ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Raport produkcji GMO - 2004

[Raport archiwalny] Powierzchnia upraw roślin transgenicznych na świecie wzrosła o 20% od roku 2003, i wynosi 81 mln hektarów. Najczęściej uprawianą rośliną modyfikowana genetycznie jest soja z odpornością na herbicydy, stanowi 60% wszystkich upraw GMO (56% soi uprawianej na świecie jest modyfikowana genetycznie). Krajem o największej powierzchni upraw GMO są Stany Zjednoczone (stanowią 59% globalnego areału).

Zobacz Raport z roku 2006
Raport upraw GMO - 2006
Raport GMO 2006

Artykuł został opracowany na podstawie raportu: "Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2004", opublikowanego przez The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications – ISAAA. Raport jest publikowany rokrocznie od 1996 roku - tj. pojawienia się pierwszych na większą skalę upraw GMO (w 1996 stanowiły łącznie 1,7 mln ha).

20% od 2003 - rekordowy wzrost areału komercyjnych upraw roślin transgenicznych.

Od 9 lat utrzymywany jest coroczny wzrost areału upraw roślin modyfikowanych genetycznie. W 2004 roku uprawy zajmowały około 81 mln hektarów (czyli ok. 2,6 razy więcej od powierzchni Polski), co stanowiło wzrost o 20% od 2003 roku (wzrost o 13,3 mln ha ponad 67,7 mln ha jakie było w roku 2003).

20% zrost pomiędzy latami 2003 i 2004 jest rekordowym wzrostem areału upraw transgenicznych.

W 2004 roku, w 17 krajach o największej powierzchni upraw rośliny transgeniczne były uprawiane przez około 8,25 mln farmerów (wzrost od 7 mln z roku 2003).
W 14 krajach powierzchnia upraw przekroczyła 50 tys. hektarów (9 to kraje rozwijające się, 4 – kraje rozwinięte).

Krajem o największej powierzchni upraw roślin transgenicznych są Stany Zjednoczone, z 46,7 mln ha, co stanowi 59% globalnego areału. Drugim krajem jest Argentyna, z 16,2 mln ha (20%), następnie Kanada, Brazylia, Chiny, Paragwaj.

Tabela 1. Kraje o największej powierzchni upraw transgenicznych.
Kraje o największej powierzchni upraw transgenicznych

W krajach z pierwszej 14 powierzchnia upraw transgenicznych przekracza 50 tys. hektarów (powierzchnia Warszawy to 45 tys. ha), i na tej podstawie zostały one sklasyfikowane przez ISAAA jako "wielkie kraje - mega-countries" – główne na świecie w produkcji roślin transgenicznych. Wymieniane są także: Kolumbia, Honduras i Niemcy - którym "niewiele brakuje" do określonego progu.

Najczęściej uprawianą rośliną modyfikowaną genetycznie jest soja odporna na herbicydy.

Modyfikacja ta pozwala na stosowanie herbicydów (chemicznych środków ochrony roślin niszczących chwasty) bez szkody dla zmodyfikowanej rośliny. Tak modyfikowana soja jest uprawiana na 48,4 mln hektarów (na 60% globalnej powierzchni upraw GMO).

Drugą, najczęściej uprawianą rośliną jest kukurydza Bt - odporną na szkodniki owadzie. Uprawiana była w 2004 roku na 11,2 mln ha (14% globalnych upraw). Kolejne to: bawełna Bt, kukurydza odporna na herbicydy, rzepak odporny na herbicydy. Po 4% z globalnego areału upraw zajmują rośliny z jednocześnie dwiema nowymi cechami, tj. kukurydza Bt z odpornością na herbicydy, i taki sam sposób zmodyfikowana bawełna.

Tabela 2. Najczęściej uprawiane rośliny modyfikowane genetycznie, w 2004 roku.


W 2004 roku 56% upraw soi na świecie stanowiły odmiany modyfikowane genetycznie.

W 2004 roku globalna uprawa soi wyniosła 86 mln ha, z czego 56% stanowiły odmiany modyfikowane genetycznie – był to wzrost o 1% względem roku 2003. Z innych upraw: 28% bawełny (21 % w 2003), 19% rzepaku (16% w 2003), 14% kukurydzy (11% w 2003) były uprawami modyfikowanymi genetycznie. Czyli procent roślin modyfikowanych genetycznie w globalnym areale wzrósł od 2003 roku.

Globalna wartość rynku roślin transgenicznych wyniosła w 2004 roku 4,7 miliardów dolarów.

Wartość ta - 4,7 mld $ - stanowiła 16% wartości globalnego, komercyjnego rynku nasion.

---

Powyższy materiał został opracowany na podstawie podsumowania raportu: "Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2004", opublikowanego przez: The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - ISAAA.

Pobierz oryginał podsumowania raportu:
Podsumowanie Raportu (eng) (235kb)
Znajdują się w nim szczegółowe informacje.

ISAAA - jest organizacją "non-profit", której celem jest dostarczanie korzyści uzyskiwanych z biotechnologii roślin do biednych, rozwijających się krajów.

Środki potrzebne na opracowanie raportu zostały pozyskane z formie grantu Fundacji Bussolera Branca i Fundacji Rockefellera. Celem raportu jest dostarczenie informacji na temat stanu komercyjnych upraw roślin transgenicznych na świecie. Raport kierowany jest do społeczności naukowej, oraz całego społeczeństwa. Więcej informacji nt. raportu znajduje się na stronie ISAAA: http://www.isaaa.org

Opracował: Marcin Kawa

Raport GMO 2005Zobacz Raport z roku 2005:
Raport upraw GMO - 2005