ArtykułyGMOSłownikPracaStudiaForum
Aktualności:Organizmy transgeniczne, GMOKlonowanieKomórki macierzysteNowotwory, rakWirusologia, HIV, AIDSGenetykaMedycyna i fizjologiaAktualności biotechnologiczneBiobiznes
Genetyka

Genetyka

Zgoda na wybór zarodków bez wadliwych genów

in-vitroW Wielkiej Brytanii zezwolono na kontrolowane tworzenie zdrowego potomstwa, pozbawionego wadliwych genów związanych z powstawaniem nowotworów. Zgoda na stosowanie tzw. przedimplantacyjnej diagnostyki genetyczną pozwala na przebadanie i wybranie, po zapłodnieniu in-vitro, tylko tych zarodków, które nie posiadają wadliwych genów - donosi Gazeta.pl.

Molekularny mechanizm kontrolujący mutacje genów

Mutacje, czyli błędy w genetycznym zapisie na nici DNA, materiale biorącym udział w dziedziczeniu, są szkodliwe. Im więcej mutacji w DNA komórki, tym większe ryzyko rozwoju nowotworu. W ostatnich latach odkryto jednak, że ten sam proces, który odpowiedzialny jest za generowanie mutacji, może działać także w taki sposób, że mutacje będą powstawać w niewielkiej liczbie i będą chronić organizm przed rozwojem nowotworu.

Identyfikacja gatunku na podstawie DNA jednego genu

Identyfikacja gatunków może być możliwa na podstawie badania sekwencji DNA tylko jednego genu. Jak podaje Nature, naukowcy są coraz bliżej końca prac, które umożliwiłyby identyfikację blisko spokrewnionych lub nawet nowych gatunków, za pomocą badania sekwencji ich DNA w obrębie tylko jednego genu.

*Śmieciowe* DNA kształtuje zachowanie

Smieciowe DNAKolejne badania podkreślają znaczącą rolę "śmieciowego" DNA w funkcjonowaniu genów. Za śmieciowe DNA uznaje się fragmenty genomu nie kodujące żadnych białek. Najczęściej są to wielokrotnie powtarzające się sekwencje tego samego kodu. Fragmenty takie nazywa się DNA satelitarnym. Wykazują one wielkie zróżnicowanie między gatunkami jak i osobnicze. Na ich podstawie między innymi prowadzi się badania o potwierdzenie lub odrzucenie ojcostwa. W DNA człowieka "śmieciowe" DNA (junk DNA) stanowi około 98% całego genomu.

Komputerowa analiza ludzkiego genomu

DNA analiza komputerowaNajciekawszą informacją, jaka wyłoniła się z komputerowej analizy ludzkiego genomu jest fakt, iż występujące w ludzkim genomie pewne motywy sekwencji odnotowano nie tylko w DNA kodującym białka, ale również w DNA niekodującym. Analizy ludzkiego genomu, składającego się z ponad 3 miliardów par zasad, podjęła się grupa badaczy pod kierunkiem dr Isidore Rigoutsos z T. J. Watson Research Center. Do realizacji tego zadania zostały wykorzystane komputery IBM.

Gen Smk-1 i zdrowa długowieczność

W kaskadzie sygnałów sterowanych hormonalnie zidentyfikowano białko kodowane przez gen Smk-1, które potrafi wydłużyć życie i młodość organizmu. Jednocześnie białko to nie uszkadza funkcji rozpłodowych, odpornościowych czy zdolności odpowiedzi na stres organizmu.

Udział RNAi w wyciszaniu genów konkretnej tkanki

Naukowcy z Uniwersytetu w Texasie opracowali nowatorską technikę używania znanej już wcześniej cząsteczki RNAi (interferującego RNA). RNAi uważane jest za "narzędzie molekularne", które zarówno może znieść funkcję danego genu w ludzkim genomie jak i leczyć choroby. Wyniki eksperymentu dowiodły, że cząsteczka RNAi może być używana do wyciszania wybranych genów w danych tkankach myszy, co pozwala określić ich znaczenie.

Polka współodkrywcą elementu mechanizmu naprawy DNA

24-letnia Polka kierowała międzynarodowym projektem badawczym, w ramach którego dokonano bardzo ważnego odkrycia w dziedzinie biologii molekularnej - ustalono nieznany wcześniej element jednego z podstawowych mechanizmów naprawy uszkodzonego DNA. Odkrycie opisano niedawno na łamach pisma "Science".

Chimery genów i białka fuzyjne

W styczniowym wydaniu magazynu Genome Research, dwie grupy naukowców opisały szeroko rozpowszechniony fenomen ludzkiego genomu nazywany chimeryzmem indukowanym transkrypcją (transcription-induced chimerism – TIC), w którym to dwa sąsiadujące ze sobą geny produkują jeden fuzyjny transkrypt RNA. Odkrycie to może mieć zastosowanie zarówno w projektowaniu leków jak i lepszym rozumieniu mechanizmów będących podstawą ewolucji, regulacji transkrypcji i organizacji genomu.

Gen microRNA reguluje długość życia

Geny kontrolujące czas formowania się poszczególnych organów mają również wpływ na kontrolę okresu starzenia się oraz śmierć organizmu, są zatem dowodem na istnienie zegara biologicznego.

1234567891011121314151617181920212223