ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes

Słownik biotechnologiczny

STR (short tandem repeat)

Kilkunukleotydowe, tandemowe powtórzenia o długości od 2 do 6 par zasad.

Wirus H5N1

Wirus należy do rodziny Orthomyxoviridae, rodzaj Virus influenzae typu A.

Triplex

Technika stosowana w terapii nowotworów. Wykorzystuje fragment RNA długości od kilkunastu do kilkudziesięciu nukleotydów. Fragment taki hybrydyzuje z pożądanym fragmentem DNA hamując tym samym ekspresję określonych genów.

Biblioteka DNA

Jest to zbiór zrekombinowanych klonów zawierający wszystkie sekwencje występujące w danym DNA z częstością proporcjonalną do częstości ich występowania w materiale wyjściowym.

Riboswitch (ryboprzełącznik)

jest to sekwencja nukleotydów mRNA, która wiąże niebiałkowy ligand (np.: tymina, glicyna).

Mitogeny

Mitogeny są w stanie indukować mitozę u większości limfocytów T i B, gdyż oddziałują na wiele ich klonów (większość antygenów zdolna jest do pobudzania proliferacji mniej niż 1% limfocytów danej populacji).

Zespół Edwardsa

Trisomia chromosomu 18. Kariotyp: 47,XX + 18 lub 47,XY + 18.

Zespół Klinefeltera

Najczęściej spotykane kariotypy: 47,XXY; 48,XXXY; 49,XXXXY.

Zespół Turnera

Typowe kariotypy: 45,X lub mozaikowy 45,X / 46,XX.

Zespół Gillesa de la Tourette’a

Choroba genetyczna, uwarunkowana autosomalnie dominująco. Częstość występowania 1: 2000.

Helicobacter pylori

Bakteria Gram-ujemna, o niewielkich kształtach (długość od 2,5 do 5 μm, oraz szerokość od 0,5 do 1 μm).

Impedymetria

Metoda pozwalająca na ocenę liczby drobnoustrojów w pożywce poprzez obserwowanie zmian właściwości elektrycznych pożywki mikrobiologicznej. Zmiany te zachodzą podczas wzrostu drobnoustrojów.

Kometabolizm

Niezależne współdziałanie dwóch organizmów, polegające na tym, że jeden z nich przypadkowo modyfikuje daną cząsteczkę nie odnosząc przy tym żadnych korzyści.

Elicytory

Środki indukujące oporność roślin na patogeny np.: enzymy bądź fragmenty ściany komórkowej patogena.

Biohydrometalurgia

Pozyskiwanie metali poprzez ługownie ich z rud dzięki przeprowadzeniu w formy rozpuszczalne z wykorzystaniem mikroorganizmów (np.: Thiobacillus ferrooxidans).

Biodeterioracja

Proces mikrobiologicznego rozkładu surowców i materiałów ekonomicznie ważnych dla człowieka.

ATT

Wskaźnik określający łączną liczbę jaj helmitów (glista ludzka, włosogłówka i tasiemiec nieuzbrojony) w 1 kg suchej masy osadu ściekowego.

Układ grupowy Rh

Układ grupowy Rh zawiera wiele antygenów, z których najważniejszy jest D.

PTGS - Potranskrypcyjne wyciszanie genu

Do wyciszenia ekspresji danego genu używany może być dwuniciowy fragment RNA (dłuższy niż 200 nukleotydów).

Rybozymy

Katalityczne cząsteczki RNA zdolne do degradacji / ligacji własnego szkieletu fosfodiestrowego.

1234567891011