ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Genetyka

Genetyka

Polscy naukowcy odczytali genom chloroplastowy ogórka

Naukowcy ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego jako pierwsi w Polsce odczytali genom rośliny. Przedmiotem ich badań stał się genom chloroplastowy ogórka. To pierwszy w Polsce, a jednocześnie pierwszy w pełni poznany genom rośliny z rodziny dyniowatych.

Przemyt kości słoniowej - genetyczne śledztwo

Słoń, kość słoniowaGwałtowny rozwój i bogacenie się krajów azjatyckich, znów napędza nielegalny rynek handlu kością słoniową. Tym razem jednak dzięki analiza DNA można dokładnie namierzyć miejsce gdzie zwierzęta skłusowano. Ustalenia te są ważne jeśli zamierza się podjąć działanie przeciwdziałające nielegalnemu pozyskaniu.

Nowe gatunki dzięki analizie DNA

Dzięki analizie DNA identyfikowanych jest coraz więcej nowych gatunków. Najczęściej dotyczy to organizmów trudnych do rozróżnienia na podstawie cech morfologicznych czy wydawanych przez nie dźwięków np. drobne ptaki, nietoperze, płazy, koralowce, owady itd. Zwykle gatunki te są mało atrakcyjne dla obserwatorów, ale zdarzają się też i ciekawe odkrycia dużych zwierząt.

Genom konia - wstępna mapa gotowa

Genom koniaStworzono wstępną mapę genomu konia. Sekwencjonowaniu poddano klacz pełnej krwi angielskiej o imieniu Twilight (Zmierzch). Z programem o budżecie 15 mln USD wiąże się wiele nadziei, gdyż hodowla koni związana jest z dużymi pieniędzmi, a udostępnienie wyników może bardzo pomóc specjalistą z weterynarii i medycyny.

Nowy gen odporności na antybiotyki u S. pyogenes

Powszechnie znane bakterie paciorkowca ropnego (Streptococcus pyogenes) nabyły odporność, która zabezpiecza je przed toksycznym działaniem antybiotyków makrolidowych używanych w walce z infekcjami przez nie powodowanymi, a także przed infekującymi je bakteriofagami. Badania wykazały, że u podstaw tej odporności leży nowonabyty gen, spyIM kodujący metyltransferazę M.SpyI. Nabycie tego genu może być zwiastunem szybszego niż się spodziewano rozprzestrzeniania się odporności na antybiotyki, a tym samym narastającego problemu walki z infekcjami bakteryjnymi u ludzi.

Autyzm będzie uleczalny?

Znaleziono gen warunkujący autyzm. Mutacje w, jak dotąd nieznanym, genie na chromosomie 11, a także defekty genu kodującego neurexin 1 są głównymi, genetycznymi przyczynami tej choroby. Odkrycie może okazać się milowym krokiem w badaniach oraz ogromną nadzieją dla osób cierpiących na autyzm. Wyniki opublikowano w Nature Genetics.

Odtworzono gen sprzed 530 mln lat

Naukowcom z Utha University udało się odtworzyć gen sprzed 530 mln lat i nadal działa on prawidłowo. Gen odtworzono u myszy laboratoryjnych. W toku ewolucji obecnie funkcjonuje on w dwóch niezależnych jednostkach Hoxa1 i Hoxb1. Naukowcy połączyli fragmenty obu genów odtwarzając jego prehistoryczną formę Hox1, odpowiedzialną za pewne, embrionalne aspekty rozwoju układu nerwowego.

Enzym budzi uśpione geny

Już od wielu lat naukowcy badali mechanizm, który przyczynia się do rozwoju złośliwych nowotworów - przyłączanie się grup metylowych, tzw. metylacja części DNA powodująca wyłączanie określonych genów. To wyciszanie genów wpływa również na działanie genów supresorowych nowotworów, które w swoim niezmetylowanym stanie hamują niekontrolowany wzrost komórek. W przeciwieństwie do prawdziwych mutacji, gdzie część DNA jest zmieniana lub gubiona, te epigeniczne zmiany są odwracalne. Dlatego też mechanizm ten jest postrzegany jako obiecujący w walce z rakiem.

Gen, którego mutacja znosi czucie bólu

Zidentyfikowano gen odpowiedzialny za odczuwanie bólu - SCN9A. Jego mutacja występuje u osób, które w ogóle nie odczuwają bólu. Odpowiada on za kodowanie białka wchodzącego w skład sodowych kanałów jonowych w obrębie synaps nerwowych.

Zmienność genetyczna w ludzkim genomie

W Nature ukazał się artykuł, w którym badacze szacują zmienność genetyczną człowieka na poziomie 12% procent. Podczas gdy dane z sekwencjonowania ludzkiego genomu nie przekraczają 1-3%, a dwóch przypadkowych osób nie przekracza 0,1%. Skąd tak duża różnica?

1234567891011121314151617181920212223