawa
tel. + 48 22 424 73 73

---
Serwis BioTechnolog.pl jest patronem medialnym targów Weterynaria 2008.