Komórki macierzyste

Komórki macierzyste

Mysz z ludzkimi naczyniami krwionośnymi

Z ludzkich komórek udało się wyhodować naczynia krwionośne a "inkubatorem" była mysz - informuje pismo "Circulation Research".
» czytaj dalej

Białaczka a rakowe komórki macierzyste

Nowy mysi model ostrej białaczki limfoblastycznej może się przyczynić do rozwoju badań nad tą chorobą, prowadzącą dziś u około 20-30% pacjentów do śmierci. Pozwolił on także naukowcom zweryfikować teorię rakowych komórek macierzystych powodujących białaczkę.
» czytaj dalej

Co dalej z iPS?

Indukowane pluripotencjalne komórki macierzyste (iPS, ang. induced pluripotent stem cells) stały się przebojem ostatnich miesięcy na polu badań nad komórkami macierzystymi. Ostatnie osiągnięcia potwierdzają skuteczność indukcji pluripotencji w różnych typach komórek somatycznych, a także potencjał komórek iPS jako narzędzia badawczego i terapeutycznego.
» czytaj dalej

Kardiomiocyty z komórek macierzystych

Udało się wyhodować w warunkach laboratoryjnych trzy rodzaje komórek budujących ludzkie serce. Komórki uzyskano przez zróżnicowanie zarodkowych komórek macierzystych - informują na łamach pisma "Nature" naukowcy z Kanady.
» czytaj dalej

Komórki macierzyste trzustki

Wyizolowano komórki macierzyste trzustki dorosłej myszy. Jest to ogromna nadzieja dla pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, którzy obecnie muszą zażywać preparaty insulinowe do końca życia. Kolejnym zadaniem naukowców jest uzyskanie z komórek macierzystych funkcjonalnych komórek beta trzustki.
» czytaj dalej

Śmiertelne oblicze komórek macierzystych

Komórki macierzyste pochodzące ze szpiczaka mnogiego mają wiele cech wspólnych z prawidłowymi komórkami pnia, donoszą naukowcy z Johns Hopkins Kimmel Cancer Center. Badacze z tegoż centrum obarczają komórki macierzyste winą za utrudnianie walki z nowotworem.
» czytaj dalej

Uzyskano zarodki-klony człowieka

ZarodekBadania nad komórkami macierzystymi są prowadzone bardzo prężnie, a wyniki – jak twierdzą naukowcy - rokują duże szanse na walkę z wieloma nieuleczalnymi chorobami. Kalifornijscy naukowcy planują stworzyć linię komórkową ludzkich embrionalnych komórek macierzystych, co będzie niewątpliwie krokiem naprzód w tej dziedzinie nauki.
» czytaj dalej

Komórki macierzyste odpowiedzialne za rozwój białaczki?

Hipoteza rakowych komórek macierzystych znajduje coraz większe rzesze zwolenników. Najnowsze badania opublikowane na łamach Science wykazują, że za rozwój białaczek również mogą być odpowiedzialne swoiste komórki prekursorowe. Zawdzięczamy to natomiast, obok pracy naukowców, dwóm brytyjskim dziewczynkom.
» czytaj dalej

Brytyjska zgodna na tworzenie ludzko-zwierzęcych zarodków

Brytyjski Urząd do Spraw Płodności i Embriologii (HFEA) zezwolił na przeprowadzanie badań w toku których tworzone są zarodkowe ludzko-zwierzęce hybrydy. Naukowcy chcą na wczesnym etapie rozwoju pobierać z nich komórki macierzyste, które potencjalnie mogą się przekształcać w dowolne komórki organizmu człowieka. Pozwolenie otrzymał King*s College w Londynie i Uniwersytet w Newcastle.
» czytaj dalej

Komórki embrionalne uzyskane bez niszczenia zarodków

ZarodekUdało się wyprowadzić nowe linie ludzkich zarodkowych komórek macierzystych, stosując technikę pozwalającą na dalszy rozwój embrionów. Rozwiązuje to niektóre kwestie etyczne towarzyszące pozyskiwaniu tych komórek, być może pozwoli także na wyprowadzenie wielu nowych linii, co poprawiłoby sytuację prowadzonych z ich użyciem badań.
» czytaj dalej

1234567