ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Raport uprawy GMO 2006

Powierzchnia upraw roślin transgenicznych na świecie z roku na rok szybko wzrasta. W 2006 roku wyniosła 102 mln hektarów, co względem roku 2005 oznacza wzrost o 13%. Krajem o największej powierzchni upraw transgenicznych są Stany Zjednoczone, najczęściej uprawianą rośliną transgeniczną jest soja, a stosowaną modyfikacją odporność na środki chwastobójcze. Rośliny transgeniczne uprawiane są w 22 krajach, na wszystkich kontynentach.Przeczytaj także informację prasową na temat upraw GMO na świecie w 2006 roku:
Uprawy roślin transgenicznych na świecie w 2006 roku


Raport GMO 2006Przeczytaj także informację prasową na temat upraw GMO w Europie:
Powierzchnia upraw roślin GMO w Europie stale się zwiększa


GMO Raport 2007W 2006 roku pierwszy raz w historii przekroczona została granica 100 mln hektarów (Polska ma pow. 32,2mln ha). Łącznie, od 1996 roku rośliny transgeniczne były uprawiane na 577 mln hektarach. Powierzchnia w 2006 roku względem 1996 wzrosła aż 60-krotnie, co ustanawia rośliny transgeniczne najszybciej adaptowalną technologią w rolnictwie w ostatnim czasie.

Wzrost o 12 mln hektarów w ostatnim roku był drugim w najwyższych w historii. Indie po niemal 3-krotnym wzroście areału bawełny Bt (odpornej na szkodniki owadzie) do 3,8 mln hektarów stała się największym producentem bawełny na świecie. W wartościach bezwzględnych największy wzrost odnotowały Stany Zjednoczone, które w ciągu roku powiększyły swój areał o 4,8 mln ha do 58,6 mln ha, co stanowi 57% ogółu, i tym samym plasuje ten kraj na pierwszy miejscu pod względem wielkości areału upraw.

GMO Raport 2007W 2006 roku Słowacja (z kukurydzą Bt) powiększyła liczbę krajów do 22, w których uprawiane są rośliny transgeniczne. Poza tym krajem, w Unii Europejskiej uprawy takie można znaleźć też w szściu innych. Największa ich powierzchnia znajduje się Rumunii (soja odporna na herbicydy, na powierzchni 0,1mln ha) i w Hiszpanii (kukurydza Bt, od 1997 roku), gdzie wynosi 60 tys. ha. Pozostałe kraje UE w których uprawiane są transgeniczne odmiany kukurydzy Bt to Francja, Czechy, Portugalia i Niemcy - razem ze Słowacją areał w tych krajach wynosi 8,5 tys. ha (łączny wzrost od 1,5 tys ha od 2005 roku).

W 2006 roku w Stanach Zjednoczonych wprowadzona została do uprawy nowa roślina modyfikowana genetycznie - lucerna (ze względu na dużą zawartość białka jest ważną rośliną pastewną), która dzięki modyfikacji genetycznej jest odporna na środki chwastobójcze (herbicydy). Wprowadzona do uprawy została także nowa odmiana transgenicznej bawełny - tolerancyjna na herbicyd RR(R) Flex.

W 2006 roku 10,3 mln rolników uprawiało rośliny transgeniczne (wzrost z 8,5 mln od 2005 roku). 90% z nich to rolnicy gospodarujący na małych powierzchniach, z tzw. krajów rozwijających się - większość z nich uprawiało bawełnę Bt (przez modyfikację odporna na szkodniki owadzie).

GMO Raport 2007W 2006 roku rośliny transgeniczne były uprawiane w 22 krajach. W kolejności ze względu na największy areał to: Stany Zjednoczone, Argentyna, Brazylia, Kanada, Indie, Chiny, Paragwaj, Republika Południowej Afryki, Urugwaj, Filipiny, Australia, Rumunia, Meksyk, Hiszpania, Kolumbia, Francja, Iran, Honduras, Czechy, Portugalia, Niemcy i Słowacja. W pierwszych ośmiu krajach powierzchnia przekroczyła 1 mln hektarów, i one są głównymi producentami roślin transgenicznych na świecie. Ponadto pierwsza czternastka została sklasyfikowanych jako tzw. *mega-kraje GMO*, czyli o areale upraw transgenicznych równym lub wyższym od 50 tys. ha (w Europie to Rumunia i Hiszpania). Połowa z 22 krajów gdzie obecne są uprawy transgeniczne to kraje tzw. rozwijające się. W krajach tych wzrost powierzchni upraw rośnie najszybciej - pomiędzy 2005 a 2006 rokiem wyniósł 7mln ha (o 21%). W krajach rozwiniętych analogiczne dane to 5mln ha (wzrost o 9%).

Krajem o największej powierzchni roślin transgenicznych są Stany Zjednoczone - na obszarze 54,6 mln ha, co stanowi 53% globalnego areału, uprawiane są głównie: soja, kukurydza, bawełna, rzepak, kabaczek, papaja i lucerna. Kolejne kraje to Argentyna (18 mln ha, 17,6%, soja, kukurydza i bawełna), Brazylia (11,5 mln ha, 11,3%, soja i bawełna), Kanada (6,1 mln ha, 6%, rzepak, kukurydza i soja), Indie (3,8 mln ha, 3,7%, bawełna).

GMO Raport 2007Najpowszechniej uprawianą rośliną modyfikowaną genetycznie pozostaje soja - w 2006 roku wysiano ją na 58,6 mln ha, co stanowiło 57% globalnego areału. Kolejne to: kukurydza (25%), bawełna (13%), rzepak (5%). W Iranie na powierzchni poniżej 50 tys ha jest także uprawiany transgeniczny ryż.

Konsekwentnie, od 1996 roku, tolerancja na środki chwastobójcze (herbicydy) jest najczęściej stosowaną modyfikacją genetyczną roślin uprawnych. W 2006 roku rośliny z tą modyfikacją (soja, kukurydza, rzepak, bawełna i lucerna) były uprawiane na 69,9 mln ha (68% globalnego areału). Drugie w kolejności, uprawy kukurydzy i bawełny z modyfikacją Bt - nadającą odporność na szkodniki owadzie, były uprawiane na 19 mln ha (19%). 13,1 (13%) stanowiły uprawy kukurydzy i bawełny z obiema wymienionymi modyfikacjami jednocześnie.

W 2006 roku globalna wartość rynku upraw transgenicznych, oszacowana przez Cropnosis, wynosiła 6,15 mld USD, stanowiąc 16% z wartego 38,5 mld USD globalnego rynku związanego z ochroną upraw, a także 21% ocenianego na 30 mld USD rynku nasion.
Z podanych 6,15 mld USD na soję przypadało 2,68 mld USD (44%), kukurydzę 2,39 mld USD (39%), bawełnę 0,87 mld USD (14%) i 0,21 mld USD na rzepak (3%). Prognozy wartości rynku upraw transgenicznych na rok 2007 wynoszą 6,8 mld USD.

ISAAAMateriał został opracowany na podstawie:
ISAAA Briefs 35-2006: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2006
opublikowanego przez: Clive James, Chair, ISAAA Board of Directors (The International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications – ISAAA).

Raport znajduje się na stronie organizacji: http://www.isaaa.org

---
Międzynarodowy Instytut Propagowania Upraw Biotechnologicznych (ang. International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications, ISAAA) to organizacja non-profit kierująca siecią ośrodków na całym świecie, które przyczynić mają się do zmniejszenia głodu i nędzy propagując uprawy biotechnologiczne. Clive James, prezes i założyciel ISAAA, od ponad 25 lat mieszka i pracuje w rozwijających się krajach Azji, Ameryki Środkowej i Południowej i Afryki, zajmując się badaniami nad rolnictwem i rozwojem ze szczególnym uwzględnieniem upraw biotechnologicznych i globalnego bezpieczeństwa żywnościowego.


---

Areały upraw biotechnologicznych w poszczególnych krajach w 2006 roku

Stany Zjednoczone: 54,6 miliona hektarów. Stany Zjednoczone pozostają światowym liderem w uprawie roślin modyfikowanych genetycznie. W 2006 r. areał upraw biotechnologicznych wzrósł o 4,8 miliona hektarów, w porównaniu do 2,2 hektarów przyrostu w 2005 r. Wynik ten, lepszy niż w poprzednich latach, stanowi też najwyższy przyrost całkowity powierzchni upraw w 2006 r. wśród wszystkich krajów uprawiających rośliny transgeniczne. Duży przyrost powierzchni upraw wynika z powiększenia o ok. 15% obszarów upraw modyfikowanej genetycznie kukurydzy.

Argentyna: 18 milionów hektarów. W Argentynie znajduje się 18 procent światowej powierzchni upraw biotechnologicznych, przy czym odnotowano wzrost o 5%, tj. 0,9 miliona hektarów. Zwiększono powierzchnię upraw modyfikowanej genetycznie soi, kukurydzy oraz bawełny.

Brazylia: 11,5 milionów hektarów. W Brazylii miał miejsce 22% wzrost areału upraw biotechnologicznych, głównie soi odpornej na herbicydy. Na obszarze 120 000 hektarów zainicjowano komercyjną uprawę transgenicznej bawełny odpornej na owady.

Kanada: 6,1 miliona hektarów. Kanada, należąca do „pionierów” upraw biotechnologicznych, odnotowała w 2006 r. 5 % wzrost areału upraw transgenicznych dzięki powiększeniu obszarów plantacji kanoli, kukurydzy i soi.

Indie: 3,8 miliona hektarów. Najwyższy procentowy wzrost areału upraw biotechnologicznych w 2006 r. wynoszący 192%, tj. 2,5 miliona hektarów odnotowano w Indiach. Indie prawie potroiły powierzchnię upraw modyfikowanej genetycznie bawełny, co pozwoliło im po raz pierwszy wyprzedzić Chiny.

Chiny: 3,5 miliona hektarów. W 2006 r. Chiny zwiększyły areał upraw biotechnologicznej bawełny z 3,3 mln do 3,5 mln hektarów, co daje 6-procentowąstopę wzrostu.

Paragwaj: 2 miliony hektarów. W 2006 roku Paragwaj zwiększył areał upraw modyfikowanej genetycznie soi o 10%. Tym samym 90% uprawianej w tym kraju soi stanowią rośliny biotechnologiczne.

Republika Południowej Afryki: 1,4 miliona hektarów. W 2006 r. RPA niemal potroiła powierzchnię upraw biotechnologicznych, która jeszcze w 2005 r. wynosiła 0,5 miliona hektara. Największy udział w tym wzroście miały dwa gatunki odpornej na owady kukurydzy – białej, przeznaczonej do produkcji żywności oraz żółtej, stosowanej jako pasza. Odmiany genetycznie modyfikowane stanowią 44% uprawianej w RPA białej kukurydzy oraz 50% kukurydzy żółtej.

Urugwaj: 400 000 hektarów. W 2006 r. Urugwaj po raz kolejny powiększył areał upraw biotechnologicznych, przeznaczając ponad 350 000 hektarów pod modyfikowaną genetycznie soję oraz 35 000 hektarów na biotechnologiczną kukurydzę.

Filipiny: 200 000 hektarów. W 2006 r. Filipiny powiększyły areał upraw transgenicznej kukurydzy o ponad 100% w porównaniu z 70 000 hektarami w ubiegłym roku.

Australia: 200 000 hektarów. Australia, jeden z inicjatorów upraw biotechnologicznych, zmniejsza powierzchnię plantacji bawełny ze względu na przedłużające się okresy dotkliwej suszy. Odmiany modyfikowane genetycznie stanowią około 90% krajowych zasiewów.

Rumunia: 115 000 hektarów. W 2006 r. odmiany odporne na herbicydy stanowiły niemal 80% rumuńskich upraw soi. Pomimo pozytywnych doświadczeń ostatnich 8 lat, rumuński rząd zdecydował się zrezygnować z upraw biotechnologicznej soi wraz z wejściem do UE w styczniu 2007 r.

Meksyk: 60 000 hektarów. Ze względu regulacje prawne, które opóźniły import nasion biotechnologicznej bawełny potrzebnych do pierwszego wysiewu, areał upraw odpornej na owady bawełny skurczył się w Meksyku o jedną trzecią, osiągając w 2006 r. poziom 55 000 hektarów. W tym okresie na obszarze 5 000 hektarów uprawiano również modyfikowaną genetycznie soję.

Hiszpania: 60 000 hektarów. Nieoficjalne szacunki wskazują, że w 2006 r. areał upraw biotechnologicznej kukurydzy wzrósł w Hiszpanii do poziomu ok. 15% całkowitej powierzchni zasiewów kukurydzy, wynoszącej 370 000 hektarów, w porównaniu do 12% w 2005 r. W UE Hiszpania pozostaje liderem w dziedzinie upraw biotechnologicznych.

Kolumbia: 30 000 hektarów. W Kolumbii areał upraw odpornej na owady bawełny stale rośnie; wyniósł około 40% całkowitej powierzchni plantacji bawełny. W 2006 r. Kolumbia rozpoczęła na obszarze ok. 1 000 hektarów uprawę bawełny odpornej na herbicydy.

Francja: 5 000 hektarów. W 2006 r., drugim roku po czteroletniej przerwie w uprawie roślin modyfikowanych genetycznie areał odpornej na owady kukurydzy wzrósł we Francji od pięciu do dziesięciu razy – w porównaniu z 500 do 1 000 hektarów w 2005 r. Biotechnologiczna kukurydza cieszy się dużą popularnością wśród francuskich rolników, którzy uzyskują dużo wyższe plony, niż rolnicy z innych krajów UE.

Iran: 4 000 hektarów. Mimo iż nie są dostępne oficjalne dane ilościowe dotyczące produkcji modyfikowanego genetycznie ryżu, nieoficjalne źródła szacują, że obszar upraw jest co najmniej równy temu z 2005 r., tj. 4 000 hektarów.

Honduras: 2 000 hektarów. Honduras stale powiększa areał upraw biotechnologicznej kukurydzy odpornej na owady, uzyskując w 2006 r. powierzchnię 1000 hektarów. Po raz pierwszy także obsiano kolejne 1000 ha kukurydzą odporną na herbicydy.

Republika Czeska (Czechy): 1 290 hektarów. W drugim roku wysiewów Czechy odnotowały 10–krotny wzrost produkcji kukurydzy Bt. Jest to piąty kraj UE, który zdecydował się uprawiać rośliny modyfikowane genetycznie.

Portugalia: 1 250 hektarów. W 2006 r., drugim z kolei po czteroletniej przerwie w uprawie roślin biotechnologicznych, Portugalia niemal podwoiła powierzchnię upraw kukurydzy Bt.

Niemcy: 950 hektarów. Mimo, że uprawy kukurydzy Bt zajmują w Niemczech skromną powierzchnię, uległa ona niemal potrojeniu w porównaniu do typowego dla ostatnich 6 lat areału wynoszącego 350 hektarów.

Słowacja: 30 hektarów. Słowacja, najmłodszy kraj w grupie państw uprawiających rośliny transgeniczne, w pierwszym roku upraw komercyjnych przeznaczyła niewielki obszar pod uprawę kukurydzy Bt. W ten sposób Słowacja stała się szóstym członkiem UE uprawiającym rośliny modyfikowane genetycznie.

Źródło: informacja prasowa ISAAA