ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora life science w Polsce

Rozpoczęto rekrutację do pierwszego cyklu szkoleniowego w ramach Projektu "Zarządzanie własnością intelektualną podstawą funkcjonowania sektora life science w Polsce" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Bezpłatne szkolenia prowadzone są przez specjalistów Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o. W Projekcie uczestniczyć mogą pracownicy (osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę) jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych oraz podmiotów działających na rzecz nauki, prowadzących działalność w zakresie life science.

Cykl szkoleń adresowany jest do 20 osób i składa się z 5 modułów tematycznych:

a) Specjalistyczne aspekty ochrony własności intelektualnej - zajęcia dotyczyć będą głównie procedur ochrony własności intelektualnej i prowadzone będą przez rzecznika patentowego.

b) Zarządzanie własnością intelektualną - tematyka zajęć odnosi się przede wszystkim do ekonomicznego wykorzystania własności intelektualnej.

c) Komercjalizacja - przedstawienie ogólnych mechanizmów komercjalizacji osiągnięć naukowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa oraz aktualnej sytuacji rynkowej.

d) Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych - moduł prowadzony będzie przez ekspertów ds. pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania, ma na celu pokazanie naukowcom różnorodnych możliwości dofinansowania procesu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych (fundusze europejskie, programy krajowe, kapitał prywatny).

e) Formalno-prawne aspekty współpracy naukowo-biznesowej - blok szkoleniowy ma przybliżyć naukowcom sposoby efektywnego nawiązywania współpracy z przedsiębiorcami przy jednoczesnej ochronie własnych interesów (ze szczególnym uwzględnieniem zawieranych umów, w tym konsorcyjnych i licencyjnych).

Pierwszy cykl szkoleniowy, po 8 h szkoleniowych dziennie:
1) 18,19 VI 2009
2) 2,3 VII 2009
3) 9,10 VII 2009
4) 16,17 VII 2009

Zapisy przyjmowane będą do 7 VI 2009.

Zapraszamy również do skorzystania z organizowanych przez nas bezpłatnych Zamkniętych Warsztatów Informacyjnych oraz Spotkań Branżowych. Szczegółowe informacje, Regulamin udziału w Projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na naszej stronie internetowej www.life-science.pl

Źródło: informacja prasowa Centrum Transferu Technologii Medycznych Park Technologiczny Sp. z o.o.