Nowotwory, rak

Nowotwory, rak

Nowatorska technika tworzenia szczepionek antynowotworowych

Walka z nowotworami opierała sie dotychczas na opracowywaniu szczepionek, które miały wspomagać układ immunologiczny. Szczepionki przeciwko nowotworom nie mają jednak na celu im zapobiegać, a raczej wzmacniać odpowiedz układu immunologicznego na stany przednowotworowe. Szczepionki takie maja przewagę nad tradycyjną chemioterapią, ponieważ charakteryzują sie stosunkowo niską toksycznością i potencjalnie wysoką efektywnością.
» czytaj dalej

Odkrycie u roślin sposobem na raka?

Odkryto, że roślinny hormon - auksyna wchodzi w interakcje z receptorem TIR1 (Transport Inhibitor Response 1). Może to mieć wielki wpływ na leczenie ludzkich chorób, ponieważ TIR1 jest bardzo podobny do ludzkich enzymów biorących udział w rozwoju nowotworów.
» czytaj dalej

Zidentyfikowano prerakowe komórki macierzyste

Komórki macierzyste nie tylko są wielką nadzieją medycyny. Są również, jak dowiedziono, źródłem nowotworów. Jednak powstawanie macierzystych komórek raka było do dziś tajemnicą - gdyż właśnie zidentyfikowano tzw. prerakowe komórki macierzyste (pCSCs). Wyniki ich doświadczeń otwierają nowe możliwości w leczeniu oraz zapobieganiu nowotworom.
» czytaj dalej

Nowy mechanizm podziału komórek macierzystych

komórki macierzyste, nerwoweZaburzenia w podziałach komórek mogą skutkować niekontrolowaną proliferacją, która jest podłożem rozwoju nowotworów. Komórki macierzyste, których podstawowym elementem trwania są podziały komórkowe mają ten proces niezwykle precyzyjnie kontrolowany. Jednak czasem i w ich przypadku zdarzają się pomyłki i niekontrolowane podziały, co sprawia że są wtedy bardziej podobne do śmiercionośnych komórek nowotworowych. Badania nad neuronalnymi komórkami macierzystymi u muszki owocowej ujawniły mechanizm zarządzający tymi podziałami. Może mieć to potencjalne zastosowanie w walce z nowotworami.
» czytaj dalej

Arszenik - wróg czy przyjaciel?

Znany jako groźna trucizna tlenek arsenu może się okazać bardzo skuteczny w aktywowaniu szlaku programowanej śmierci komórki - apoptozy. Naukowcy dowiedli, że to jaką rolę będzie pełnił w komórce - negatywną czy pozytywną, zależy od tego, do jakich komórek zostanie wprowadzony. Czy nadal może być tylko czynnikiem szkodliwym, rakotwórczym czy może będzie używany w chemioterapii?
» czytaj dalej

Jaja transgenicznych kur przeciw nowotworom

KuraOtrzymano transgeniczne kury, które znoszą jaja zawierające przeciwciała monoklonalne i ludzki interferon. Białka te wchodzą w skład leków wykorzystywanych w terapiach przeciw nowotworom i infekcjom wirusowym. Kurczaki wyhodował zespół z Roslin Institute w Edynburgu - tego samego gdzie powstała owca Dolly.
» czytaj dalej

Otwierane laserowo kapsułki w walce z nowotworami

Sztuką w leczeniu guzów nowotworowych jest precyzyjne ich niszczenie - aby przy tym nie uszkodzić zdrowych, otaczających komórek. A obecnie często stosowana chemioterapia z dobrym skutkiem niszczy komórki nowotworowe, ale niestety powoduje ogromne szkody dla całego organizmu. Dlatego ciągle poszukiwany jest sposób na zniszczenie tylko nieprawidłowo dzielących się komórek. Jedną z takich metod może być przetransportowanie leków zamkniętych w mikrokapsułkach do wnętrza guza, a następnie precyzyjne ich uwolnienie.
» czytaj dalej

Magnetyczna nanotechnologia w walce z rakiem

Od dłuższego czasu wiadomo, że magnetyzm jest fundamentalną własnością wszystkich materiałów i znalazł on szerokie zastosowanie zarówno w elektronice jak i biologii, przy produkcji dysków twardych oraz przy obrazowaniu rezonansem magnetycznym. Magnetyzm ma też potencjalnie ogromne możliwości zastosowania na nanoskalę.
» czytaj dalej

Kolejny gen odpowiedzialny za przerzuty nowotworów

Nowy gen należy do rodziny genów białkowych - S100P, która przyczynia się do przerzutów komórek nowotworowych z nowotworu pierwotnego do innych części ciała.
» czytaj dalej

Nowe odkrycia w terapii nowotworów mózgu

Glejak, nowotwory mózguUdało się znaleźć sposób na zmniejszenie oporności komórek nowotworowych na leki. Badania opierały się na manipulacji złożonymi szlakami biochemicznymi w celu wywołania w komórkach indukowanej śmierci, czyli apoptozy. Kluczowym elementem terapii jest lek stosowany podczas leczenia cukrzycy typu II. Odblokowanie kaskady kaspaz, zatrzymanej w procesie nowotworzenia, oraz użycie dotychczas stosowanych leków przeciwnowotworowych pozwoli na skuteczniejszą walkę z rakiem.
» czytaj dalej

1234567