ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

W Poszukiwaniu Tej Złotej - Ogólnopolski Konkurs na Projekty Badawcze

W Poszukiwaniu Tej Złotej - Ogólnopolski Konkurs na Projekty BadawczeFirma farmaceutyczna Adamed w dniu 29 października 2007 r. zainaugurowała program "W Poszukiwaniu Tej Złotej – Ogólnopolski Konkurs na Projekty Badawcze". Konkurs ten skierowany jest do naukowców z dziedzin medycznych, farmaceutycznych, biologicznych oraz biotechnologicznych. Projekty badawcze do konkursu można zgłaszać do końca lutego 2008 r., natomiast zakończenie konkursu oraz ogłoszenie wyników planowane jest na czerwiec 2008 r.

Firma Adamed chce zachęcić naukowców i jednostki badawcze do zgłaszania pomysłów na projekty wpisujące się swoją tematyką w takie obszary poszukiwań nowych leków jak: onkologia, metabolizm, psychiatria i immunologia. Wszystkie zgłoszone projekty zostaną poddane ocenie przez jury konkursu, a tym najciekawszym Adamed umożliwi realizację.

We wrześniu br., na zlecenie firmy Adamed, zostały przeprowadzone, na reprezentatywnej grupie Polaków, badania opinii publicznej, dotyczące tematu innowacyjności w medycynie . Wyniki tych badań pokazują, jak istotne i ważne jest inwestowanie w badania nad nowymi, innowacyjnymi lekami oraz jak dużą rolę w prowadzeniu tych badań odgrywa współpraca przemysłu z instytucjami naukowymi. Medycyna (poszukiwanie skutecznych i bezpiecznych terapii rozwiązujących problemy współczesnej medycyny) to dla Polaków priorytetowy obszar badań. 89 % badanych wymieniło ten obszar w odpowiedzi na pytanie o najważniejsze dziedziny, na których winny się skupić wysiłki naukowców pracujących nad nowymi wynalazkami. Aż 90% Polaków uważa, iż polskie firmy farmaceutyczne powinny prowadzić własne badania nad nowymi, innowacyjnymi lekami, natomiast 84% społeczeństwa zgadza się, że państwowe ośrodki naukowe lub uczelnie powinny współpracować z polskimi firmami farmaceutycznymi nad wynalezieniem nowych, innowacyjnych leków. Wyniki tych badań potwierdzają zasadność zorganizowania konkursu na projekty badawcze prowadzone we współpracy nauki z przemysłem, których celem jest opracowanie innowacyjnych terapii, ratujących życie milionom ludzi.

Na potrzeby programu „W Poszukiwaniu Tej Złotej” stworzona została strona internetowa www.konkurs.adamed.com.pl, na której dostępne będą wszelkie informacje z nim związane, między innymi formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu. Zgłoszenia projektów badawczych należy wysyłać do organizatora, firmy Adamed, drogą pocztową.

W czasie trwania konkursu, na 11 uczelniach wyższych w całym kraju, zostaną zorganizowane spotkania informacyjne połączone z prezentacją dotychczasowych osiągnięć firmy Adamed w zakresie poszukiwania nowych leków. Celem tych spotkań będzie również możliwość przedstawienia szczegółowych założeń konkursu oraz zaproszenie zainteresowanych do zgłaszania swoich projektów badawczych. Wszystkie informacje dotyczące miejsc i dat spotkań na uczelniach będą na bieżąco prezentowane na stronie www.konkurs.adamed.com.pl.

Program „W Poszukiwaniu Tej Złotej – Ogólnopolski Konkurs na Projekty Badawcze” zyskał wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, które objęły patronat honorowy nad Programem.

„Ogłaszając program „W Poszukiwaniu Tej Złotej” chcemy dotrzeć do środowisk naukowych w Polsce i zachęcić je do współpracy z przemysłem. Mamy nadzieję, że konkurs da polskim naukowcom możliwość realizowania swoich pasji poprzez prowadzenie własnych projektów badawczych wspólnie z firmą Adamed. Taka kooperacja może zaowocować sukcesem w prowadzeniu badań nad nowymi lekami i dać nadzieję wielu chorym na świecie. Nasza firma jest, wśród polskich firm farmaceutycznych, pionierem inwestycji w badaniach nad poszukiwaniem nowych leków. Do tej pory nawiązaliśmy współpracę między innymi z tak prestiżowymi ośrodkami naukowymi jak amerykański National Cancer Institute, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Medyczna w Gdańsku i wieloma innymi.” – mówi Małgorzata Korpusik, Dyrektor ds. Badań i Rozwoju firmy Adamed.

Strona www: www.konkurs.adamed.com.pl

Adamed – lider na polskim rynku leków nowej generacji dla wielu grup terapeutycznych m.in. kardiologii, psychiatrii, pulmonologii, ginekologii i leczeniu infekcji dróg moczowych. Firma jest właścicielem dwóch dużych zakładów produkcji leków: w Pieńkowie koło Warszawy i w Ksawerowie na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W połowie marca 2005 roku w Rutherford w New Jersey rozpoczęła działalność spółka córka firmy - Adamed Incorporated, Zajmuje się ona wprowadzaniem na rynek amerykański innowacyjnych terapii opracowanych w laboratoriach badawczych Adamedu. W roku 2004 Adamed uzyskał rejestrację FDA (Komisji ds. Żywności i Leków) dla nowego produktu o nazwie Colpexin – innowacyjnej terapii, która stanowi przełom w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet. Od grudnia 2003 roku leki Adamedu dostępne są na rynkach Unii Europejskiej. Pierwszym krajem eksportowym firmy była Chorwacja. W 2005 roku wartość eksportu leków firmy sięgnęła 6 mln USD. Od 2006 roku działa przedstawicielstwo Adamedu na Ukrainie, która jest siódmym rynkiem eksportowym Adamedu w Europie.

Misją firmy jest poszukiwanie nowych terapii na choroby cywilizacyjne, takie jak: nadciśnienie tętnicze, cukrzyca oraz nowotwory. Adamed intensywnie rozwija swoje działy badawcze, inwestując w sprzęt laboratoryjny i szkolenie polskich naukowców.

W ciągu ostatnich siedmiu lat Adamed przeznaczył ponad 93 mln złotych na badania ukierunkowane na opracowanie nowego leku oryginalnego. W tym czasie w laboratoriach firmy opracowano ponad 20 patentów na własne formuły leków. Firma ze 100% udziałem kapitału polskiego powstała w 1986 roku. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Maciej Adamkiewicz.

---
Informacja prasowa On Board Public Relations Sp z o.o