ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Wyniki eliminacji do XIX Konkursu Prac Młodych Naukowców UE

Praca poświęcona badaniom nad kryształami pewnego związku chemicznego o własnościach nadprzewodnika, własny odczynnik służący do badania struktury przestrzennej białek oraz badania wpływu pracy elektrowni węglowych na stężenie w środowisku izotopów radioaktywnych będą reprezentować Polskę w międzynarodowym finale XIX Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej 2007.

SZYBSZE WYTWARZANIE KRYSZTAŁÓW

Jednym z wyróżnionych jest Radosław Chrapkiewicz, student I roku MISMaP (Międzywydziałowe Interdyscyplinarne Studia Matematyczno-Przyrodnicze) na UW - za pracę poświęconą jest badaniom nad kryształami pewnego związku chemicznego o własnościach nadprzewodnika.

Swoje badania młody naukowiec prowadził m.in. podczas wakacyjnego pobytu w laboratoriach MIT - Massachusetts Institute of Technology (Instytut Technologiczny w Massachusetts w USA. Pracowało tam w tym czasie, w ramach międzynarodowych warsztatów, kilkudziesięciu młodych naukowców ze Stanów Zjednoczonych i z innych krajów.

Praca Polaka została, jako jedna z pięciu, nagrodzona przez organizatorów warsztatów.

"Materiał ten znany jest jako nadprzewodnik od czterech lat; jego struktura jest bardzo podobna do struktury nadprzewodników wysokotemperaturowych. Badania nad nim są bardzo ważne. Pomogą zrozumieć działanie nadprzewodników wysokotemperaturowych" - mówi Chrapkiewicz.

W trakcie swojej pracy młody naukowiec wynalazł własną metodę wytwarzania kryształów do celów badawczych. Jest ona znacznie wydajniejsza niż dotąd stosowane przez naukowców. Pozwala na stworzenie kryształu w ciągu ok. tygodnia.

"Wcześniejsze badania nad tym nadprzewodnikiem były długotrwałe, ponieważ wytworzenie kryształów, co prawda większych niż moje, zajmowała kilka miesięcy" - wyjaśnia młody naukowiec.

ODCZYNNIK DO BADANIA STRUKTURY BIAŁEK

Autorami drugiej pracy, która będzie reprezentowała Polskę na arenie międzynarodowej, są Dominik Cysewski, uczeń LO nr 1 we Wrocławiu i Paweł Gniewek, student I roku Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej. Stworzyli oni własny odczynnik służący do badania struktury przestrzennej białek.

"To prosta metoda, która jednak jest bardzo obiecująca. Nie wystarczy ona do identyfikacji struktur przestrzennych białek, ale może skutecznie służyć jako metoda wspomagająca inne techniki, m.in. krystalografię" - tłumaczą autorzy.

ELEKTROWNIE, A IZOTOPY RADIOAKTYWNE

Trzecia praca jest poświęcona problemowi zanieczyszczeń emitowanych przez elektrownie węglowe. Autor pracy, Grzegorz Mazur, uczeń I LO w Dąbrowie Górniczej, badał wpływ pracy elektrowni węglowych na stężenie w środowisku izotopów radioaktywnych.

"Elektrownie opalane węglem kamiennym absolutnie nie wpływają na zanieczyszczenie środowiska radioizotopami. Bardziej bogaty w radioizotopy jest węgiel brunatny, którym opalane są elektrownie na południu Polski" - tłumaczy Mazur.

Mazur badał też skażenie gleby radioaktywnym cezem, będące skutkiem katastrofy czarnobylskiej. Jak tłumaczy, ponieważ cez znajduje się w glebie, może przedostawać się do grzybów, które również młody naukowiec badał. Zauważył, że większe stężenie radioaktywnego pierwiastka występuje w trzonach grzybów niż w kapeluszach, co oznacza, że pobierają one cez stopniowo wraz z innymi składnikami z gleby.

* * *

W Polskim finale o prawo do reprezentowania Polski na międzynarodowym konkursie rywalizowali autorzy 16 prac - głównie z dziedziny chemii, biologii i ekologii. Do eliminacji zgłoszono 44 prace. Finały europejskie odbędą się latem w hiszpańskiej Walencji.

W Konkursie Młodych Naukowców Unii Europejskiej mogą uczestniczyć osoby w wieku 14-21 lat. W momencie zgłoszenia pracy mogą być najwyżej na pierwszym roku studiów.

PAP - Nauka w Polsce, Urszula Rybicka